Architektura na UMPRUM ve Winternitzově vile

Zdroj
Winternitzova vila
Vložil
Tisková zpráva
22.01.2018 17:35
Vernisáž: pátek 2. 2. 2018 od 18 h
Termín konání akce: 4. 2. - 4. 4. 2018
Lokalita: Winternitzova vila, Na Cihlářce 10, Praha 5
Otevřeno: neděle - středa 12-18 hodin

Praha - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a galerie Winternitzova vila spolu podepsaly memorandum o spolupráci, v rámci kterého se budou ve vile pravidelně pořádat výstavy studentů UMPRUM. První výstava nese název "Architektura na UMPRUM 2018 - výběr z klauzurních prací studentů ateliérů architektury". Kurátorem výstavy je doc. ak. arch. Bohumil Chalupníček a navštívit ji můžete od 4. 2. 2018 do 4. 4. 2018.

"Spolupráce s UMPRUM nás velmi těší. Od samého začátku jsme měli v plánu propojit prostory od slavného architekta s mladými nadějnými začínajícími umělci, tato myšlenka by Loosovi byla určitě velmi blízká, sám totiž v roce 1912 založil soukromou stavební školu, kde také sám vyučoval," říká MgA. David Cysař, ředitel galerie.

Ve Winternitzově vile UMPRUM představí výběr těch nejlepších klauzurních prací ze čtyř ateliérů katedry architektury. Každý ateliér má svůj vlastní specifický přístup a směrováním k architektuře.  Ateliér architektury I vede doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka a tématem semestrálních a klauzurních prací v zimním semestru 2017/2018 byla Slovanská epopej Praha. Ateliér architektury II vede prof. Ing arch. Ivan Kroupa, u něj měli studenti zpravovat téma: Můj svět (osobní vize), Přežití (workshop Kostarika), Hranice města (workshop Medellín), Baroko (urbanistický workshop Měšice), Těšnov (doplnění zástavby). Studenti z třetího ateliéru pod vedením prof. ak. arch. Imricha Vaška představí klauzurní projekt: Acoustic cave - pavilon pro Salone Internazionale del Mobile v Miláně. Poslední téma, na které se můžete těšit je velmi aktuální: Baugruppe A4 se snaží oživit běžný život v historickém jádru města, konkrétně simuluje proces výstavby společného bydlení v prostředí Pražské památkové rezervace. Autory projektu jsou studenti Ateliéru architektury IV pod vedením doc. Mgr. ak. arch. Romana Brychty.
 
"Partnerství s Winternitzovou vilou vidím jako velký přínos pro obě instituce. Škole se nabízí jedinečné prostory vily a zahrady k výstavám a dalším akcím. Pro studenty teorie umění je druhá Loosova vila v Praze příležitostí ke zmapování její historie. Domnívám se, že vstup UMPRUM do programu výstav Winternitzovy vily pomůže zvýšit zájem lidí o tento donedávna opomíjený funkcionalistický poklad", říká k nově uzavřené spolupráci s Winternitzovou vilou prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci UMPRUM prof. ak. arch. Jiří Pelcl.O Winternitzově vile

Winternitzova vila slavného architekta Adolfa Loose a Karla Lhoty se díky velkému zájmu veřejnosti otevřela 25. dubna 2017 trvale jako galerie. Je možné ji navštívit vždy od neděle do středy mezi 12. a 18. hodinou a každou sobotu v rámci komentovaných prohlídek. Návštěvníci si mohou nejen v klidu prohlédnout dílo Adolfa Loose (a obdivovat jeho mimořádný způsob členění prostoru tzv. raumplan), navštívit aktuální výstavu a stálou expozici mapující osud vily od třicátých let, ale také si užít unikátní prostory při některém z doprovodných programů. Pravnuk Josefa Winternitze, který nechal vilu postavit pro svoji rodinu v roce 1932, zde pořádá v duchu tehdejších salonů přednášky o dějinách umění a architektuře, divadla, koncerty a swingové tančírny.

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce v zemi. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola se dělí na katedry architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a katedru teorie a dějin umění. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené uznávanými osobnostmi české umělecké scény. Dvakrát do roku je škola otevřena veřejnosti při prezentacích studentských prací "Artsemestr". Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná středo a východoevropská škola, figuruje v indexech prestižních evropských a světových uměleckých učilišť.

Více informací: www.loosovavila.cz a www.umprum.cz
0 komentářů
přidat komentář