Administratívna budova ABW

Administratívna budova ABW
Address: Tehelňa 785, Kráľová při Senci, Slovakia
Investor:Austria Beton Werk s.r.o.
Project:2014-16
Completion:2016-19
Area:402 m2
Built Up Area:267 m2
Site Area:1638 m2


Spolupráce: Gabriela Chvostaľová, Marek Vadovič, Anna Juričková, Gabriela Rolenčíková
Krajinná architektura: Peter Pasečný, Katarína Štrbová
Administratívna budova je navrhnutá v areáli závodu na výrobu betónových prvkov ABW (Austria Beton Werk). Objekt je situovaný centrálne medzi výrobu a vzorkovňu a stretávajú sa v ňom vedenie, zamestnanci, zákazníci aj externí pracovníci. Koncepcia objektu vychádza z troch hlavných princípov – zeleného átria otvoreného do každej miestnosti v objekte, ďalej transparentnosti a prehľadnosti dispozície vo vzťahu zákazník – zamestnanec. Tretím podporným princípom návrhu je striktné dodržiavanie ekologických zásad pasívneho štandardu pri návrhu a stavbe objektu, kde je potešiteľný konečný výsledok energetickej bilancie 13 kWh/m² ročne.
0 comments
add comment

more buildings from RB ARCHITECTS s.r.o. Lang Benedek Associated Architects