Kulturní centrum Osvětová beseda na Slovensku znovu ožije

Brněnský architektonický ateliér AOSI zvítězil v soutěži na revitalizaci kulturního centra Osvětové besedy ve slovenské obci Ivanka pri Dunaji.

Kulturní centrum v obci Ivanka pri Dunaji nedaleko Bratislavy získá novou podobu. Mladý ateliér AOSI předložil návrh, který zvítězil v otevřené architektonické soutěži. Projekt pracuje s původní siluetou Osvětové besedy a přidává novou hmotu. Díky navržené přístavbě vznikne intimní prostor vnitřního nádvoří plynule navazující na sál. Zároveň dostavba přehodnocuje uspořádání zázemí a umožňuje různé funkce objektu i v době mimo využívání hlavního společenského sálu.

Stávající struktury a jejich změny
Architekti ponechávají hlavní podstatu ze stávající struktury areálu - společenský sál. Ten navrhují očistit od nánosů doby do jeho původní podoby. Nynější podlahu nahrazují dřevěnými parketami a dosavadní podhled mění za podhled akustický, který zvýší světlou výšku prostoru. Tím sál dostane důstojnější podobu. Stínit by společenskému sálu z jihu měly venkovní markýzy, obdobně jako v přistavěné části. Nově také architekti umisťují šatny a zázemí účinkujících pod jeviště. Vzniknou dvě schodiště - jedno pro návštěvníky, druhé pro účinkující. "V urbanistické rovině návrh adekvátním způsobem doplní uliční linku. Vítězný tým správně identifikoval kvality stávajícího objektu, který oc?istil od dodatečných méně kvalitních vrstev a sebevědomě pracuje se všedností jeho výrazu, jenž definuje identitu nároží Náměstí sv. Rozálie," hodnotí vítězný návrh porota.

Přidaná hmota
Revitalizaci Osvětové besedy tvoří jednoduchá přístavba ve dvorní části areálu, která umožňuje plynulý přechod mezi sálem a dvorem. Zároveň vytváří hranici mezi vnitřním nádvořím a náměstím. Nová hmota poslouží jako zázemí pro catering, šatny, kancelářské prostory pro zaměstnance nebo sociální zázemí. Vznikne tak možnost přímé obsluhy interiéru i dvora. "Minimalizace stavebních nákladů vede na úsporný prostorový provozní rozvrh. Umístění cateringové kuchyně umožňuje přímou obsluhu interiéru i dvora. Je uvažováno s vícero scénáři využití objektu v době mimo využití sálu, čímž by se měla zlepšit ekonomika provozu osvětové besedy," vysvětluje hlavní architekt návrhu Ivo Stejskal. Materiálové řešení přístavby je střídmé a jednotné. Navrženým materiálem je pohledový beton, kterému v interiéru akcentuje červeně zbarvený bar.

Opakující se motiv
Výrazný geometrický motiv lomené linky prostupuje celým návrhem. Vychází z tvarosloví, které zlepšuje prostředí z hlediska akustiky. Motiv tak architekti přenesli do akustického podhledu v hlavním multifunkčním sále. Opakuje se i v podhledu nad barem nebo v podobě plechového zastřešení přístavby a ve formě lehkého pohyblivého textilního zastřešení, které může podle potřeby zastínit celý dvůr.Architekti: AOSI
Team: Ivo Stejskal, Jan Vrbka (The Büro / architekti Brno)
Vizualizace: Maroš Mitro (Portraits of Projects)
Investor: Obec Ivanka pri Dunaji
Rok: 2022
Lokalita: Ivanka pri Dunaji
Rozloha území: 800 m²
Status: veřejná architektonická soutěž
Program: Kulturní centrum obce
0 komentářů
přidat komentář

Související články