Administratívna budova ABW

Administratívna budova ABW
Adresa: Tehelňa 785, Kráľová při Senci, Slovensko
Investor:Austria Beton Werk s.r.o.
Projekt:2014-16
Realizace:2016-19
Užitná plocha:402 m2
Zastavěná plocha:267 m2
Plocha pozemku:1638 m2


Spolupráce: Gabriela Chvostaľová, Marek Vadovič, Anna Juričková, Gabriela Rolenčíková
Krajinná architektura: Peter Pasečný, Katarína Štrbová
Administratívna budova je navrhnutá v areáli závodu na výrobu betónových prvkov ABW (Austria Beton Werk). Objekt je situovaný centrálne medzi výrobu a vzorkovňu a stretávajú sa v ňom vedenie, zamestnanci, zákazníci aj externí pracovníci. Koncepcia objektu vychádza z troch hlavných princípov – zeleného átria otvoreného do každej miestnosti v objekte, ďalej transparentnosti a prehľadnosti dispozície vo vzťahu zákazník – zamestnanec. Tretím podporným princípom návrhu je striktné dodržiavanie ekologických zásad pasívneho štandardu pri návrhu a stavbe objektu, kde je potešiteľný konečný výsledok energetickej bilancie 13 kWh/m² ročne.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od RB ARCHITECTS s.r.o. Lang Benedek Associated Architects