Výstava KOTVY MÁJE v Liberci

Architektura obchodních domů zakotví v Oblastní galerii

Zdroj
Jan Randáček, Oblastní galerie Liberec
Vložil
Tisková zpráva
25.09.2014 09:50
Liberecká Oblastní galerie připomene svým návštěvníkům, kde mohli nakupovat za minulého režimu. Výstava KOTVY MÁJE, která bude zahájena ve čtvrtek 25. září, představí patnáct nejvýznamnějších českých obchodních domů šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Ačkoliv na tuto architekturu bývá často pohlíženo s nepochopením či despektem, výstava prokáže, že vybrané „obchoďáky“ – nejčastěji priory – mají v české architektuře nezastupitelnou roli. Prezentovány budou nejen nejznámější objekty typu Kotvy či Máje, ale také regionální obchodní domy v Pardubicích, Olomouci, Ústí nad Labem či Plzni. Stranou zájmu nezůstane ani již neexistující liberecké obchodní středisko Ještěd. Součástí výběru jsou rovněž nerealizované návrhy: čtyři studie významné české architektky Aleny Šrámkové a neuskutečněný návrh známého jihlavského prioru od Růženy Žertové. Na menší ploše budou vystaveny rovněž slovenské obchodní domy.

Výstavu KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965–1975 připravil architekt a historik architektury Petr Klíma v roce 2011, kdy ji také doplnil stejnojmennou publikací, která bude v liberecké galerii k zakoupení. „Jedním z cílů celého projektu je ukázat různé možnosti řešení typologické úlohy obchodního domu v tehdejším Československu. To se týká přístupu architektů, možností dodavatelů, ale také ambicí investorů či samotné koncepce a účelu stavby,“ představuje expozici Petr Klíma. Ve výstavním souboru jsou proto zastoupeny jak plnosortimentní obchodní domy sítě Prior, tak i specializované a družstevní obchodní domy či obchodní střediska sdružující více prodejců. „Vybrané objekty samozřejmě odrážejí individuální vklad autorů, reflektujících často soudobé tendence architektury ve světě. Reagují rovněž na odlišný urbanistický kontext,“ dodává Klíma.

Návštěvníci liberecké výstavy mohou také srovnávat architektonické hodnoty původních realizací a jejich následovníků. Zřejmě nejmarkantnější je příklad libereckého obchodního střediska Ještěd (autorů Miroslava Masáka a Karla Hubáčka z místního Sialu) a obchodního centra Forum, který pozoruhodnou stavbu nahradil. Obdobná debata se vedla i v Olomouci v souvislosti s přestavbou tamního prioru (realizovaného dle návrhu architekta Jana Melichara). Neutichá ani dlouhodobá diskuse o budoucnosti obchodního domu Prior v Jihlavě.

Jedním z cílů výstavy je proto přispět do společenské debaty o smyslu ochrany a respektování původních staveb šedesátých a sedmdesátých let, jež jsou nedílnou součástí historie české architektury i kolektivní paměti naší společnosti. „Právě příklad libereckého Ještědu zde může sloužit jako typický příklad – má smysl památkově chránit moderní architekturu? Můžeme ji proměňovat jako v případě olomouckého prioru? Je to k užitku, nebo je lepší zachovat původní podobu, třeba za cenu jistých ekonomických omezení?“ poukázal na další zajímavý podtext výstavy Jan Randáček, ředitel galerie.

Kniha vydaná k výstavě představuje daný žánr podrobněji; obsahuje řadu dobových fotografií, plány, ale také dva obsáhlé texty o pražském obchodním domě Máj, jehož návrh pochází z dílny legendárního Sialu, a pardubickém prioru. Texty – stejně jako výstava – dokazují, že přes nastupující normalizaci husákovského režimu v architektuře stále doznívaly některé ideje „zlatých šedesátých“.

Výstava bude zahájena ve čtvrtek 25. září v Oblastní galerii Liberec (lázních) za účasti jejího autora Petra Klímy, na vernisáž pak od 18:15 h naváže autorská prohlídka. KOTVY MÁJE budou v galerii k vidění do 30. listopadu.

KOTVY MÁJE | České obchodní domy 1965-1975
Oblastní galerie Liberec, 25.9.-30.11.2014
Autor výstavy: Mgr. Ing. arch. Petr Klíma
Vernisáž: 25.9.2014, 17:30 hodin
Komentovaná prohlídka: 25.9.2014, 18:15 hodin

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články