SAUL 2020 - 2. ročník mezinárodní a mezioborové konference

Senses in Architecture, Urban Landscaping and Design

Zdroj
Tadeáš Goryczka/ Kabinet architektury
Vložil
Tisková zpráva
24.09.2020 13:35
Polsko

Katovice

Odile Decq
Josep Ferrando Bramona
McCullough Mulvin Architects
Tezuka Architects

Dneškem byl zahájen 2. ročník mezinárodní a mezioborové konference nazvané „Senses in Architecture, Urban Landscaping and Design” – SAUL 2020, který pořádá Fakulta humanitních studií Slezské univerzity v Katovicích, Fakulta architektury Slezské technické univerzity v Glivicích, Společnost polských urbanistů, sdružení (TUP) pro Slezsko a Svaz architektů Polské republiky (SARP) v Katovicích.
První ročník konference, který se uskutečnil v roce 2018, se zabýval roli lidské smyslnosti, kterou v procesech edukace architektů tento fenomén zaujímá. Účastníci tehdy správně poukazovali na nedostatky současného modelu vzdělávání, který se především zaměřuje na uměleckou a technickou stránku profese.
Probíhající ročník se bude věnovat tématům, která se tykají environmentálního chování a organizátoři konference předpokládají, že aktuální diskuze bude zaměřena na problémy vnímání, jak nižšího, tak i vyššího řádu. V případě prvního, by se mělo jednat o evolučně podmíněné zpracovávání smyslových podnětů, druhý by mimo jiné měl postihovat jak schopnosti shromažďování informací, tak aspekty chápání získaných, či vědomých zážitků, velmi často definovaných kulturně. Znalosti v této oblasti se dnes jeví jako nezbytné pro reprezentanty všech oborů, které jsou součásti procesu navrhování, jehož cílem je uzpůsobení a modernizace prostředí budovaného s ohledem na lidské požadavky a potřeby, a na ekologické výzvy.
K účasti a sledování konference byli a jsou srdečně zvaní jak teoretikové architektury, praktikující architekti, tak i zástupci příbuzných profesí. Úředním jazykem konference je angličtina. Konference probíhá on-line ve dnech 26. – 28. září 2020. Účast na akci je zdarma. Organizační detaily a jednotlivé tématické bloky jsou dostupné na webových stránkách.
Kabinet architektury je jediným partnerem této mezinárodní konference zastupujícím zde Českou republiku a s velkým potěšením přijal skutečnost, že z jeho iniciativy pozvání k účasti na této události přijala řada osobností k jakým beze sporu patří Odile Decq z Francie, Rafi Segal z USA, CHIU Chen-Yu (CHO) z Tajwanu, Josep Ferrando ze Španělska, Niall McCullough a Ruth O'Herlihy z Irska a v neposlední řadě Zdeňka Němcová Zedníčková z Liberce, se kterými mi má možnost dlouhodobě úspěšně spolupracovat.

Pořádatelé: Slezská universita Katovice, Slezská technická universita v Glivicích, TUP Slezsko, SARP Katovice
Partner: Kabinet architektury Ostrava

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář