Mezinárodní soutěž International VELUX Award 2008 zná své vítěze

Vložil
Tisková zpráva
26.11.2008 00:10
Společnost VELUX A/S vyhlásila v Benátkách vítěze třetího ročníku mezinárodní soutěže International VELUX Award 2008. První cenu získal Reilly O'Neil Hogan, druhou cenu Ruan Hao a Xiong Xing z Číny a na třetím místě se umístil Dean MacGregor z Portugalska. Uděleno bylo navíc i osm čestných uznání.

„Myslím si, že světlo a prostor mají mimořádný vliv na náš každodenní život. To platí všeobecně, bez ohledu na dobu, místo nebo víru. Světlo má jako materiál ohromnou moc oživit architekturu něčím větším, než jsme my sami,“ řekl držitel hlavní ceny Reilly O’Neil Hogan.
Ve svém projektu „Embodied Ephemerality“ („Ztělesněná pomíjivost“) zkoumá Reilly O’Neil Hogan, jak se lze vypořádat s každodenní rutinou - například i tak, že z metra vystoupíte v nové (nesprávné) stanici. Když jste donuceni odchýlit se ze své rutiny, vnímáte město novýma očima. Hogan experimentuje s přenášením slunečního svitu do podzemní stanice, a to konkrétně do stanice Path v dolním Manhatanu s cílem zkvalitnit běžný den cestujících.
„Koncepční myšlenka zkoumání podzemních prostor s využitím denního světla je velmi výmluvná a celý projekt je důsledně rozpracovaný. Autor prokázal schopnost porozumět a pracovat se světlem ve velkých prostorech. Projekt se zabývá všemi aspekty představivosti a je prezentován seriózně a profesionálně,“ prohlásila o vítězném projektu porota.

Druhá a třetí cena jdou do Číny a Portugalska
Druhou cenu si odnesla dvojice studentů z pekingské Tsinghua University se svým projektem „Interface Repairing – Light Festival“ („Obnova rozhraní – Festival světla“), který oslavuje sluneční světlo ve městě.
„Příliš často jsou mladí architekti z Číny zmateni rychlou urbanizací, která má za následek masivní, netečnou výstavbu. Design již není procesem inovací. Doufáme, že se nám podaří být průkopníky mezi architekty a že v souvislosti s městskými prostory dosáhneme velkých změn, aby se proces designu v Číně vydal novým směrem,“ řekli Ruan Hao a Xiong Xing, studenti pekingské Tsinghua University, pro které je International VELUX Award prvním mezinárodním oceněním.
Letos došlo k výraznému nárůstu počtu účastníků z Číny – do soutěže International VELUX Award se přihlásilo 124 čínských studentů ze 38 škol.
Třetí cenu si odnesl Dean MacGregor z Portugalska za projekt „Light has a body“ („Světlo má tělo“), ve kterém zkoumal základy světla a zaměřil se na to, jak světlo proniká do vody a jak se chová při lomu.
„Chtěl jsem ukázat, že světlo lze vnímat i přes jeho fyzikální rozměr. Můžete jej vidět a cítit. Měl jsem v úmyslu tuto neviditelnou věc, kterou každý rozpozná, převést na světelnou hmotu. K tomu jsem použil vodu. Ta na kratičkou chvíli světlo zastaví a zlomí jej dovnitř prostoru, a tím vytvoří světelné tělo,“ říká Dean MacGregor, který v současnosti studuje na lisabonské Lusíada University.
Kromě tří hlavních cen předala porota ještě osm čestných uznání studentům architektury z jedenácti zemí Evropy, severní Ameriky a Asie.

Oslava studentského talentu
Celkový počet 686 přihlášených projektů z 244 škol představuje mnoho různých reakcí na téma „Světlo zítřka“. Členové poroty se sešli k vyhodnocení všech přihlášených projektů letos v létě. Porota nehledala nezbytně hotové, kompletní projekty, ale spíše projekty oslavující privilegium studentského stavu – s určitou naivní nedotčeností, se zvědavostí, s ochotou přijímat riziko a se sklonem k experimentálnímu myšlení. Kromě toho se porota spíše soustředila na projekty, jež řešily konkrétní problém, než na projekty kompletní výstavby. Velkou pozornost věnovala projektům zabývajícím se budoucností.
Předseda poroty Hani Rashid poznamenal: „Mám z výherců velkou radost, protože představují tři různé směry celého pojetí soutěže International VELUX Award. Na jedné straně je zde vítězný projekt od studenta pracujícího způsobem, jenž se realisticky zabývá potenciálem využití světla, prostoru, tvaru a samotným městem pro vytvoření skutečně použitelné architektonické odpovědi. Druhý oceněný projekt použil jiný přístup a ukazuje myšlenky studentů, kteří pracují a uvažují v kontextu globalizace a obnovy urbanismu na základě koncepčního myšlení. A třetí cenu obdržel projekt vytvořený v menším měřítku, ale pro porotu právě tak působivý díky své pozoruhodné poezii a mystickému přístupu ke světlu. Celkově tedy byly oceněny praktický, vizionářský i poetický přístup, které svým způsobem shrnují, čím se všichni studenti ve svých projektech zabývali.“

Podpora debaty o denním světle
Cílem společnosti VELUX vždy byla podpora debaty o důležitosti přirozeného denního světla a čerstvého vzduchu v architektuře. Michel Langrand, zástupce společnosti v porotě
a prezident VELUX France, k tomu dodává: „Abyste dnes jako společnost uspěli, musíte mít vizi nebo projekt, který sahá nad rámec vámi prodávaného produktu. Pro VELUX jsou to denní světlo a čerstvý vzduch, které do obytného podkroví přivádějí střešní okna. Nejde jen o prodej oken, ale spíše o to, jak je důležitý přísun přirozeného světla a čerstvého vzduchu za přijatelnou cenu a současně jak vytvořit to nejlepší obytné prostředí pro obyvatele.“

Soutěž International VELUX Award pro studenty architektury se koná každé dva roky, další ročník se tedy uskuteční v roce 2010.

Vítězné projekty jsou představeny v ročence vydané u příležitosti této soutěže. Všechny příspěvky přihlášené do soutěže jsou dostupné na www.velux.com/iva.

Související články