Young Architect Award 2016 - nové téma, nová porota

Vložil
Tisková zpráva
20.04.2016 11:15
8. ročník soutěžní přehlídky pro studenty a architekty do 33 let byl odstartován. Letošní téma Architektura mimo čas je zaměřeno na díla, která nenahlíží na architekturu z čistě užitného, technického či estetického hlediska, nýbrž díla, která se snaží přiblížit k podstatnému. Vztahující se k dnešní době, ale zároveň stojící mimo čas. Téma je záměrně „široké“, otevřené různým měřítkům, zadáním a způsobům zpracování, vždy však v sobě obsahuje ono hledání samotné podstaty architektury.

Odborná porota pracuje pod vedením děkana FUA TU v Liberci Zdeňka Fránka ve složení: Petr Hájek, Jakub Fišer, Jana Hlavová a Josef Pechar. Přihlášené studie bude hodnotit dle kritérií: kvalita architektonického/urbanistického řešení; výběr místa, koncepčnost a kontextuálnost řešení; přínos pro kvalitu životního prostředí, šetrnost a chytrost návrhu; novátorství a originalita práce.

Také letos bude probíhat hlasování veřejnosti a putovní výstava.

Uzávěrka: 20. 6. 2016.
Vyhlášení výsledků: 20. 9. 2016.

www.yaa.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články