Výběrové řízení na návrh pavilonu a expozice ČR na EXPO 2010

Zdroj
www.czexpo.com
Vložil
Tisková zpráva
23.07.2008 00:40
Kancelář generálního komisaře účasti ČR na EXPO 2010 vyhlásila výběrové řízení na návrh souborného díla pavilonu a expozice České republiky včetně jeho realizace a provozu na Všeobecné světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji.

> Výběrové řízení na návrh pavilonu a expozice ČR na EXPO 2010
> Nechci stavět na písku... rozhovor s Pavlem Stehlíkem
> Mají světové výstavy ještě smysl? | Zdeněk Lukeš
> Světová výstava bez iluzí, ale s vědomím svých možností | Marek Pokorný

Před půl stoletím jsme vystoupením na světové výstavě v Bruselu okouzlili svět. Budeme nostalgicky vzpomínat v muzeích? Či snad čeští kreativci obnoví úspěšnou tradici na půdě miliardové Číny? EXPO v Šanghaji začne za necelé dva roky, styl české prezentace hledáme nyní.

Ke dni 22. července 2008 vyhlásila kancelář českého generálního komisaře hlavní veřejnou soutěž týkající se české účasti na světové výstavě EXPO 2010. Poté, co vláda ČR vyčlenila na prezentaci státu na kulturní a ekonomické olympiádě národů částku 532 milionů korun, bude nyní zadavatel hledat optimální obsah i formu českého vystoupení. Na realizaci a provoz pavilonu je vyčleněno 34 procent z této částky. Vítěz výběrového řízené získá zakázku v předpokládané maximální hodnotě 182,625 milionů Kč.
Při předpokládané návštěvnosti 70 milionů osob během 6 měsíců trvání výstavy lze očekávat, že pavilonem ČR projde až 30 tisíc návštěvníků denně. Výsledek soutěže bude proto klíčový pro úspěch českého vystoupení na EXPO 2010.
Veřejná soutěž na souborné dílo expozice a pavilonu potrvá do 22. října 2008, jenž je posledním dnem pro odevzdání nabídek. Téma účasti ČR na EXPO 2010 - "Plody civilizace" - dává velký prostor pro uplatnění kreativních a realizačních týmů složených z odborníků na danou oblast. "Partnerem KGK bude generální dodavatel, který se musí prokázat zkušeností s realizací velkých stavebních zakázek mimo svoji domovskou zemi. V kreativním týmu požadujeme účast architekta, designéra, autora ideové koncepce a projektanta," vysvětlil manažer pavilonu MgA. Petr Prokop.
Výběrová komise pod vedením generálního komisaře Ing. Pavla Stehlíka, MBA bude posuzovat dvě stěžejní kritéria: cenovou výhodnost a atraktivitu řešení. "Budeme se dívat, jestli je návrh inovativní, okouzlující, jestli přináší nová řešení a využívá prvků, které je možno aplikovat na takové výstavě, jakou organizujeme. Taky na to, jaké technické řešení nabízí. Jestliže potřebujeme, aby pavilonem proteklo 30 tisíc lidí denně, řešení musí technicky tomuto požadavku odpovídat," říká generální komisař české účasti na EXPO. Úplný přehled hodnotících kritérií najdou zájemci v zadávací dokumentaci, veškeré další informace k uvedenému výběrovému řízení pak na www.isvzus.cz.
Generální komisař Ing. Pavel Stehlík, MBA osobním dopisem oslovil kreativní osobnosti z nejrůznějších oborů, které ovlivňují životní styl České republiky v první dekádě třetího tisíciletí, aby je informoval o vyhlášení soutěže. "Naše národní účast na EXPO 2010 v Šanghaji je vysoce prestižní záležitostí a proto je mou snahou zajistit co nejširší a nejkvalitnější účast v tomto výběrovém řízení," zdůraznil Pavel Stehlík.
Pořadatelé výstavy, která se bude konat v 20ti milionové Šanghaji, soustředili pozornost na aktuální problematiku bujení světových aglomerací. Hlavní téma EXPO 2010 Better citty - Better Life (Lepší město - lepší život) odráží zájem mezinárodního společenství 21. století zvládnout tento bouřlivý rozvoj s ohledem na kvalitu života městských obyvatel. Záměrem Kanceláře generálního komisaře je proto prezentovat to nejlepší, co náš národ v oblasti městské civilizace vytvořil.
Zatímco v minulosti byla naše expozice orientována na umělecko-kulturní prezentaci, teď bychom rádi zvolili širší záběr. V souladu s vládou schválenou koncepcí míníme ČR představit jako moderní, vyspělou a prosperující zemi, atraktivní turistickou destinaci i zajímavý investiční prostor. Důraz chceme položit na současnost země, nikoli na historii. "To je důvod, proč ji tentokrát nechceme spojovat s barokem nebo hutním sklem. Tedy věcmi, které opakovaně na EXPO přinášíme a přestože jsou zajímavé, je to přeci jenom poněkud repetitivní. My ČR hodláme ukázat jako stát 21. století," tvrdí generální komisař Pavel Stehlík.
Třicet procent plochy pavilonu bude vyhrazeno pro ekonomické aktivity a ekonomickou propagaci země. Součástí pavilonu bude Meeting Room pro představitele ČR ale i podnikatelské subjekty. Důraz chceme položit na nové složení doprovodných programů. V prostoru vyhrazeném pro prezentace měst Praha představí systém protipovodňových zábran (projekt vybrala mezinárodní komise v soutěži jako příklad vynikajících městských urbanistických řešení), taky českou veřejnost hodláme zapojit do hledání Perel ČR, v Multimedia Hall chceme moderními komunikačními prostředky prezentovat regiony i naše partnery návštěvníkům výstavy, prostřednictvím projektu EXPO On-line zase zprostředkovat atmosféru pavilonu těm, kteří světovou výstavu nenavštíví v Šanghaji osobně.

EXPO 2010 Šanghaj v bodech
 • Termín: 1. května 2010 - 31. října 2010
 • Předpokládaný počet návštěvníků: 70 milionů, podle odhadů budou 90 procent tvořit Číňané
 • Předpokládaná denní návštěvnost v českém pavilonu: průměrně 30.000 osob/den
 • Předpokládaný počet účastnických zemí a organizací: k červenci 2008 zatím 211
 • Provozní doba výstaviště: 9.00 - 24.00 hodin
 • Provozní doba českého pavilonu: 9.30 - 22.30 hodin
 • Webové stránky: www.czexpo.com, en.expo2010china.com
 • Hlavním tématem EXPO 2010 v Šanghaji vyhlášeným organizátory je: "Better City - Better Life" ("Lepší město - lepší život")
 • Téma národní účasti České republiky na EXPO 2010: "Plody civilizace"
Složení výběrové komise:
 • Ing. Helena Bambasová - náměstkyně ministra Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • PhDr. Ondřej Černý - ředitel Národního divadla v Praze
 • Ing. Milan Hovorka - náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Ing. Václav Kasík - generální ředitel Českého rozhlasu
 • Ing. arch. Zdeněk Lukeš - historik umění
 • Marek Pokorný - ředitel Moravské galerie Brno
 • Akad. arch. Ing. Miroslav Řepa - architekt
 • Ing. Jaromír Talíř - náměstek ministra Ministerstvo kultury ČR
 • Mgr. Adolf Toman - poradce
 • Doc. Ing. Jiří Volf CSc. - poradce ministra Ministerstvo financí ČR
 • Mgr. Martin Štěpánek - poradce předsedy vlády
 • Ing. Pavel Antonín Stehlík, MBA - generální komisař účasti České republiky
 • Mgr. Miloslava Kumbárová - výkonná ředitelka KGK EXPO
 • Martina Hončíková - manažerka doprovodných programů KGK EXPO
0 komentářů
přidat komentář

Související články