Středoevropské forum Olomouc - architektonická studie

Zdroj
Muzeum umění Olomouc
Vložil
Tisková zpráva
07.10.2009 13:30
Výstava:
Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění, Denisova 47, 771 11 Olomouc

8. 10. – 18. 10. 2009
Vernisáž: 8. 10. 2009 | 18.30 hodin | Muzeum moderního umění | Besední sál

POŘADATEL
Muzeum umění Olomouc
KONCEPCE
Jan Šépka, Pavel Zatloukal
KURÁTOR
Michal Soukup
VIZUALIZACE
Design4function s.r.o.
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ
Václav Derner, Petr Šmalec
VELKOPLOŠNÝ TISK
GRAPO s.r.o.

Z přípravné do rozhodující fáze postoupil ambiciózní projekt Středoevropského fora Olomouc (SEFO), který počítá s investicí 500 milionů korun z Integrovaného operačního programu na rekonstrukci Muzea umění Olomouc a stavbu nové budovy v proluce v Denisově ulici. Po vyřešení majetkoprávních problémů při výkupu pozemků pro novostavbu a nečekaném odmítnutí architektonické soutěže ze strany České komory architektů se olomouckému muzeu podařilo ve spolupráci s vyzvaným týmem architektů vedeným Michalem Sborwitzem dokončit v krátkém termínu dvou měsíců architektonickou studii. S první konkrétní představou o budoucí podobě SEFO se může veřejnost seznámit na výstavě, která proběhne od 8. do 18. října.

Ministerstvo kultury ČR připravuje v rámci Integrovaného operačního programu investiční dotace pro velké kulturní projekty. O dotaci ve výši 500 milionů se uchází také Muzeum umění Olomouc (MUO). „Jestliže uspějeme, dotaci využijeme k vybudování Středoevropského fora Olomouc, které má vzniknout rekonstrukcí areálu Muzea moderního umění v Denisově ulici a přístavbou v sousední proluce,“ uvedl ředitel MUO Pavel Zatloukal.
Realizaci ambiciózního projektu, který počítá se sbírkotvornou, expoziční a publikační činností zaměřenou na různorodé projevy výtvarné kultury středoevropského regionu zejména z hlediska moderního i současného umění, provázejí od počátku složité okolnosti. „Když už se nám snad již definitivně podařilo vyřešit majetkoprávní problémy spojené s výkupem parcel, museli jsme se vypořádat s nečekanou komplikací při přípravě architektonické soutěže na podobu novostavby a rekonstrukce,“ vzpomněl Zatloukal s tím, že soutěž o návrh podle zákona o veřejných zakázkách z roku 2006 muzeum připravovalo dva roky, ale Česká komora architektů překvapivě odmítla doporučit svým členům účast v soutěži. „Představitelé komory nám sdělili, že považují soutěž za neregulérní a proti těm soutěžícím, případně porotcům, kteří jsou členy komory a soutěže se zúčastní, užijí kárné opatření. Účast v soutěži by mohli doporučit, jen kdybychom vyhověli představě komory o odměnách, ovšem za cenu porušení zákona o veřejných zakázkách! Museli jsme proto s těžkým srdcem od soutěže ustoupit,“ shrnul ředitel muzea (stanovisko ČKA k této kauze naleznete zde> (pozn. redakce)).
Muzeum proto muselo zvolit jinou cestu - zadalo vypracování architektonické studie jako zakázku menšího rozsahu. „Obrátili jsme se na dva z nejvýznamnějších českých architektů, Michala Sborwitze a Jana Šépku, s nimiž jsme navíc měli řadu zkušeností z minulosti jak z rekonstrukce Muzea moderního umění, tak arcidiecézního muzea,“ popsal Zatloukal postup. Výsledek spolupráce, která však vzhledem k nutnosti podat v podzimních měsících žádost o dotaci mohla trvat jen dva měsíce, představí od 8. do 18. října výstava v Muzeu moderního umění. Kromě vizualizací exteriéru a interiéru SEFO, historických snímků a vyobrazení lokality předpokládané stavby se návštěvníci mohou také budoucím muzeem „projít“ prostřednictvím virtuální pohlídky. „A stejně jako v případě první výstavy k SEFO, která veřejnost seznamovala se sbírkovými předměty, jež by mohly být základem nové stálé expozice, bychom i v případě současné výstavy chtěli místo tradičních vernisáží otevřít diskusní forum nad naším projektem, ale rovněž nad aktuálními či obecnými otázkami a problémy, které s ním souvisejí,“ upozornil ředitel muzea.
A jaká vlastně architektonická studie je? Jejím základním motivem je podle Zatloukala polarita uplatněná a rozvinutá v mnoha polohách. „Architektům se podařilo navázat na polaritu dvou olomouckých světů, které se v místě předpokládané realizace projektu stýkají – monumentálních hmot Předhradí a drobného členění vlastního města. Na jedné straně zůstává jasná struktura a rytmizace osvícensky, klasicistně koncipovaného starého muzejního paláce. Na druhé straně je do proluky na místě pěti zmizelých domů navrženo pět domů nových, které navíc kromě jediného nejenže respektují uliční čáru, ale různou hloubkou zástavby se stávají jakousi esencí gotického urbanismu,“ shrnul a zdůraznil, že se studií je muzeum nadmíru spokojeno. „Domníváme se, že umožní vznik ojedinělého díla,“ dodal.
Protože projekt SEFO postoupil z přípravné do rozhodující fáze, považuje muzeum podle Zatloukala za vhodné průběžně veřejnost informovat o jeho aktuálním stavu. Tomu budou především sloužit webové stránky. V rámci internetové prezentace Muzea umění Olomouc www.olmuart.cz vznikne samostatný oddíl SEFO v české a poté rovněž v anglické mutaci. „Prostřednictvím webu chceme veřejnost seznámit nejen s charakteristikou projektu, tedy s jeho idejí, architekturou, výstavní činností, akviziční činností, náplní knihovny O. F. Bablera, ale také s její historií. Nejdůležitější součástí webu SEFO přitom bude sekce novinky, která obsáhne jak tradiční aktuality a tiskový servis pro média, tak videotéku, díky níž zájemci mohou shlédnout videozáznamy z tiskových konferencí či veřejných besed k projektu, a webkameru – kameru, která bude zaměřena na lokalitu a uživatel webu jejím prostřednictvím může sledovat postup stavby,“ seznámil s obsahem internetové prezentace projektu zástupce ředitele MUO Michal Soukup.
Co bude z hlediska realizace projektu následovat? Na podzim muzeum vypisuje soutěž na autora všech následujících projekčních fází, souběžně pak připravuje podání žádosti o dotaci. Zahájen bude také archeologický průzkum staveniště. „V případě, že s žádostí o dotaci uspějeme, příští rok zasvětíme dokončení stavebního projektu, vyřizování stavebního povolení a soutěži na generálního dodavatele stavby. Novostavba a rekonstrukce by měly být zahájeny v roce 2012. Paralelně budeme připravovat obě stálé expozice a další doprovodné akce včetně publikací. Musíme také naplánovat náročné stěhování sbírek a některých provozů, nejen muzea, ale také Divadla hudby. SEFO bychom mohli veřejnosti předat na podzim 2014 – čtvrt století od roku 1989 a současně od osamostatnění muzea,“ uzavřel Zatloukal.
Projekt Středoevropského fora Olomouc (SEFO), které bylo slavnostně založeno 20. června 2008 v Arcidiecézním muzeu Olomouci při příležitosti schůzky zástupců ministerstev kultury zemí Visegrádské čtyřky, představuje největší investiční akci z hlediska olomoucké kultury vůbec. Patří mezi 16 projektů, které ministerstvo kultury hodlá podpořit evropskými prostředky z Integrovaného operačního programu. SEFO by mělo systematicky podchycovat výtvarnou kultury středoevropského regionu po 2. světové válce, budovat jeho stálou expozici, pořádat krátkodobé výstavy i větší střednědobé přehlídky typu trienále, jeho součástí má být nový centrální depozitář uměleckých děl, mezinárodní badatelské a školící centrum včetně velké knihovny, nově transforrmované Divadlo hudby a někdejší kino Central pro cca 200 diváků nebo kavárna, restaurace a bookshop (knihkupectví (pozn. redakce)).


Historie projektu Středoevropského fora Olomouc (SEFO)
2007
1. 8. 2007
Muzeum umění Olomouc obdrželo první nabídku na předložení projektu v rámci Integrovaného operačního programu.

10. 8. 2007
Muzeum umění Olomouc odevzdalo první návrh projektu SEFO, v němž upozorňovalo na možné komplikace při výkupu parcel v proluce sousedící s muzeem.

24. 8. 2007
Olomouc navštívil ministr kultury Václav Jehlička, který oznámil, že SEFO se stalo součástí tzv. Indikativního seznamu projektů, s jejichž podporou v rámci IOP ministerstvo počítá.
Současně se rozbíhají jednání o možnostech výkupu parcel v proluce v sousedství muzea.

září 2007
Muzeum umění oznamuje prostřednictvím odborných periodik, že pracuje na přípravě architektonické soutěže k projektu SEFO.

prosinec 2007
Konkretizace projektového návrhu projektu, jeho ideové náplně, akviziční činnosti nové instituce a libreta její stálé expozice.

2008
20. 6. 2008
Slavnostním založením Středoevropského fora vyvrcholilo v pátek 20. června v Arcidiecézním muzeu dvoudenní zasedání ministrů kultury a ministerských expertů zemí Visegrádské skupiny (V4). Symbolickou zakládací listinu podepsali ministr kultury Václav Jehlička, státní tajemník Polské republiky Piotr Żuchowski, státní tajemník Maďarské republiky Ferenc Csák a státní tajemník Slovenské republiky Jozef Augustin Lang.

18. 8. 2008
Projekt SEFO je ohrožen. Stal se rukojmím jednoho z vlastníků pozemků v proluce v centru města, kde má vyrůst novostavba. Pozemky vlastnilo celkem pět různých majitelů včetně Statutárního města Olomouc. Čtyři z nich souhlasili s finančním vyrovnáním nabídnutým muzeem. Majitelé zbývajících parcel (č. 458 a 254 o rozloze 395 m2) však ani po tři čtvrtě roce jednání nejsou ochotni akceptovat vyrovnání ve výši 17.270 Kč/m2 (aktuální cenová mapa pro tuto část města udává 9770 Kč/m2). Limit kolem 17.000 korun za jeden metr čtvereční považuje ministerstvo kultury za nepřekročitelný.

září 2008
Majitelé posledních nevykoupených parcel prodali nemovitosti nikoliv Muzeu umění, nýbrž podnikateli Miroslavu Barnetovi. Ve třech krajích pátrají státní úředníci po pozemku či nemovitosti, který by panu Barnetovi nabídli jako náhradní plnění. Náhradní plnění se hledá v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji. Miroslav Barnet chce sporné pozemky vyměnit za bývalý komplex Zenit, který si pronajímá. To už však není možné, neboť komplex byl směněn za dvě jiné parcely.

2009
22. 1. 2009
Seznámit veřejnost s projektem Středoevropského fora Olomouc (SEFO) a současně s tím, co se již podařilo získat pro jeho připravovanou stálou expozici. To jsou hlavní cíle výstavy Středoevropské forum Olomouc 2009. Zahajovací výstava roku je přitom symbolická pro celoroční úsilí olomouckého muzea. Otevření nové instituce chce olomoucké muzeum každý rok předjímat komorní výstavou.

únor 2009
Majitel zbývajících pozemků, na nichž by SEFO mělo stát, si z nabízených nemovitostí nevybral. Požaduje náhradou nejen finanční vyrovnání, nýbrž také historický Edelmannův palác na olomouckém Horním náměstí, jehož vlastníkem je Statutární město Olomouc.

25. 3. 2009
Zastupitelstvo města Olomouce rozhodlo, že město prodá Edelmannův palác podnikateli Miroslavu Barnetovi za 38 milionů korun. Část ceny uhradí podnikatel převodem svého pozemku v Denisově ulici, který potřebuje muzeum umění pro budoucí SEFO. Pozemek o rozloze 395 metrů čtverečních si cení na 9,5 milionu korun. Město ho pak obratem prodá muzeu. Zbývající cenu podnikatel doplatí. S prodejem Edelmannova paláce souhlasilo 32 z 41 přítomných zastupitelů, osm bylo proti.

31. 3. 2009
Město Olomouc podepsalo s Miroslavem Barnetem směnnou smlouvu, vztahující se ke směně pozemků potřebných k výstavbě SEFO. Smlouva však nabývá účinnosti teprve vydání kladného Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem kultuty ČR na projekt SEFO. Při nesplnění této podmínky se smlouva ruší.

konec března 2009
Kompletizace žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti.

duben 2009
Ministerstvo kultury sděluje Muzeu umění, že nelze podat žádost o dotaci bez vypracované architektonické studie. Muzeum umění je následně připraveno k vypsání architektonické soutěže.

květen, červen 2009
Na definitivním znění soutěžních podmínek soutěže o návrh podle Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. spolupracovalo muzeum jednak se specializovanou firmou a ministerstvem kultury, jednak s Českou komorou architektů. Na základě § 102 odst. 1 mělo jít o jednokolovou anonymní soutěž pro získání architektonické studie, na niž měla navázat veřejná zakázka v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 6 cit. zákona o veřejných zakázkách. Stručně řečeno, zakázku na celý projekt měl získat vítěz ze soutěže. Soutěž měla být vypsána 7. července. ČKA však soutěž odmítla s tím, že proti těm soutěžícím, případně porotcům, užije v případě, že se soutěže zúčastní kárné opatření. Komora přitom v rozporu se zákonem požadovala, že v soutěži musí být kromě zakázky na projekt vítězi uděleny ceny i odměny. Jako státní příspěvková organizace se však muzeum bezpodmínečně musí řídit zákonem. Bylo proto nuceno od soutěže odstoupit a postupovat jiným zákonným způsobem - zadáním architektonické studie jako zakázky menšího rozsahu, a to architektu Michalu Sborwitzovi, který ke spolupráci přizval Jana Šépku.

12. září 2009
Při příležitosti předání ceny Europa Nostra, kterou Muzeum umění získalo za sérii restaurátorských výstav, byla podepsána Deklarace o spolupráci na projektu Středoevropského fora Olomouc. Pod obecný dokument připojili podpis ministr kultury Václav Riedlbauch, hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, olomoucký primátor Martin Novotný, rektor Univerzity Palackého a zástupkyně ředitele MUO Miroslava Týralová.

123 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
odpudivé
M.N.
07.10.09 01:16
7. října 2009
Jan Kratochvíl
07.10.09 01:55
Fraška
Martin Rosa
07.10.09 01:40
soutěž ??????????????????
Jiří
07.10.09 02:12
Kreativita
Rivass
07.10.09 03:57
zobrazit všechny komentáře

Související články