Otakar Novotný: Výstava C.k. akademie umění

zajímala nás ovšem nejvíce ve svém oddělení architektury, ve škole Kotěrově.

Zdroj
Časopis Styl, roč. V (1912), str. 175-176
Vložil
Petr Šmídek
24.04.2014 12:55
Otakar Novotný

Jedna věc byla neočekávaná a tudíž nápadná při povrchní již revisi vystavených prací: téměř důsledná negace formalismu. Žákům bylo se zabývati celkovým řešením daných úloh, jen výminečně detailem; učitel volil tedy postup analytický. Ne ovšem historicky analytický, který předpokládá mnoho vyspělosti a architektonického cítění –  to zní ovšem velmi paradoxně zejména kompilatorským filistrům, tvůrcům dnešní oficielní architektury – aby nezůstal v žáku jako nesmazatelný podklad všeho povrchního eklekticismu. Nejlepší učebnou pomůckou jest tu model, který skrývá sice v sobě nebezpečí nedostatku představy při znázorňování grafickém, jest však přes to velmi názorným demonstrátorem komposičních vad. Žák postaven jest tedy před velkou úlohu, – výhodou jest, že volena nejsou themata akademického významu, ale s podkladem reálním, blízkým – kterou propracovává; methodou takovou bude nucen již automaticky postupovati vždy později, i samostatně, na rozdíl od systému, který spokojuje se s úlohami malými, postupně zvětšovanými. Je-li možno rozhodnouti, zda cesta analytická či synthetická jest za všech okolností výhodnější? Je totiž jisto, toť že věc individuality učitelovy. A jak první methoda proti výhodě přirozeně racionelního postupu při řešení úlohy skrývá nebezpečí formalistní bezradnosti, tak druhá zase dobré stránky poctivého architektonického školení omezuje nad míru někdy vyvinutým smyslem pro krásnou nebo zajímavou formu na úkor celistvosti myšlénkové.
Jsou práce školské a školácké. Dobré vedení vylučuje případ druhý; leč přes to práce školy Kotěrovy mají svůj určitý význam ve vývoji České architektury, právě tak jako loni škola Plečnikova, která letos výstavy neměla.
Revise kterékoli dobré školy umělecké znamená zpravidla smísení radosti i smutku. Že ti mladí lidé dovedou pod iniciativou svého učitele i vzájemným učením a porovnáváním provésti tak mnoho skoro hotového, skoro již neškolového, ale také kolik těch mladých lidí dovede pracovati a státi samo, jsou-li zbaveni svého vůdce.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Kotěra učitel
Petr Šmídek
25.04.14 01:52
zobrazit všechny komentáře

Související články