V soutěži na rekonstrukci Šíbalova statku v Kamenném Přívozu zvítězilo studio AOSI

Vložil
Tisková zpráva
21.04.2022 21:05
Kamenný Přívoz

V otevřené architektonické soutěži na transformaci dlouho nevyužívaného Šíbalova statku v Kamenném Přívozu zvítězili se svým návrhem architekti ze studia AOSI.

Areál je příkladem české lidové architektury. Domy se sedlovou střechou doplněné o provzdušňovací otvory ve štítech tvoří převážnou část obce. Dalším typickým prvkem pro Kamenný Přívoz jsou, díky své morfologické pozici ve svahu údolí řeky, kamenné zídky. Návrh pracuje se stávající trojicí objektů Šíbalova statku a jejich výraz vyzdvihuje. Areál doplňuje o objem, který přebírá materialitu stávající kamenné zídky. Plynulou průchodnost a propojení nově vytvořené návsi s obcí zajišťují navržené vstupy z jižní a východní části spolu se stávajícím vstupem z části severní. Architekti tak areál maximálně otevírají lidem a vytváří komunitní a kulturní centrum. Multifunkční sál, umístěný do stávajícího objektu stodoly, naplňuje požadavky moderní sokolovny jako společenského prostoru obce.

"Ve stávajících stavbách vidíme prostorový i výrazový potenciál k vytvoření skutečného centra obce, proto navrhujeme objekty zachovat, očistit od nánosů doby do své ryzí formy a díky menším zásahům upravit pro provoz požadovaných funkcí," vysvětluje architekt vítězného návrhu Ivo Stejskal.

Součástí Šíbalova statku je obecní knihovna s čítárnou a kavárna. Ta přechází z interiéru do prostoru venkovní terasy, která je součástí nově vzniklé návsi. Ovocný sad, zahrada s výhledem do údolí a centrální strom podpoří adekvátní prostor pro setkávání v exteriéru. Projekt uplatňuje lokální materiály jako je kámen, dřevo nebo pálené tašky. Zachovává tak původní charakter lidové architektury, který soudobě rozvíjí.

"Návrh nejlépe splnil jak urbanistické tak architektonické požadavky. Oceňujeme smysluplně využitelné veřejné prostranství a efektivní řešení provozních potřeb," hodnotí vítězný návrh porota. Šíbalův statek by měl být příkladem přístupu k vytvoření chybějících kulturních center z již nevyužívaných objektů, které jsou součástí obcí právě pomocí veřejné soutěže.Architekti: AOSI | Ivo Stejskal, Jan Rolinc, Zdeněk Šuchma
Vizualizace: Maroš Mitro
Investor: Obec Kamenný Přívoz
Soutěž: 2021-22
Rozloha území: 1865 m²
0 komentářů
přidat komentář

Související články