Náměstí před Masarykovým nádražím - výsledky soutěže

Zdroj
Anna Basiková, Artspeak
Vložil
Tisková zpráva
07.05.2021 10:20
Praha

Nové Město

Ján Antal
Martin Stára
Studio Perspektiv s.r.o.

Architektonická soutěž na podobu nového náměstí před Masarykovým nádražím zná své vítěze. Porota ocenila myšlenku a ztvárnění architektů ze studia Perspektiv, kteří chtějí neuchopený prostor u nádraží transformovat na nové pražské náměstí plné života. 

Masarykovo nádraží je poněkud zapomenutým místem, kde se psaly dějiny naší republiky. Dnes stojí před podobnou situací jako před více než sto lety, jen v novém kontextu. Vznikem Hlavního nádraží ztratila Masaryčka na lesku a byla doslova odsunuta na druhou kolej. Prostory kolem nádraží se postupně změnily na parkoviště a kvalita veřejného prostoru upadala až na dnešní stav.

Plánovaný urbanismus včetně dominantní budovy od Zaha Hadid Architects, trať z letiště a napojení na Florenc, přinesou do území novou energii. Součástí proměny bude i náměstí před Masarykovým nádražím, o jehož podobu se postarají architekti ze studia Perspektiv. Realizace projektu je plánována na konec příštího roku.

Náměstí s železnicí v srdci
Návrh studia Perspektiv tvoří souvrství prvků vytvářející nové náměstí - prostupné, komfortní, modulární a přehledné. Povrchy definují prostorovou kompozici a čitelně rozdělují zóny. Ve středu náměstí architekti umisťují blok stromů, který má v letních měsících zajistit stín při čekání na vlak, nebo může sloužit pro rychlé zastavení v rušné lokalitě. Architekti jasně definovali hranice nového náměstí rastrem výrazných bloků tzv. pražců, které reagují na geometrii budov. Zároveň také reprezentují vrstvu současného přístupu v historickém kontextu. 

Zeleň je víc než jen koeficient
Vzhledem k fenoménu ,,heat islands'' architekti považují umisťování stromů do veřejného prostoru za klíčové pro zajištění komfortu v přehřátých centrech měst. „Hledali jsme kompromis mezi požadavkem platného územního plánu a modulárním řešením v souladu s úpravou v rámci diskuze s veřejností a městem,“ doplňují architekti Ján Antal a Martin Stára. Výsledná podoba zeleně ještě není jasně definovaná. Závisí na tom, zda se bude řídit územním nebo metropolitním plánem, proto architekti ve vizualizacích pracují s oběma variantami.

Aktivní náměstí, které nikdy nespí
„Náměstí v blízkosti nádraží bude vždy plné pohybu. Navrhovaný prostor proto musí umožnit volný, všesměrný pohyb skrze náměstí i s příležitostí pro krátké zastavení s možností modulárního mobiliáře pro nejrůznější příležitosti – například výstavy nebo food festu,“ vysvětlují architekti ze studia Perspektiv. 

Srdcem celého konceptu je rastr betonových ,,pražců’’, které se sbíhají směrem k nádraží. Tento rastr přirozeně zvýrazňuje předprostor Masarykova nádraží a dále odkazuje na navazující kolejiště. Hranu pražce tvoří ocelová drážka, kterou lze modulárně vybavit různým mobiliářem – lavičkou, panelem, světlem, stojanem na kola či vodním prvkem. 

Výstup z metra, vstup do města
Zastřešené vstupy do metra definují prostorovou kompozici místa. „Považujeme za důležité zachovat přehlednost náměstí, a proto jsme navrhli oba vstupy jako transparentní kostky se zelenou střechou,“ doplňují architekti Ján Antal a Martin Stára. Výstup v severozápadním rohu je doplněn o kiosek, který potenciálně oživí jinak hluchý roh. 

Architekti také do budoucna počítají s možným grafickým či výtvarným zpracováním a vytvořením tzv. meeting pointu, tedy místa setkávání. Umělecká kultivace předprostoru nástupišť a náměstí v sobě totiž ponese hodnotu nejen pro obyvatele Prahy, ale pro všechny návštěvníky hlavního města. 

Projekt: 2021

Plocha: 5 430 m²
Vizualizace: Willbe Studio

Architekt: Studio Perspektiv

Autorský tým: Ing. arch. Martin Stára, Ing. arch. Ján Antal, Ing. arch. Jakub Herza, Ing. arch. Silvia Snopková

Spolupráce: Ing. arch. Sebastian Sticzay
0 komentářů
přidat komentář

Související články