Zakládání rodinných domů na tepelně izolačním zásypu z Liaporu (keramzitu)

Vložil
Tisková zpráva
02.04.2013 10:30


Základy patří mezi nejdůležitější části stavby a právem jsou tak na ně kladeny velké požadavky. Právě u základů se tak vyplatí kriticky vybírat materiály a dobře zvažovat jejich vlastnosti. Volba projektantů a stavitelů rodinných domů by v dnešní době měla vždy směřovat k materiálům a technologiím, které pomohou při užívání stavby zajistit co nejnižší energetické nároky. A jednou z nich je právě inovativní zakládání rodinných domů na tepelně izolačním zásypu z Liaporu (keramzitu), které přináší dostatečné tepelně izolační vlastnosti i pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Navíc má i další výhody jako dlouhou životnost, odolnost a zdravotní nezávadnost.

Základní vlastnosti kameniva Liapor

Liapor je lehké keramické kamenivo (keramzit), které se vyrábí výpalem a současnou expandací přírodních granulovaných jílů. Vznikají tak slinutá keramická zrna s vnitřní rovnoměrně pórovitou strukturou, která vynikají především svými fyzikálně chemickými a mechanickými vlastnostmi. Vlastnosti Liaporu jsou vlastnosti čistě keramického materiálu a díky tomu je Liapor ideální pro celou řadu stavebních aplikací včetně zakládání rodinných domů.

 • Objemová hmotnost: Porézní struktura zrn dává Liaporu velmi nízkou hmotnost. Pro účel zakládání domů se využívá kamenivo Liapor frakce 4-8 mm se sypnou hmotností 350 kg/m3.
 • Tepelná vodivost: Díky porézní struktuře a keramické podstatě má Liapor vynikající tepelně izolační schopnost při dobrých akumulačních vlastnostech - jeho součinitel tepelné vodivosti ve vysušeném stavu je 0,0949 W/m.K.
 • Pevnost v tlaku: Zrna Liaporu jsou téměř kulovitá, mají pevný slinutý povrch a rovnoměrně porézní jádro. Tato struktura dává Liaporu i při velmi nízké hmotnosti dobrou pevnost. Pevnost zrna závisí dále na objemové hmotnosti a na typu Liaporu. Pevnost v tlaku se určuje stlačením ve válci a má hodnotu od 0,7 do 10 MPa.
 • Trvanlivost: Liapor je také chemicky stabilní. Zrno odolává kyselinám i louhům. Ve vodě je stabilní a neutrální, nerozpouští se a neuvolňuje škodlivé výluhy ani plyny.
 • Žáruvzdornost: Liapor v žáru vzniká a je žáru odolný. Je objemově stabilní do teploty 1050 °C. Jako materiál na čistě keramické bázi je Liapor dle ČSN 73 0823 zatříděn jako materiál se stupněm hořlavosti A – materiál nehořlavý.
 • Mrazuvzdornost: Porézní nekapilární struktura Liaporu umožňuje rozpínání zmrzlé vody v zrnech. Proto Liapor odolává opakovanému zmrazování a dává vynikající mrazuvzdornost i výrobkům, ve kterých je použit. Hmotnostní úbytek při 25 zmrazovacích cyklech je do 2 %.
 • Nasákavost: Liapor není hygroskopický a nepřijímá vlhkost ze vzduchu. Přirozená ustálená vlhkost je 0,2 % objemu.
 • Vlhkost: Nespornou výhodou Liaporu je, že může být dodáván v dokonale suchém stavu.
 • Zdravotní nezávadnost: Liapor sestává z čistého expandovaného přírodního jílu, neuvolňuje žádné plynné emise ani žádné pro lidi škodlivé výluhy.
Více informací o Liaporu >>

Přednosti zakládání na Liaporu

 • ideální homogenní izolační vrstva bez tepelných mostů
 • ze statického hlediska ukládání ve vrstvách od 0,5 po 1 m
 • z tepelně technického pohledu stačí vrstva 0,5 m
 • další podlahová izolace není potřebná, pouze v případě rozvodů vytápění (např. podlahové topení)
 • systém založení na Liaporu je vhodný pro založení staveb všeho typu (montované, monolitické, zděné)


Postup při zakládání pomocí kameniva Liapor

 • Dodávka Liaporu na stavbu se realizuje velkokapacitními sklápěči.
 • První vrstva Liaporu se ukládá na netkanou geotextilii. Samotné ukládání probíhá většinou ručně, případně malou pásovou mechanizací (závisí na velikosti stavby).
 • Liapor se ukládá po vrstvách 0,3 m až do dosažení požadované mocnosti zásypu. Každá vrstva se zhutní vibračními deskami.
 • Horní úroveň vrstvy se prolije řídkým cementovým mlékem, čímž vznikne vrstva mezerovitého betonu, která je pochůzná. Na takto připravenou základovou spáru je možné realizovat základovou desku pro rodinný dům.
Více informací >>

Zakládání domu pomocí Liaporu může realizovat každý, kdo má se zakládáním domů zkušenosti. Výrobce Liaporu, společnost Lias Vintířov, poskytuje stavebníkům bezplatnou technickou podporu a poradenství.

Pro bližší informace, individuální cenové nabídky a objednávky kontaktujte obchodně technické poradce Lias Vintířov:

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.,
Dům jedním tahem
tel: +420 352 324 426
e-mail: info@djt.cz
web: www.dumjednimtahem.cz
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...
čičmák
02.04.13 10:14
zobrazit všechny komentáře

Související články