Rozhledna na Šibeníku - výsledky soutěže

Zdroj
Marta El Bournová, Společnost Petra Parléře
Vložil
Tisková zpráva
22.09.2014 17:30
Jednokolová projektová veřejná anonymní architektonická soutěž v rámci projektu Cena Petra Parléře 2014.

Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o.p.s.
Spoluvyhlašovatel: městys Nový Hrádek
Termín: 9.6. - 10. 9. 2014
Předmět soutěže: zpracování architektonického návrhu revitalizace větrné elektrárny na vrchu Šibeníku a její transformace na rozhlednu.

Porota se sešla k hodnocení soutěžních návrhů dne 15. 9. 2014 v tomto složení:
Bc. Zdeněk Drašnar, starosta městyse Nový Hrádek
Ing. arch. Radek Jiránek, městský architekt
Ing. akad. arch. Michael Gabriel
Ing. arch. Alexandr Skalický
Ing. arch. Tomáš Vích
Porotci rozhodli o ocenění následujících soutěžních návrhů:


1. cena 60 000 Kč
Autor: Ing. arch. Pavel Suchý

Hodnocení poroty: Porota hodnotí návrh řešení jako přesvědčivý archetypální typ rozhledny s jednoduchým schodištěm na nosném tubusu elektrárny a ocenila elegantní navýšení věže o retranslační konstrukci. Objekt zázemí s vysokým řádem oken má kavárenského ducha s výraznou architektonickou elegancí. Opláštění zázemí zinkovým plechem dává stavbě sice technicky čisté, ale zároveň nekontextuální vyznění ve vztahu k okolní krajině.
Porota jako komplikovaný hodnotí přístup po lávce, který sami autoři považují za zbytečný, a doporučuje zadavateli, aby upřednostnil jednodušší způsob ochrany přístupu na věž. Návrh respektuje ekonomické zadání soutěže, náklady celoročního provozu budou udržitelné v oblasti nákladové i provozní.
 

2. cena 40 000 Kč
Autor: H3T architekti

Hodnocení poroty: Porota hodnotí návrh jako velice zajímavý. Návrh se jeví jako stavebně i provozně ekonomický. Objekt zázemí je flexibilní a je vtipně propojen se střešní terasou a s věží. Výhodou je možná etapizace realizace. Porotě není zřejmé konstrukční řešení gabionového obvodového pláště věže a považuje přesun hromady sutě na věž za ne zcela přesvědčivý. Návrh je uživatelsky přátelský a architektonicky inspirativní a má potenciál se stát příjemným výletním místem pro turisty i místní obyvatele.


3. cena 30 000 Kč
Autoři: Ing. arch. Jakub Kopec, Ing. arch. Jaroslav Sedlák, BcA. Jakub Roček, Mgr. Šárka Svobodová

Hodnocení poroty:
Porota hodnotí návrh jako hodnotný výjimečným výtvarně divadelním řešením a rozhodla se jej ocenit, přestože náklady na stavbu a provoz by byly pro městys obtížně realizovatelné. Návrh je svou monumentálností vhodný na historicky významné místo s pietní funkcí a s větší návštěvností, kde by lépe vyzněly jeho nesporné umělecké kvality.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články