Dotyky Moravy / Dolní náměstí Olomouc / výstava

Vložil
FA VUT
24.03.2023 13:47
Výstavy

Rozsáhlá urbanistická a krajinářská vize protipovodňových opatření, která se stala jedním z podkladů pro připravovanou architektonicko-urbanistickou soutěž, je nově k vidění na Dolním náměstí v Olomouci. Studenti ateliéru Mléčka-Novotná z brněnské fakulty architektury VUT proměňují utilitární protipovodňové bariéry v nový městský park, náměstí, říční pláž i vodní amfiteátr. Výstava potrvá do 11. dubna 2023.

Od ničivých povodní, které se nesmazatelně vepsaly do podoby města, uplynulo více jak čtvrt století. Na podobu III. etapy protipovodňových opatření plánuje Statutární město Olomouc vypsat mezinárodní architektonickou soutěž. Úpravy řeky Moravy v severozápadní části Olomouce se staly výzvou pro studenty brněnské fakulty architektury, kteří se na základě smluvního výzkumu touto oblastí zabývali. Výsledný studentský projekt i analýzy místa se staly 15. března podkladem pro veřejnou debatu nad zadáním připravované soutěže.

Setkání veřejnosti moderoval jeden z organizátorů připravované soutěže z řad studia CCEA MOBA, renomovaný odborník Igor Kovačević. Účastníci diskuze debatovali o potřebě podpořit cyklo dopravu, zazněla i otázka nové lávky pro pěší u Hradiska, zřízení tzv. severního spoje. Během participativního setkání zúčastnění zaznamenali své myšlenky do připravených mapových podkladů, ze kterých budou organizátoři soutěže dále čerpat. Zadání soutěže tak bude zpracováno na základě reálných potřeb obyvatel.“Realizace protipovodňových opatření a navazujících krajinářských úprav je vždy běh na dlouhou trať. I růst jednoho stromu, kterých jsou v území tisíce, není otázka měsíců, ale spíše desetiletí. Je proto nezbytné zahrnout do procesu příprav i nejmladší generaci, která je svými názory a postoji je silným inspiračním podnětem či nezbytným kritický zrcadlem současnému městskému plánování”, vysvětluje jeden z vedoucích projektu, architekt Jan Mléčka.

Devítka mladých architektů pojala dnes roztříštěné území komplexně, zpřístupnila řeku obyvatelům města a vytvořila propojený celek, vybízející ke sportu, rekreaci i zábavě. Prostorové řešení v jižní části navazuje na barokní pojetí areálu Klášterního hradiska. V prodloužení pohledových os vytváří na místě stávajících Žižkových kasáren nový obytný soubor s dominantním Moravským náměstím.  Obyvatelé Lazců dostávají říční pláž s občerstvením, edukativní a meditační říční park i bohaté plochy nejen pro děti i dorost. Černovírskou náves uzavírá komorní scéna multifunkčního říčního amfiteátru. Na plochách Hejčínských luk až k Chomoutovu vzniká rozsáhlá komponovaná přírodně-zemědělská krajina, která při stávajícím využití ilustruje proměnu krajiny od průmyslového zemědělství, přes aktuální snahu o trvalou udržitelnost, až po budoucnost zemědělské produkce ve spojení s možným výzkumem Univerzity Palackého.

Řeka Morava po staletí poskytovala Olomouci ochranu, dávala okolním polím a krajině úrodnost a nezaměnitelně se vepsala do celkové podoby města. Agresivní redukcí přirozeného koryta se na přelomu 19. a 20. století stala spíše kanálem, protékajícím bez povšimnutí zástavbou. Cílem studentského návrhu je znovu vrátit řeku městu a ukázat, že protipovodňová opatření nemusejí být jen další utilitární bariérou, ale obrovským potenciálem pro kvalitu veřejného prostoru jednotlivých městských částí i Olomouce jako celku.“ uzavírá jeden z vedoucích projektu, architekt Jan Mléčka.

Výstava projektu Dotyky Moravy bude na olomouckém Dolním náměstí k vidění do 11. dubna. 2023.

Vedoucí ateliéru:
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
Ing. Iva Novotná
Studenti:
Bc. Dominika Hejdová
Alžběta Jansová
Martin Matoušek
Bc. Markéta Mívaltová
Karina Shumlyanska
Bc. Tereza Strohnerová
Bc. Iva Vašáková
Bc. Nela Velechovská
Bc. Michal Vitkovič
0 komentářů
přidat komentář