Bytové domy Vojtova

Bytové domy Vojtova
Spolupráce:Lukáš Šiarny
Adresa: Vojtova 7, 9, Štýřice, Brno, Česká republika
Realizace:2020
Obestavěný prostor:56673 m3
Náklady:459 000 000 CZK


Základní informace
A – bytový dům Vojtova 9 – 73 bytů / 30 startovacích bytů, 43 bytů pro seniory
B – polyfunkční dům s byty a veřejnou vybaveností Vojtova 7 – 43 bytů / 43 bytů pro seniory
Celkem  A a B – 116 bytů (30 startovacích, 68 pro seniory 65+ ,14 bytů bezbariérových, 2 byty se sociální službou)
Parkovací stání v objektu – 77
Parkovací stání v ulici Havlenova 27, Vojtova 30, Grmelova 8 – celkem 65 stání
Občanská vybavenost v objektu B: pobočka Knihovny Jiřího Mahena, Kulturní a vzdělávací středisko – Kávéeska , Pečovatelská služba Brno-střed - Centrum denních služeb, kavárna , veřejné WC

Ekologické souvislosti
Domy jsou postaveny v energetické třídě B, v bytech rekuperační jednotky, okna s trojskly, venkovní žaluzie, na jižních stranách termální skla - tak, aby nedocházelo k přehřívání interiérů a snižovaly se náklady na vytápění. V domech jsou osazeny akumulační nádrže na dešťovou vodu, která je využívána k zálivce zeleně.

Historické a kulturní souvislosti
Prostor staveniště byl od vrcholného středověku součástí extravilánu katastru Starého Brna a nacházely se zde polnosti. Od počátku 14. století stával v sousedství kostel sv. Václava s hřbitovem, který se postupně rozšiřoval až do místa staveniště. Zrušen byl v r. 1883. V letech 2017 - 18 zde byl prováděn záchranný archeologický výzkum s četnými nálezy, které jsou částečně prezentovány v interiéru Knihovny Jiřího Mahena , Vojtova 7.
číst dále
Městské nájemní domy se 116 malometrážními byty pro seniory starší 65 let , startovacími byty pro mladé rodiny, Knihovnou Jiřího Mahena, Kulturním a vzdělávacím střediskem / Kávéeskou, Pečovatelskou službou / Centrem sociálních služeb a kavárnou byly vystavěny v souladu se sociální a bytovou politikou města Brna. Součástí komplexu jsou dva bytové domy, veřejný park a okolní ulice se sadovými úpravami.

Požadavky seniorů na kvalitní životní podmínky se v mnohém shodují s potřebami mladých rodin a rodin s malými dětmi, čemuž odpovídá charakter obytného prostředí, společných prostor domu a řešení jednotlivých bytů.

Hlavní myšlenkou projektu bylo vytvořit klidné a kultivované nájemní bydlení založené na sociálních kontaktech mezi lidmi, které umožní vznik sousedského společenství – formy sdíleného nájemného bydlení, tzv. „vícegeneračního co-housingu“. Obyvatelé mezi sebou mohou lépe komunikovat zejména díky sdíleným exteriérovým prostorám domů. Domy se skládají ze samostatných domácností a společných prostor ve formě atrií s horizontálními a vertikálními zahradami, lávkami a pavlačemi, které svým formálním ztvárněním vybízí k různým volnočasovým aktivitám či posezení s přáteli. Život v domě není založen na nutnosti, ale na možnostech a vlastní iniciativě nájemníků, jejich vzájemné podpoře a solidaritě. Výsledkem je pocit bezpečí a dostupná pomoc v případě potřeby.

Sdílené bydlení snižuje pocity odloučenosti a staří lidé si díky němu nebudou připadat osaměle. Byty jsou vhodné zejména pro seniory, kteří si chtějí užívat společnost ostatních obyvatel, a pro mladé rodiny, které hledají svobodné a bezpečné prostředí pro své děti. Společné prostory mohou obyvatelé dotvářet a kreativně doplňovat dle vlastních představ vytvořením nových míst k sezení, nádobami se zelení nebo umístěním hracího koutku pro nejmenší.

Stavba se nachází na pozemku obdélníkového tvaru s mírným sklonem, který je ohraničený ulicemi Vojtova, Havlenova, Grmelova a Sobotkova. Leží v klidné části jižního okraje centra města s dobrou dopravní dostupností.

Forma citlivě reaguje na různorodost okolní zástavby a jednoznačně vypovídá o obytné funkci. Uspořádání malometrážních bytů kolem atrií sevřených obytnými bloky je interpretací typologie pavlačových domů s vnitřním dvorem ze začátku 19. století. Tyto budovy inspirovaly architekty svou specifickou atmosférou a provozní a užitnou hodnotou.

Platforma vyvýšená nad okolní terén v podobě vzdušného prostoru podnože spojuje samostatné čtyřpodlažní bloky v jeden kompoziční a funkční celek. Pod ní se nachází částečně zapuštěné podlaží se společnou garáží, technickým zázemím a domovním vybavením. Středobodem sdílených prostor domu je venkovní prostor podélného severojižního atria, který se otevírá do bočních atrií. Kontakt s okolními ulicemi a parkem zajišťují průhledy mezi bloky. Osluněná boční atria s koncentrací zeleně jsou orientována východním a západním směrem. Polosoukromá atria obou domů jsou přístupná z Vojtovy ulice ve směru od zastávek městské hromadné dopravy, a to po rampách navazujících na hlavní vchody. Formální motiv konzolovitě vyložených hmot vstupy do obou budov zdůrazňují.

Pravidelný rastr oken vnějších fasád nenarušuje kompaktnost struktury a zdůrazňuje  kontrast k členitým a pestrým prostorům atrií. Vzájemná poloha bloků, orientace atrií ke světovým stranám, vliv zelené architektury s uměle zavlažovanými horizontálními a vertikálními zahradami a hra světla a stínů zpříjemňují klima mezi bloky bez ohledu na roční období. Částečně prosklené fasády lávek a pavlačí jsou průhledné a zajišťují bezprostřední kontakt se zelení a optické propojení společných prostor domu. Balkony a terasy bytů směřují do atrií se zelení.

Veřejný park situovaný mezi domy vizuálně propojuje protilehlá atria obou budov. Vzrostlá zeleň, fit park, dětské hřiště a hřiště pro míčové sporty vytváří ideální podmínky pro různé formy aktivního a pasivního odpočinku pro lidi všech věkových kategorií.

Veškeré prostory obou domů jsou bezbariérové. Kvalitu ovzduší v bytech zajišťuje decentralizovaná rekuperace odpadního vzduchu skrze filtraci a zvlhčování. Zároveň v kombinaci s ústředním topením optimalizuje energetické nároky na provoz bytů. Prostory občanské vybavenosti jsou opatřeny klimatizací a s atrii jsou opticky propojeny díky proskleným stěnám. Dostupné služby pro veřejnost doplňuje kavárna přístupná z parku a atria spolu s veřejnými toaletami.
Martin Komárek, Martin Rudiš
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Rudiš-Rudiš architektonická kancelář