V září se v dánském Herningu otevře muzeum od Stevena Holla

Zdroj
Steven Holl Architects
Vložil
Martin Rosa
01.07.2009 00:05
Steven Holl

Foto: Steen Gyldendal Olesen
Ve středu 9. září 2009 bude v Dánsku otevřeno Herning Museum of Contemporary Art (HEART), které navrhlo studio Steven Holl Architects. V muzeu se budou nacházet tři různorodé instituce: Herning Center of the Arts, MidWest Ensemble a Socle du Monde. Nové kulturní centrum je zamýšleno jako veřejné fórum propojující výtvarné umění a hudbu, které by mělo kulturně oživit centální část Jutského poloostrova.
Samotná stavba je propojením krajiny a architektury. Travnaté pahorky a bazény s vodou se prolínají s křivkami střech. Uvnitř přízemního objektu vzniknou prostory pro trvalé a dočasné expozice, přednáškový sál pro 150 posluchačů, hudební zkušebna, restaurace, mediatéka a kanceláře.
Steven Holl se při navrhování inspiroval především pro tuto oblast typickým textilním průmyslem a kolekcí 46 prací konceptuálního umělce Piero Manzoniho, která se nachází ve sbírkách muzea. Stavební parcela leží nedaleko textilní továrny Angli z roku 1960, jejíž kruhový tvar (podobný límci košile) ovlivnil podobu nového muzea. Při pohledu z ptačí perspektivy připomíná střecha budovy HEART několik rukávů od košile, položených přes výstavní prostory. Podél otevřených okrajů vzniknou prostory pro kavárnu, posluchárnu, foyer a kanceláře. Situování těchto funkcí po obvodu budovy umožňuje jejich využívání i v době, kdy budou hlavní sály pro veřejnost uzavřeny.
Samotné výstavní sály jsou půdorysně pravoúhlé a proporčně přizpůsobené pro vystavování umění. Expozice budou prosvětleny přirozeným denním světlem, prostupujícím mezi zakřivenými střechami. Obvodové stěny výstavních sálů jsou nosné (což podporuje dojem z vgalerie coby coby pokladnice umění), zatímco vnitřní příčky jsou libovolně přestavitelné. Všechny prostory jsou sjednoceny tmavou betonovou patinovanou podlahou. Do bednění vnějších stěn byly před betonáží vloženy textilní plachty a díky tomu mají bílé betonové stěny strukturu textilu.
Okolí muzea je částečně vymodelováno jako protipól křivek střechy. Pod více než 3.700 m² travnatých pahorků a bazénů se ukrývá parkoviště a technické zázemí.
Po otevření se v muzeu jako první představí nová instalace prací umělce Jannise Kounellise a rozsáhlá trvalá expozice Arte Povera.
0 komentářů
přidat komentář

Související články