Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-krajinářská soutěž

Zdroj
Město Hodonín
Vložil
Tisková zpráva
19.02.2021 10:45
Hodonín

Město Hodonín vyhlašuje veřejnou architektonicko – krajinářskou soutěž o návrh na obnovu parku a nava- zujících veřejných prostranství na Mírovém náměstí, které je historickým centrem městské části.

Cílem projektu obnovy Mírového náměstí je vytvořit kultivovaný veřejný prostor určený primárně k odpočinku a relaxaci, který bude zároveň sloužit pro konání sportovních i vzdělávacích aktivit přilehlých institucí a pro příležitostné pořádání kulturních akcí. Park na Mírovém náměstí by měl nabízet využití všem generacím, pomoci naplňovat spo- lečenský potenciál městské části a soudobou interpretací by měl navázat na doposud rezonující původní identitu místa. V širších souvislostech lze od projektu očekávat rehabilitaci veřejného prostoru, oživení zájmu obyvatel o jeho podobu a postupné budování vzájemné důvěry mezi městem a veřejností.

Mírové náměstí je hlavním veřejným prostorem a přiro- zeným těžištěm městské části. Je také jedním z mála městských parků Hodonína a cenným městským prostorem. Nachází se v blízkosti centra města a je velmi dobře dostupné pro obyvatele dalších městských částí.

"V přípravě projektu bylo velmi důležitým aspektem zapojení veřejnosti. Ta měla možnost sdělit své podněty k budoucí podobě území jak na veřejném setkání přímo v prostorech parku, při terénních šetřeních, tak i následně prostřednictvím ankety trvající do konce listopadu. Sou- časně probíhala jednání s přilehlými institucemi a školami, jejichž klienti a žáci jsou významnými uživateli území," informoval o dosavadním vývoji starosta Libor Střecha. Součástí soutěžních podkladů je podrobný výstup ze sociologického šetření a ze zapojení veřejnosti do přípravy projektu.

"Zadání se netýká jen samotného parku, ale i navazujících veřejných prostranství a reprezentativního předprostoru památkově chráněné budovy ZŠ Mírové náměstí. Město od soutěžících očekává komplexní a udržitelný návrh, který bude reflektovat potřeby cílových skupin a přinese řešenému území novou kvalitu," dodává k obsahu soutěže architekt města Hodonína Ondřej Stolařík.

Smyslem soutěže je získat nejen kvalitní návrh, ale také partnera pro navazující projekční fáze.

Hodonín má zájem o svůj veřejný prostor.

Vyhlašovatel soutěže o návrh
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín, PSČ 695 35

Porota
Za město Hodonín se výběru návrhů zúčastní:
Libor Střecha, starosta
Mgr. Ladislav Ambrozek, místostarosta
Pavel Dvořáček, radní
Ing. Ondřej Fialík, radní - náhradník
Mgr. Martin Kočí, zastupitel - náhradník

Nezávislá část poroty:
Ing. Martina Forejtová, předsedkyně poroty
Ing. arch. Marcela Steinbachová
Ing. arch. Luboš Klabík
Ing. arch. Pavel Buryška
Ing. arch. Štěpán Vacík - náhradník
Ing. Ondřej Fous - náhradník

Sekretář soutěže
Ing. arch. Ondřej Stolařík, městský architekt
Tel.: +420 737 116 912
E-mail: o.stolarik@gmail.com

Termín odevzdání soutěžních návrhů
3. 5. 2021, 15:00 hodin

Ceny a odměny
Ceny a odměny jsou stanoveny celkem na 580 000 Kč.
1. místo 280 000 Kč
2. místo 150 000 Kč
3. místo 100 000 Kč
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na
odměny ve výši 50 000 Kč.

Více informací ZDE
https://www.cka.cz/cs/souteze/probihajici/obnova-parku-na-mirovem-namesti-v-hodonine
https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/2331
0 komentářů
přidat komentář