Biografie
1992-99 - absolvoval architektur na FA STU Bratislava

Realizace a projekty