Polyfunkční dům Rosengarten v Arbon od Maxe Dudlera

Vložil
Petr Šmídek
22.04.2011 12:15
Max Dudler

Ve městě Arbon na švýcarské straně Bodamského jezera byla dokončena hrubá stavba projektu s názvem Rosengarten (Růžový sad), jehož autorem je berlínský architekt Max Dudler. Arbon ve švýcarském kantonu Thurgau se nachází na místě římské osady Arbor Felix (Šťastný strom), přičemž historii osídlení lze vystopovat až do mladší doby kamenné. Dudlerův návrh se odkazuje na dlouhou tradici a přispívá ke zahušťování městského centra. Pozemek leží podél železniční tratě vedoucí do středu Arbon. Návrh přichází s jednopodlažním komerčním soklem, z něhož pak vyrůstá šestice stupňovitých obytných věží. Odsazováním, otáčením nebo zrcadlením obytných věží vznikají poloveřejné cesty a náměstí pro setkávání obyvatel, čímž vzniká členitá 'městská zahrada'.
Fasádu tvoří rámová konstrukce s vyzdívkou odkazující na historii Arbon. Rastr nosných prvků představují hladké plochy probarveného betonu. Výplň je ze stejného materiálu, avšak „hrubou strukturou připomíná odlitek stěny v kamenolomu.“ Nejvyšší sedmipodlažní objekt na jižním konci areálu přebírá výšku od sousední budovy banky UBS. Společně s další seštipodlažní obytnou věží vzniká na jihu nástupní předprostor lemovaný stávající skupinou stromů. Z krytého podloubí lze vstoupit do jednotlivých obchodů v přízemí. Na sever se stupňují další čtyři obytné obytné stavby. Nároží těchto čtyř a pětipodlažních domů zůstává volné, aby zde mohly vzniknout kryté lodžie a terasy. Stupňovitá forma umožňuje vychutnat si z každého bytu výhledy na jezero, historickou část města nebo daleké Alpy.
0 komentářů
přidat komentář

Související články