Multifunkční objekt na náměstí Svobody v Jánských Lázních - výsledky soutěže

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž

Zdroj
Město Janské Lázně
Vložil
Tisková zpráva
16.10.2016 08:00
Ondřej Tuček
Svatopluk Sládeček

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na Multifunkční objekt – náměstí Svobody Janské Lázně v místě stávajícího objektu. Stavební program: rekonstrukce stávajících prostor pro účely veřejného WC (muži, ženy, imobilní), nástavba prostoru čekárny, bezbariérový přístup do prostoru čekárny i veřejného WC. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Vyhlašovatel: Město Janské Lázně
Sekretář soutěže: Ing. Petr Straka
Datum konání soutěže: 10. 06. 2016 - 15. 08. 2016
Datum zveřejnění výsledků: 12. 10. 2016
Počet odevzdaných návrhů: 14
Ceny a odměny celkem: 50 000,- Kč

Řádní členové poroty - závislí
Ing. Jiří Hradecký (starosta města)
Ing. Rudolf Bubla (ředitel SLL)

Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Pavel Tomek
Ing. arch. Vladimír Smilnický
Ing. Georgi Kirjakovský

Náhradníci poroty - závislí
Ing. Pavel Kout (KRNAP)
Jiří Vorel (OSVČ JL)

Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Martin Misík
Ing. arch. Karel Plocek

1. cena - částka 25 000,- 

autor: M.A. Svatopluk Sládeček

Hodnocení poroty: Porota hodnotí na tomto návrhu splnění představy o architektonicky nadčasovém a funkčním řešení daného prostoru s návazností na okolní zástavbu - Návrh plní s přesahem požadované funkce (informační tabule) - Porota oceňuje dispoziční řešení s WC pro imobilní občany v 1.NP, které je uživatelsky přívětivé, nevyžaduje realizaci výtahu a jednoduché na údržbu v celoročním provozu - Porota ocenila vysokou výtvarnou úroveň návrhu, propracované dispoziční řešení a výborně použité materiály. Navržený objekt může skvěle plnit požadovanou funkci. - Bez výtahu - Návrh respektuje umístění v centru města, nemá ambice stát se dominantou lázeňského veřejného prostoru Porota nemá pochybnosti o realizaci v rámci stanoveného rozpočtu.

2. cena - částka 15 000,-

autor: Ing. arch. Peter Mosio

Hodnocení poroty: Dle názoru poroty má tento návrh příjemné materiálové řešení – přírodní dřevo - Kvalitní zapojení do území a doplnění veřejného prostoru - Porota vyzdvihla inovativní přístup k řešení podobného druhu stavby s důrazem na vynikající materiálové řešení a vysoký komfort vnitřního prostředí. - Pro imobilní občany je navržena nájezdová rampa - WC umístěno v 1.NP.

3. cena - částka 10 000,- 

autor: Ing. arch. Vladimír Nekola

Hodnocení poroty: Porota hodnotí na tomto návrhu kvalitní netradiční, velkoryse pojaté řešení s důrazem na barevnost - Nadčasovost a lehkost navržené architektury - WC umístěno v 1.NP - Porota má pochybnosti o realizaci v rámci stanoveného rozpočtu.

4. cena
autor: 
Ing. arch. Vladimír Šenberger

Hodnocení poroty: Dle názoru poroty má tento návrh jednoduché funkční řešení - Lehkost navržené konstrukce a zapojení do veřejného prostoru.

5. cena
autor: Ing. arch. Ondřej Tuček

Hodnocení poroty:
Dle názoru poroty klade tento návrh důraz na kvalitní materiálové řešení a použití přírodních materiálů - Interiér je řešen s důrazem na vytvoření zajímavého a příjemného prostoru - Návrh je inspirován architekturou lázeňských staveb v horském prostředí - Porota má pochybnosti o realizaci v rámci stanoveného rozpočtu.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář