Nové AKU tvarkovky Liapor: R<sub>w</sub> = 58 dB při tloušťce 240mm

Vložil
Pavlína Drbálková
05.06.2012 08:40
Hluk vyvolává nepříjemný, rušivý vjem a má nepříznivý dopad na lidský organismus. Společnost Lias Vintířov neustále vyvíjí nové tvarovky, aby tyto nepříznivé vlivy eliminovaly a především v praxi splňovaly očekávané akustické hodnoty, které jsou dané normou ČSN 73 0532. V loňském roce představila novou tvarovku Liapor M 240 PLUS s hodnotou vzduchové neprůzvučnosti (Rw) 58 dB. Letos se sortiment AKU zdiva rozrostl o další AKU tvarovky Liapor M 240 RW a LIAPOR M 200.

Sortiment zdiva Liapor

LIAPOR M 240 PLUS - Špička na trhu zdících tvarovek

Novinka loňského roku – AKU tvarovka Liapor M 240 PLUS byla podrobena zkouškám v laboratoři i v praxi a její výsledky jsou nad míru uspokojivé...
Na stavbě „Obytný soubor Milíčovský Háj“ v Praze byla akreditovanou laboratoří ověřena hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti tvarovek Liapor M 240 PLUS. Naměřené hodnoty dělících stěn obývacích pokojů (mezibytové stěny) odpovídaly  w = 56 a 57 dB. Následně byla ve státní zkušebně TZÚS v Teplicích provedena výpočtová predikce zvukové neprůzvučnosti a byla stanovena na hodnotu Rw = 58 dB, což je při tloušťce 240 mm špička na trhu zdících AKU tvarovek.
Více informací o tvarovce M 240 PLUS

LIAPOR M 240 RW - Výborné akustické parametry

Další novinku uvedl na trh Lias Vintířov 15. května 2012. Je jí nosná tvarovka Liapor M 240 RW u níž je deklarovaná Rw = 57 dB a zároveň součinitel prostupu tepla U = 1,25 W.m-2.K-1 s oboustrannou vápenocementovou omítkou 15 mm. Liapor M 240 RW představuje ideální spojení akustických i tepelně izolačních parametrů.
Více informací o tvarovce M 240 RW

LIAPOR M 200 - Nosná tvarovka pro vnější a vnitřní zdivo

Sortiment zdiva Liapor je od začátku letošního roku rozšířen také o tvarovku Liapor M 200, kterou společnost Lias Vintířov vyrábí v pevnostech 6 a 12 MPa. Záměrem je nabídnout „levnou“ variantu pro obvodové zdivo s dostatečnou akumulací a co nejmenšími náklady na provoz.  Tvarovka v pevnostní třídě 6 MPa je určena pro obvodové zdivo s přídavnou tepelnou izolací. Naopak v pevnostní třídě 12 MPa je tvarovka určena pro vnitřní nosné zdivo, kde při tloušťce 200 mm vyniká velmi dobrými akustickými vlastnostmi (Rw = 54 dB).
Tvarovka Liapor M 200 se vyrábí  v rozměrech  425 x 200 x 240 mm pro klasické zdění na maltové lože  8-12 mm a pro zdění na tenké maltové lože (lepidlo) v rozměrech 425 x 200 x 248, což představuje 9,4 ks/m2. Další velkou předností je její požární odolnost, v pevnosti 6 MPa je EI 180 DP1 a v pevnosti 12 MPa je EI 240 DP1.
Více informací o tvarovce M 200

Technické poradenství Liapor

Pokud vás zaujala nabídka nových akustických tvarovek Liapor, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme všechny potřebné technické informace, technické příručky pro navrhování a provádění zdiva, dodáme individuální cenové nabídky apod.

Jan Štefánik
Obchodně technický poradce pro projektanty a zdivo Liapor
mob.: +420 721 056 107
tel.: +420 352 324 462
fax: +420 352 324 499
e-mail: stefanik@liapor.cz
web: www.liapor.cz/cz/zdivo-liapor

Další informace o akustickém zdivu Liapor najdete na www.liapor.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články