Výsledky soutěže na řešení pavilonu pro EXPO 2010 v Šanghaji

Zdroj
www.czexpo.com
Vložil
Tisková zpráva
17.12.2008 00:20
Praha - Návštěvník českého pavilonu na Světové výstavě EXPO v Šanghaji se ocitne ve fiktivním městě, "kde se může cítit příjemně a kde ho nic neohrožuje. Ve městě, kde se tvoří, kouzlí, vyrábí, cestuje, pozoruje, poslouchá a kde se každý procházející může aktivně zapojit."
    Touto koncepcí oslovil realizační tým vedený Ing. arch. Jaromírem Švarcem výběrovou komisi veřejné soutěže na Návrh souborného díla pavilonu a expozice České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji. "Pavilon a expozice mají vynikající výtvarnou hodnotu a krásnou náplň. Je nepochybné, že jde o pavilon ČR, návštěvníci jej poznají jak na podobě exteriéru pavilonu, tak v expozici," odůvodnil verdikt generální komisař Ing. Pavel A. Stehlík.
    Hlavní motto Světové výstavy 2010 "Lepší město-Lepší život" i téma národní účasti "Plody civilizace" inspirovalo tvůrce vítězného návrhu k vytvoření imaginární urbanizované krajiny. Design pavilonu a expozice vychází z urbánních městských struktur, které jsou ve zkratce a nadsázce ztvárněny na fasádách, před pavilonem a v rámci expozice.
    Výběrové řízení na Návrh souborného díla pavilonu a expozice České republiky včetně jeho realizace a provozu na Všeobecné světové výstavě v Šanghaji vyhlásila Kancelář generálního komisaře 22. července 2008. Přihlásilo se do něj 9 společností, které předložily 12 návrhů. Ve výběrové komisi, která si na posouzení přihlášených projektů vyhradila více než měsíční interval, zasedli přední odborníci z mnoha oblastí: architekti, zástupci státní správy i šéfové významných kulturních institucí. Závěrečné hodnocení proběhlo 3. prosince 2008. Hodnotilo 16 z 19 členů komise. Na vítězi se shodli jednomyslně.
    Projekt Urbanizovaná krajina od společnosti FILM DEKOR získal 93,29 bodů ze 100 možných a téměř 18-ti bodový náskok před dalším návrhem. Všech 16 hodnotitelů zařadilo tento návrh na první místo."Otevřený prostor expozice je ze všech návrhů nejlepší z hlediska průchodnosti - nic nepřekáží na podlaze, návštěvníci se mohou volně pohybovat, relaxovat," konstatoval člen komise a ředitel Moravské galerie Marek Pokorný. Historik architektury Zdeněk Lukeš ocenil, že návrh "využívá současný design, nikoli repliky a umožňuje moment překvapení."
    Výběrová komise posuzovala kvalitu návrhu (70 % váhy při hodnocení) a nabídkovou cenu (30% váhy). Tato kritéria byla dále rozčleněna na pět subkritérií:
  • ztvárnění vnější podoby a nástupního prostoru,
  • inovativnost a originálnost expozice a vnitřních prostor,
  • ztvárnění tématu české účasti a hlavního tématu EXPO,
  • ztvárnění souvislosti navrhovaného řešení s ČR,
  • funkčnost a bezrizikovost),
přičemž ve všech s výjimkou prvního subkritéria byl projekt společnosti Film Dekor nejlépe hodnoceným projektem.
Stejně jako na EXPO 2005 v Aichi neprojektují čeští zástupci ani pro EXPO 2010 v Šanghaji vlastní budovu, ale využijí unifikovaný modul, kterému vtisknou svébytnou tvář. Český stánek je mezi prvními z modulů, který už na výstavišti v Šanghaji reálně stojí. Je hmatatelným důkazem toho, že jsme skluz v přípravě zcela eliminovali. Generální komisař jej od čínských pořadatelů převezme v květnu.
    V předvečer zasedání generálních komisařů všech účastnických zemí, které se uskutečnilo v listopadu v Šanghaji, převzal Ing. Pavel A. Stehlík vedení pracovní skupiny evropských zemí, které si podobně jako ČR pavilon pronajímají od pořadatelů. "Jsem hrdý na důvěru kolegů z 29 evropských zemí, se kterou mi svěřili úkol koordinovat naše aktivity na EXPO. Německo koordinuje postup 17 států, které staví vlastní pavilony a nastavilo laťku vysoko. Plyne z toho pro nás požadavek být místem, kde se shromažďují zkušenosti, otazníky a společná témata 29 evropských zemí a naše povinnost být v přední linii při jejich řešení a pomáhat všem. Vůči organizátorům jsme tak reprezentantem velké skupiny zemí a dává nám to respekt umocněný faktem, že jsme dohnali roční skluz v přípravě a jsme dnes mezi TOP 20," konstatoval generální komisař.

Složení výběrové komise:
Ing. Helena Bambasová, náměstkyně ministra, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
PhDr. Ondřej Černý, ředitel Národního divadla v Praze
Ing. Milan Hovorka, náměstek ministra MPO ČR
Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu
Ing. arch. Zdeněk Lukeš, historik umění
Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie Brno
Akad. arch. Ing. Miroslav Řepa, architekt
Ing. Jaromír Talíř, náměstek ministra, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Adolf Toman, poradce
Doc. Ing. Jiří Volf, CSc., poradce ministra, Ministerstvo financí ČR
Mgr. Martin Štěpánek, poradce předsedy vlády
Ing. Pavel Antonín Stehlík, MBA, generální komisař účasti ČR na EXPO
Mgr. Miloslava Kumbárová, výkonná ředitelka KGK EXPO
MgA. Petr Prokop, manažer pavilonu a expozice KGK EXPO
Martina Hončíková, manažerka doprovodných programů KGK EXPO
Ing. arch. Zdeněk Jiran, architekt nominovaný ČKA
Ing. arch. Viktor Rudiš, architekt nominovaný ČKA
Ing. arch. David Vávra, architekt nominovaný ČKA
Ing. arch. Jan Štempel, architekt nominovaný ČKA
0 komentářů
přidat komentář

Související články