YAA 2019 - Cena hlavního partnera YIT

Zdroj
Young Architect Award
Vložil
Tisková zpráva
28.09.2019 09:15
Ing. arch. MgA. Martin Petřík
Městská třída

Hodnocení poroty:
Návrh velmi zaujal porotu svou objevností a rafinovaností, zároveň zklamal nedostatečnou prezentací především hlavního tématu soutěže – nájemního bydlení. Každopádně volba pozice pro takovou funkci a typologii na rozhraní městské třídy a přilehlého komorního sídliště se jeví jako jedna z nejlepších v soutěži! Nerozmělňuje modernistický princip okolní zástavby, ale rozví

Průvodní zpráva:
Podél městské třídy ul. Budějovická se nachází dlouhý jednopodlažní objekt. Sloužil jako občanská vybavenost okolního sídliště. Dnes je objekt v tristním stavu. Území sídliště obrůstají administrativní budovy, město okolo se navyšuje.
Stávajíví budova v tomto stavu nevydrží. Chátrá a tlak na výstavbu v okalitě roste. Soubor panelových domů na sever od ulice Budějovická může být kvalitním bydlením na dobré lokalitě, ale urbanistický princip sídliště Zelená liška (jižně od ul. Budějovická) je přeci jen příjemnější. Řadová výstavba při hlavní ulici vytváří úplně jiný svět. Aktivní parter zde nevznikne. Ten je, a do budoucna může být, pouze v řešeném objektu naproti. Snažím se navrhnout budovu reagující na výškově odlišné druhy zástavby, na různorodý kontext. Funkce vrstvím a prolínám. Vzniká mix služeb,bydlení, práce a volného času. Vedlejším efektem je zvýšení kvality života v panelových domech a aktivace městské třídy. Zahustit, ale nepokazit! Důležité se zdá být narušení přísné linky. Taky nebrat světlo zástavbě. U křižovatky je podstatné nároží. Výška a pevnost. Na druhém konci budovy je to jiné, duležitá je až další velká křižovata na Pankráci. Proto konec nevyčnívá, je výškově odpovídající - charakterem komorní. Je třeba nastavit hiearchii, hledat pěší cesty a míru soukromí s ohledem na požadavky místa.
Budova drží délku celé parcely v prvních třech podlažích, parter je místy průchozí, někde zalomený. V druhém podlaží jsou služby, volný plán k obsazení, mimo vertikální jádra přístupný zezadu po ochozu. Pak je patro bydlení. Jednoduché dispozice, zimní zahrady, dobrá dostupnost občanské vybavenosti. To považuji za kvalitu. Nad byty volná plocha, terasa - propojena s domem, ale i s okolím. Centrální blok je bydlení a čelní hmota kanceláře s kavárnou v nároží parteru.
0 komentářů
přidat komentář

Související články