Městský dům v Brémách od Maxe Dudlera

Vložil
Petr Šmídek
29.08.2014 11:40
Max Dudler

Nová osmipodlažní kancelářská budova v Brémách od architekta Maxe Dudlera leží na frekventované komunikaci uprostřed mezi vlakovým nádražím a historickém centrem. Po tříleté práci byl začátkem srpna dokončen nárožní dům na prestižní adrese Bahnhofstraße 1, který má oproti předchozímu objektu dvojnásobnou kubaturu. Velkoryse koncipovaný parter slouží jako bankovní filiálka a zbývajících sedm horních pater vyplňují kanceláře. Uskakující fasádu s kamenným obkladem představuje monotónní rastr hluboko zapuštěných okenních otvorů. Opakující se fasádní vzor vytváří na nároží “chybu“, kterou se však autoři odvolávají na severoněmecký expresionismus 20. let minulého století. Výsledkem je však moderní administrativní budova, která může stát v jakémkoliv německý mluvícím městě (např. v Curychu nebo Berlíně, kde Max Dudler provozuje svoje kanceláře).

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články