Výsledky XXII. ročníku soutěže o nejlepší urbanistický projekt

Zdroj
Ing. arch. Zuzana Krmelová, grafická koordinátorka soutěže
Vložil
Tisková zpráva
19.11.2016 15:00
Dne 9. listopadu 2016 byly na půdě fakulty architektury ČVUT vyhlášeny výsledky již dvaadvacátého ročníku mezinárodní studentské soutěže O nejlepší urbanistický projekt. Soutěž organizuje Ústav prostorového plánování fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování Sponzorsky se na soutěžních cenách a odměnách a na nákladech spojených s vystavením prací pravidelně podílejí partnerské vysoké školy - Fakulta stavební a Fakulta architektury ČVUT v Praze, Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektury STU v Bratislavě a Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi.

V letošním ročníku bylo hodnoceno celkem 40 prací - 21 projektů pocházelo z  ČVUT v Praze, z toho 15 z Fakulty Architektury a 6 z Fakulty Stavební, 7 návrhů z FA STU v Bratislavě, 11 z FA VUT v Brně a 2 z Technické univerzity ve Wroclawi.

V porotě 21. října 2016 zasedli Ing. arch. Kateřina Margoldová (magistrát města Kladna), 
Ing. arch. Veronika Šindlerová, PhD. (praktikující architektka v oboru územní plánování), 
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (programový ředitel mezinárodního festivalu a konference reSITE), Ing. arch. Jan Auerbach (architekt, člen spolku Idealisté.cz), Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. (FA STU v Bratislave), Doc. Ing. arch. Karel Havliš (FA VUT v Brně)
, Dr. Inž. Wawrzyniec Zipser (FA TU Wroclaw) a Doc. Ing. arch. Jan Mužík, Csc. (FSV ČVUT v Praze). Předsedou komise byl zvolen Ing. arch. MgA. Osamu Okamura. Sekretář soutěže, Ing. arch. Vít Řezáč, byl v průběhu zasedání zastoupen Ing. arch. Zuzanou Krmelovou.

V prvním kole byla hodnocena zejména invence a nové přístupy k řešení urbanistických problémů, v druhém pak došlo na kvalitu a dotaženost práce včetně grafické prezentace. V letošním ročníku se sešlo mnoho různých typů urbanistických úloh. Oceněny byly přestavby rozsáhlých území města, návrhy nových urbanistických celků ale také celková strategie rozvoje města.

Vyhlášení vítězů:

Vyhlášení vítězů proběhlo v rámci dne otevřených dveří fakulty architektury ČVUT a bylo zároveň vernisáží putovní výstavy. Slavnostní ceremonie se zúčastnil vedoucí ústavu prostorové plánování prof. Ing. arch. Karel Maier, Csc., ředitel Asociace pro urbanismus a územní plánování Doc. Ing. arch. Petr Durdík a sekretář soutěže Ing. arch. Vít Řezáč.  Diplomy předal proděkan Fakulty architektury Ing. arch. Jakub Vorel, PhD. Připomenul váhu této soutěže, jakožto nejdéle trvající soutěže na půdě fakulty a zároveň její význam v nahlédnutí do odlišných přístupů k výuce urbanismu na různých vysokách školách. Sekretář soutěže Ing. arch. Vít Řezáč vyzdvihl vzrůstající zájem studentů ze všech zúčastněných škol a význam studentských soutěží obecně. Studenti tak získávají cennou zpětnou vazbu, která jim může usnadnit nejen další studium na vysoké škole, ale též zorientovat se v praktických aspektech urbanismu ještě před nástupem do praxe. Všichni řečníci se shodli na vzrůstající kvalitě přihlášených prací a ocenili pečlivou práci poroty a všech organizátorů.

Výstava na fakultě potrvá do 25. listopadu 2016 a poté se bude přesouvat na další univerzity. Aktuální informace o soutěži a výstavách najdete na webových stránkách nebo na Facebooku soutěže.

Oceněné práce:

1. CENA : New Vysočany
David Oskarsson

FA ČVUT Praha, Ústav prostorového plánování, Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Hodnocení poroty: Současná podoba území není příliš pobytově atraktivní. Rozsáhlé průmyslové areály se střídají s menšími obytnými okrsky. Okolí stanic metra neodpovídá jejich důležitosti pro čtvrť. Oblasti celkově chybí lidské měřítko.
Porota ocenila promyšlený návrh uliční síťě, která plynule navazuje na stávající komunikace a vytváří pro pražské čtvrtě charakteristickou blokovou strukturu. Autor zároveň vhodně pracuje s měnící se hustotou výstavby směrem k lokálním centrům – stanicím metra a dalším vstupům do území a s rozdílnou hierarchií komunikací. Podél Rokytky navrhuje rozsáhlý park a budovy pro sport, které dávají lokalitě novou přidanou hodnotu. Porota také ocenila zachování industriálního charakteru čtvrti a zapojení do kontextu místa. Porota kladně zhodnotila i navrhovanou účelnou etapizaci přestavby. Počínající kultivací veřejného prostoru v okolí stanic metra a pokračující vytvořením centrálního parku a přestavbou průmyslových areálů na obytné okrsky.
Rozvoj území je koncipován reálně a s citem pro vznik sociálně i infrastrukturně udržitelné čtvrti. Návrhu chybí podrobnější analýza dopravní obslužnosti, nicméně je z něj čitelné, že by to neměl být zásadní problém.

2. CENA : Poveglia - Univerzitní ostrov v Benátské laguně
Matěj Jindrák

FA VUT Brno, Ústav urbanismu, Ing. arch. Jan Foretník, PhD.

3. CENA : Brest lokalita Krásny Dvor, Bielorusko
Zuzana Vlžáková, Matěj Šalát

FA STU Bratislava, Doc. Ing. arch. Alžběta Sopirová, CSc.

ODMĚNA : Klatovy - Hradební okruh
Jan Matoušek

FA ČVUT Praha, Ústav navrhování I, Atelier Novotný - Koňata - Zmek

ODMĚNA : Trnava - Paulínska ulica (rekonštrukcia verejného priestoru)
Patrik Baxa

FA STU Bratislava, Doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.

ODMĚNA : Stratégia pre město Mikulov, Hmota, priestor a člověk
Eliška Lichtnerová, Tereza Koudelková, Martina Čulenová

FA VUT Brno, Ústav urbanismu, doc. Ing. arch. Karel Havliš
 
Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články