XI. Cena Bohuslava Fuchse - slavnostní vyhlášení

za letní semestr 2015/2016

Zdroj
Lucie Nippertová, SOFA
Vložil
Tisková zpráva
20.06.2016 16:00
Dne 25. května 2016 se uskutečnil již XI. ročník soutěže studentských projektů na Fakultě architektury v Brně - Cena Bohuslava Fuchse. Ráno se na fakultě postupně sešli všichni členové odborné poroty ve složení Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. arch. Radko Květ a Ing. arch. Ondřej Synek. Za studentskou část pak Linda Boušková, Bc. Karolína Melichárková a Bc. Daniel Struhařík.
Po krátkém nástinu průběhu celého dne si porota mezi sebou jednohlasně zvolila předsedu. Tím se stal Ing. arch. Radko Květ. Následovala prohlídka všech prostor fakulty, ve kterých se nacházely vystavené práce. Poté se vydali porotci již po vlastní trase vstříc prvnímu kolu výběru prací. Ve 13 hodin se všichni setkali na dvoře fakulty, kde již čekalo venkovní posezení a domácí oběd. Po řádném oddechu pokračovala porota v druhém kole hodnocení prací. Výsledkem množství hlasování a hlavně diskuzí byly tři vítězné a sedm oceněných projektů. Porotci poté velice pečlivě sepsali ještě slovní hodnocení každého z vybraných projektů.
Slavnostní vyhlášení se konalo s malým zpožděním v 19 hodin a to letos poprvé v prostorách Praha / fórum pro architekturu a média. Na úvod promluvil děkan Fakulty architektury doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc., který pak předal slovo již připravené šestici porotců. Ti postupně zhodnotili uplynulý den. Následovalo vyhlášení oceněných a vítězných projektů, jejichž autoři obdrželi kromě věcných cen a sošky Ceny Bohuslava Fuchse také stipendium od děkana fakulty.
Po závěrečném slovu zástupců Studentské obce fakulty architektury, organizátora celé akce, se již rozezněly tóny dvojice DJů Cementi a rozproudila se volná zábava se spoustou dobrého jídla a pití pod širým nebem i uvnitř. O půlnoci pak následovalo překvapení - z každého vítězného a oceněného projektu byla sestavena dvouminutová prezentace náhodných snímků, které museli autoři bez přípravy okomentovat.
Organizátorem Ceny Bohuslava Fuchse je Studentská obec fakulty architektury (SOFA).
Sponzorem akce byli Fakulta architektury, Xella, Legia, Archiweb. Speciální poděkování patří variabilnímu kulturnímu prostoru Praha / fórum pro architekturu a média, v jejichž prostorách se celá akce mohla odehrávat.

VÍTĚZNÉ PROJEKTY

GALERIE MERTOLA
/ Bc. Radomír Feňo, 1. ročník MSP, Ing. arch. Jan Mléčka
Hodnocení poroty: „Jemná linka mostu na kamenných pilířích bývalé Torre de Rio. Linka, která přemosťuje řeku a na druhém břehu se proměňuje v dynamicky zlámanou galerii nad řekou. Nové spojení, nová galerie. Jednoduchý a rázný koncept. Komponované průhledy na město ze střechy galerie, její prostor i abstraktní exteriér stavby, to vše porotu zaujalo.“

HRANICE / Petra Holíková, 3. ročník BSP, Ing.arch. Barbora Ponešová, PhD.
 Hodnocení poroty: „Kategorie:
 1)    Hranice je a má být.
 2)    Hranice je a nemá být.
 3)    Hranice není a má být.
 4)    Hranice není a nemá být.
Úvaha, kterou autorka o hranici udělala považujeme za skvělou. Nevnímá hranici jako pozitivní či negativní, ale jako nástroj, kterým může měnit situaci na vsi, městě, vlastně kdekoli. Forma hranice může být jakákoli, potok, zeď, čára na zemi.“


DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OPATOV / Bc. Jakub Slováček, 1. ročník MSP, Ing. arch. Pavel Jura
Hodnocení poroty: „Dům porotu zaujal v několika ohledech. Především vyzařuje klid a jistotu, která nám k představě stáří a jeho omezení přijde patřičná. Vtipné využití stopy původní sýpky na hraně svahu, skrytí provozního zázemí do kamenného soklu a vytvoření kvalitních okolních prostor domem druhým, který při tom je prostou repeticí prvního, nám přijde velmi chytré. Přitom je to dům současný, nebanální, který se nesnaží vstupovat do kontextu prostým kopírování sedlových střech, ale sebevědomě utváří novou situaci. Co ale porotě není po srsti je krček, který dvě části domu spojuje. Ten naopak klid ruší, banalizuje, nevyužívá zajímavé situace, kterou propojení domů nabízí. Zde dům mluví jiným jazykem než jeho zbytek.“


OCENĚNÉ PROJEKTY


BUNKER ARCHEOLOGY II / Bc. Ondřej Bělica, 5. ročník, Ing.arch. Barbora Ponešová, PhD.
Hodnocení poroty: „Je to architektura? Není to umělecké dílo v krajině? Je to vtipné, zajímavé, promyšlené... ale je to land art! A přijde nám to dobré.“

ZLOM LOMU / Bc. Lukáš Kvaššay, 1. roč. MSP., Ing. arch. Jan Mléčka
Hodnocení poroty: „Exkluzivní. Exkluzivní místo, exkluzivní program, exkluzivní řešení, exkluzivní materiály, exkluzivní vizuál i model, exkluzivní...“

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OPATOV / Bc. Filip Malý, 5. ročník, Ing. arch. Jan Sochor
Hodnocení poroty: „Líbí se nám urbanismus dvou „bytových“ domů. Vlastně by zde mohl bydlet kdokoli.  Dva solidní domy v zahradě s pevnou hranicí v místě bývalé sýpky.“

STUDENTI DO MĚSTA! / David Menšík, 2. roč., Ing. arch. Bohumila Hybská, prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Hodnocení poroty: „Navrhovat bytový dům, respektive studentské bydlení do těsné, zastrčené uličky, na místo, které nedovoluje použít prověřené typologické vzory je těžké.  Zároveň se ale na podobném zadání dobře ukazují schopnosti architekta, tady se láme chleba.  
Krásný dům s nepřiměřeným výrazem.“


STUDENTI DO MĚSTA! / Blanka Šťuříková, 2. roč., Ing. arch. Bohumila Hybská, prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Hodnocení poroty: „Navrhovat bytový dům, respektive studentské bydlení do těsné, zastrčené uličky, na místo, které nedovoluje použít prověřené typologické vzory je těžké.  Zároveň se ale na podobném zadání dobře ukazují schopnosti architekta, tady se láme chleba.  
Studentský dům s dobrou dispozicí, kvalitními společnými prostory.  Městský dům s přiměřeným výrazem.“


GHETTO JE NÁŠ DOMOV / Alexandra Sýkorová, Matěj Halinár, 5. roč., Ing. arch. Jan Kristek, PhD., Ing. arch. Jaroslav Sedlák
Hodnocení poroty: „Téma dostavby, úprav, přeměny ghetta na Cejlu je velice důležité. Zároveň ale považujeme navrhované řešení za nebezpečné. Přispívat ghettu tím, že ho dostavíme dalšími prvky, které ho utvrzují a rozvíjí jeho podobu, například rozbourání domu u vchodu, dostavění proluky skeletem, kde si každý postaví svoji buňku sám, ubourání dalších domů v rámci zlepšení průchodnosti blokem? Myslíme si, že udržitelná cesta je jiná, možná právě opačná. A právě proto, jsme tento projekt vybrali mezi deset vyvolených.“

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM S RADNICÍ V BRNĚ-KOHOUTOVICÍCH / Paula Závacká, 2. roč., Ing. arch. Vítězslav Nový
Hodnocení poroty: „Radnice se nám prostě líbí, ale pochybujeme o umístění domu do souvislostí, jakoby nevěděl, kde stojí. Kam vlastně míří, odkud kam vede?“


SPECIÁLNÍ CENA

Základy architektonického navrhování /  doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
Hodnocení poroty: „Zvláštní cenu uděluje porota Základům architektonického navrhování doc. Palackého. Porotu zejména potěšil celkový přístup vedení ateliéru. Velké ruční plány, velké modely, sádra a především samotné zadání.“
0 komentářů
přidat komentář

Související články