KOTVY MÁJE PRIORY

Bytová výstava o českých obchodních domech 1965–1975

Zdroj
o. s. Za krásnou Olomouc
Vložil
Tisková zpráva
12.06.2012 15:10
Výstavy

Vernisáž výstavy: neděle 17. 6. 2012 v 15 hodin
Místo konání: Olomouc / Kosinova 7 / II. patro vpravo
Termín konání výstavy: 17. 6. - 24. 6. 2012
Výstavu pořádá: o. s. Za krásnou Olomouc
Výstavu zahájí: Petr Klíma / autor výstavy KOTVY MÁJE
Úvodní slovo pronese: Jan Jeništa
Mimořádná týdenní bytová výstava, kterou pořádá občanské sdružení Za krásnou Olomouc, představí patnáct nejvýznamnějších českých obchodních domů, jejichž návrhy a realizace sehrály nezastupitelnou roli v české architektuře 60. a 70. let 20. století. Jde nejen o nejznámější objekty typu Kotvy či Máje, ale také o regionální obchodní domy v Pardubicích, Ústí nad Labem či Plzni. Své místo vedle plnosortimentních priorů získaly také Dům bytové kultury v Praze, královéhradecký Don specializovaný na módu a doplňky, největší domy výrobních a spotřebních družstev i již neexistující liberecké obchodní středisko Ještěd.

V olomouckém kontextu však bude zvláštní pozornost - i odpovídající část výstavy - věnována budově místního Prioru. Proto získává výstava KOTVY MÁJE, která byla poprvé představena veřejnosti v roce 2011 v Galerii VŠUP v Praze, rozšířený název KOTVY MÁJE PRIORY. Výstava bude přístupná ve třech dnech, vždy v rámci doprovodného programu. Přednášky umělecko-historického ladění doplní pohled socioložky či psychologa, cenná svědectví podají pamětníci v debatě s historikem architektury Rostislavem Šváchou. Detailní program návštěvníci najdou na http://www.krasnaolomouc.cz/ a http://www.facebook.com/pages/Za-kr%C3%A1snou-Olomouc/212560515506020?sk=wall

Jedním z cílů projektu KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965-1975, který kromě výstavy zahrnuje i stejnojmennou publikaci, je ukázat paletu přístupů k řešení typologické úlohy obchodního domu v tehdejším Československu, ať už šlo o ambici investora, přístup a pozici architektů, okolnosti vzniku projektů i realizací či koncepci i konstrukci staveb samotných. Na vybraných objektech lze zároveň charakterizovat tendence soudobé architektury a jejich reflexi a rozvíjení v domácích podmínkách. Skrze srovnání stávajícího stavu domů a jejich tehdejší či naopak do budoucna uvažované podoby jsou původní architektonické hodnoty konfrontovány se současnými přístupy. Nejvýrazněji se tak děje v případě libereckého obchodního střediska Ještěd nahrazeného centrem Forum Liberec. Dalším z cílů projektu je v té souvislosti pokračování společenské debaty jak o smyslu ochrany a respektování původních staveb, jež se staly nedílnou součástí historie české architektury i kolektivní paměti naší společnosti, tak i o významu a možnostech jejich proměn.

Zmíněná publikace sleduje základní linii výstavy. Vedle bohaté obrazové dokumentace nabízí i textové profily jednotlivých objektů. Těžištěm knihy jsou studie k pražskému Máji a Prioru v Pardubicích, které mají ambici být hlubší sondou do architektury obchodních domů pozdních 60., resp. první poloviny 70. let 20. století. Vedle dalších teoretických statí nechybí ani komiks Výlety s ČSSA / 02 o obchodním domě Máj - dílo známého vizuálního umělce a rappera Vladimira 518. Publikaci, čítající mj. 191 fotografií a výkresů, bude možné zakoupit na místě během výstavy.
0 komentářů
přidat komentář

Související články