Železniční stanice Čelákovice

Vložil
Tisková zpráva
17.12.2019 13:00
mmcité a.s.

Čelákovice

Čelákovické nádraží prochází rozsáhlou modernizací. Výpravní budova a její okolí představuje centrální prvek, který byl řešen komplexně, a díky tomu bylo možné zajistit vizuální soudržnost celé stavby.

Výtvarným motivem u zastřešení nástupiště přiléhajícího k výpravní budově je stromořadí, a to včetně laviček umístěných „pod stromy“ a evokujících posezení na návsi. Řešení střechy přitom spočívalo v zachování stávající konstrukce, kterou však bylo potřeba ze statických důvodů zesílit. Původní konstrukce byla také členitá, nevzhledná a těžko udržovatelná, proto bylo navrženo opláštění z vysokotlakého laminátu s vysokou mechanickou odolností v kombinaci s lakovanými ocelovými kazetami. Veškeré trasy kabeláže a odvodnění jsou zakomponovány pod obkladem. Pravidelná revize, případně doplnění kabeláže, je zajištěna pomocí demontovatelných částí. Takto navržené prvky technického řešení pak designéry přímo inspirovaly k myšlence stromu: kmeny tvoří nosné sloupy zastřešení a tvar korun určují geometrické tvary kovových plátů opláštění. Lavičky a další mobiliář, který zde byl použit, pochází z katalogu mmcité+, konkrétně jde o sérii barka.

Vzhledem k tomu, že mmcité+ realizovalo i rekonstrukci historické budovy, bylo možno sladit její novou fasádu a zastřešení tak, aby byly vzhledově jednotné.

Důležitým výtvarným úkolem bylo výpravní budovu vizuálně propojit s technologickou budovou a objektem původní restaurace. Technické budovy a prvky označuje čokoládově hnědá barva, moderní bistro, které vzniklo na místě nádražní restaurace, má barvu světlou, stejně jako stoly a židle série Tina značky Egoé, kterými je bistro vybaveno.

Vizuální čistotu celé stavby podtrhuje vestavné osvětlení u zastřešení a v krytých prostorech u nádražní budovy. LED svítidla v zelených krytech evokují větve a navazují tak na stromořadí v zastřešení prvního nástupiště.

Zastřešené prostory přiléhající z obou stran k výpravní budově však potřebovaly prosvětlit ještě radikálněji. Řešení se hledalo nesnadno. Původně vznikl návrh odstranit zadní stěnu. Ta je však nosná, a tak byla tato možnost zavržena kvůli statické náročnosti, ale také kvůli nutnosti zachovat soukromí obyvatel přilehlé nemovitosti. Problém byl nakonec vyřešen díky použití dvojitých prosklených panelů se světelnými trubicemi v horní i spodní části prosklení. Původní grafika místního výtvarníka byla nahrazena grafickým ztvárněním železničního mostu přes řeku Labe v Čelákovicích navrženým na žádost starosty města Čelákovice.

Součástí řešení čelákovického nádraží bylo zajistit parkování pro cyklisty. Původní nápad zřídit kolárnu v objektu bývalé restaurace byl zamítnut z důvodu malé kapacity a dlouhých přístupových cest pro cyklisty. SŽDC pak poskytlo na svém pozemku v přilehlém přednádražním prostoru místo pro stavbu cyklověže, což je moderní plně automatizovaný systém parkování pro až 118 kol. Materiálově a barevně je cyklověž řešena tak, aby esteticky navazovala na výpravní budovu se zastřešením a zároveň respektovala ráz lokality, ve které se nachází.

Mmcité+ bylo beze zbytku zodpovědné za harmonický vzhled a kvalitu stavby výpravní budovy a přilehlých prostor. Kvalitního řešení a dotažení až do posledního řemeslného detailu bylo dosaženo díky úzké spoluprací designéra, konstruktéra a projektového manažera.Investor: SŽDC
Hlavní zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s.
Autor návrhu: kreativní studio designcité+
Realizace: mmcité+ a.s.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
nádraží Čelákovice
Martin Hurin
20.12.19 11:24
zobrazit všechny komentáře

Související články