Superstudio 2019 - 1. místo

Adam Šustek a Vojtěch Tecl

Zdroj
Superstudio
Vložil
Tisková zpráva
15.03.2019 18:00
Sivkův sloup
Návrh je na pomezí domu a vzpomínky, boudy a sloupu. Propojen s Plečnikovým domem, zahradou a celkovou situací. Pán a pes mají dům vedle sebe.
Sloup, Bouda, Řím, Rothmayer, Lublaň.

Sivko's Column
The proposal is something between a house and a memory, between doghouse and column. Connected with Plečnik's house, garden, and the overall situation. Master and dog have a house next to each other.
Column, Doghouse, Rome, Rothmayer, Ljubljana.
0 komentářů
přidat komentář

Související články