Otevřený dopis Ivana Kroupy předsedovi České komory architektů

Zdroj
Ivan Kroupa
Vložil
Jan Kratochvíl
09.04.2010 01:00
Pane předsedo,

je škoda pro ČKA a pro profesní prostředí, že situaci takto posuzujete. Mé názory, kritika -
jsou mými názory a mají dopad jako názory jednoho člověka. Je to zcela odlišné od toho,
kdy se názor jednotlivce či skupiny stane stanoviskem, například stanoviskem ČKA.

Vašemu dopisu a výzvě k omluvě nerozumím. Jste určitě informován (předpokládám
podrobně, když mi píšete) o tom, že ČKA se dopustila fatálních pochybení v jednání
směrem k mé osobě (to je ta diskriminace).

Znáte možná reakce Vašich funkcionářů - architektů Jírovce a Hradečného na můj
otevřený dopis, kterým jsem se bránil. (to je to zneužívání funkcí a i výhody, kdy oni
z
pozice funkcionářů ČKA zpochybňují má tvrzení a ze svých „objektivních“ pozic manipulují
veřejné mínění. Jsou to lidé, které vůbec neznám, a přesto jim za to stojí poškozovat mne
osobní iniciativou, schováni za funkce ČKA ).

Informací pro Vás, která by taky mohla vysvětlit text v Reflexu, je to, že jsem navštívil
v
roce 2009 ČKA a prostudoval svou složku. Byly tam některé její části, pro mne nové,
některé neuvěřitelné, diskreditující správní orgány ČKA a zodpovědné funkcionáře. Je
zároveň zcela nepřijatelné, jakým způsobem zacházíte s osobními údaji a soukromím
jednotlivce.

Je škoda, že mi píšete takovýto text, a to přes to, že asi víte, nebo si to prosím zjistěte, že
jsem byl Vámi, tedy ČKA, neprávem odsouzen a prokazatelně diskriminován s odvoláním
se v jeho zdůvodnění na právně promlčenou věc a navíc na věc, která je objektivně
společensky obhajitelná i bez promlčení. Musíte vědět, že na straně ČKA byla četná a
zásadní pochybení, kterým se můj pokus dobrat se neplacením příspěvků korektního
profesního prostředí co do výše škod nemůže rovnat.

Myslím, že kdyby jste chtěl rozumět tomu, co říkám a kritizuji, že by jste tomu rozuměl.
Omluva z mé strany není na místě, ale jsem optimista ve víře, že vše bude uvedeno na
pravou míru. Na úrovni společenské se o to pokusím textem adresovaným Valné hromadě
a převedu svou dosud neosobní kritiku ČKA do roviny osobní a konkrétní tak, jak si to
přejete.

Z vašeho dopisu, především z posledního odstavce, cítím Váš osobní zájem (a opět
myslím, že se osobně vůbec neznáme) nad rámec pohledu objektivního nezúčastněného
zástupce ČKA. Předpokládám, že když takto jednáte, tak se s jednáním České komory
architektů bezvýhradně ztotožňujete a berete za její jednání plnou osobní zodpovědnost.

Ivan Kroupa
0 komentářů
přidat komentář

Související články