Výsledky soutěže: Městská sportovní hala v Kuřimi

Zdroj
Česká komora architektů, www.cka.cc
Vložil
Martin Rosa
22.05.2009 00:15
Makovský & partneři
Rudiš-Rudiš architektonická kancelář
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

Veřejná anonymní ideová jednokolová architektonická soutěž.

Vyhlašovatel: Město Kuřim

Předmět soutěže
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na novostavbu městské sportovní haly situované v severní části města v sousedství stávajícího sportovního areálu.

Termín konání
16. 1. 2009 – 16. 4. 2009

Porota
Řádní členové
  • Ing. Miluše Macková
  • Ing. arch. Antonín Hladík
  • Ing. arch. Ján Štempel
Náhradníci
  • Ing. Oldřich Štarha
  • Mgr. Ladislav Ambrož
  • Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
  • Ing. arch. Zbyněk Pech
Počet odevzdaných návrhů: 71

1. cena (250 000 Kč)  – CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.,  Praha
Hodnocení poroty: Porota ocenila kultivované urbanistické a architektonické řešení městské sportovní haly přiměřené kontextu malého města a zadání. Hmotová kompozice kontrastně pojatých černobílých ploch pravdivě reflektuje vnitřní provoz domu rozdělený do dvou hlavních částí, tvarově i prostorově propojených v jeden celek. Stavba vyzařuje sportovního a společenského ducha, což podporuje navrhované zápraží při vstupu, orientované k městu a slunci. Orientace návštěvníka je jednoduchá a nabízí zážitek přehlédnutí všech hlavních částí interiéru ihned po vstupu do objektu. Porota vidí mírné provozní nedostatky, zejména v malé šířce zadní části hlediště a v nevhodné poloze spojovacího schodiště. Tyto nedostatky lze jednoduše odstranit v navazujících stupních projektu. Návrh celkově splňuje očekávání poroty i zadavatele.

2. cena (150 000 Kč) – Ing. Akad. Arch. Jan Hendrych, Praha, Bc. Jan Heller (Hradec Králové), Bc. Petra Matuszková (Nový Jičín)
Hodnocení poroty: Porota oceňuje netradiční koncept veřejné budovy založený na práci s veřejným prostorem. Idea definice hrany města samotným objektem sportovní haly ve výsledku nabízí otevřený společenský dům přesahující význam pouhého sportovního centra. Řešení a tvarování objektu je kultivované a nespoutané konvencemi. Dispoziční řešení provozu do dvou křídel je, v případě nižšího dlouhého ramene, problematické a bude náročné na výstavbu i provoz. Využitelnost zelené střechy je v kontextu místa a města neopodstatněná, stejně tak kamenný charakter rozlehlého vstupního náměstí. I přes tyto výtky návrh městské sportovní haly podporuje ducha komunity a vyzařuje pozitivní energii.

3. snížená cena (60 000 Kč) – Makovský & partneři s.r.o., Brno
Hodnocení poroty: Návrh sportovní haly představuje kompaktní řešení jednoznačného čistého tvaru, který pracuje s pohledovým betonem a sklem jako dvěma základními materiály. Také urbanistické řešení je jednoznačné a vytváří dostatečný předprostor objektu s přiměřeným množstvím parkovacích stání pro osobní vozy. Architektonický výraz vychází ze střídání plných a prosklených částí stavby, které odpovídá funkčnímu využití a zdůrazňuje jak vstupní prostor tak hlavní sál. Ocenit lze přehlednost dispozičního řešení, variabilitu ve využití sportovišť pro různé typy sportu a tím i efektivnost budoucího provozu. Spuštění hlediště až na úroveň sportovní plochy hlavního sálu dává předpoklad pro intenzivnější sportovní zážitek diváků. Příznivě vyznívá také koncipování společenské části objektu umožňující společenská i sportovní setkání soustředěná do jednoho vertikálně propojeného prostoru – foyer, kavárna, bar. Stavba je jako celek přesně definována, konstrukčně i výtvarně domyšlena, vyžaduje však velmi pečlivé provedení s ohledem na množství pohledového betonu. Řešení jako celek zařazuje stavbu do kategorie vysokého standardu, která umožňuje uspořádání sportovních utkání evropských soutěží.

3. snížená cena (40 000 Kč) – RUDIŠ – RUDIŠ ARCHITEKTI s.r.o., Brno
Hodnocení poroty: Autor návrhu předkládá svěží koncepční úvahu, která maximalizuje práci s daným pozemkem. Idea urbanizované společenské platformy sdružující rekreační a sportovní funkce v oddělených objektech je koncepčně zajímavá, skýtá však mnohá provozní úskalí. Vstupy do nadzemních částí jsou nejednoznačné, za hlavní je považován rampový přístup do foyer s točitým schodištěm. Paralelní existence několika vstupů je provozně nevýhodná. Ideové architektonické řešení navržené struktury je minimalistické a kultivované, charakterem odpovídajícím významu objektu. Porota oceňuje zodpovědnou práci autora s veřejným prostorem. Velkorysost navrhovaného řešení je však v kontextu menšího města nereálná.

> Bližší informace o soutěži a soutěžní protokol naleznete na stránkách Čeké komory architektů
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...
Karel V.
29.05.09 03:31
to Karel V.
Milan Vít
03.06.09 04:58
zobrazit všechny komentáře

Související články