Uplatnění světla v architektuře očima studentů

Vložil
Tisková zpráva
18.12.2006 11:45
Brno - Koncem října byly v Guggenheimově muzeu ve španělském městě Bilbao vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže International VELUX Award 2006, která je určená studentům architektury po celém světě. První cenu získala Louise Groenlundová z Dánska za projekt „Muzeum fotografie“. Druhou a třetí cenu získali Gonzalo Pardo ze Španělska a Anastasia Karandinou reprezentující Velkou Británii.

Dosažení složité prostorové struktury prostřednictvím jednotlivých architektonických prvků,, zakomponovaných do silné víry v moc světla, je velice hodnotným počinem. Vyžaduje osobní sílu, talent a integritu. Tento projekt je dobře prezentován a vyjadřuje prostorovou citlivost i architektonickou zralost. Těmito slovy odůvodnila porota udělení první ceny sedmadvacetileté Louise Groenlundové z Dánska. Ve svém projektu „Muzeum Fotografie“ Louise používá jako metaforu pro definici a konstrukci muzea fotografie fotoaparát. V lednu 2006 tato mladá architektka absolvovala School of Architecture v Kodani a projekt prezentovaný v rámci International VELUX Award představuje její diplomovou práci.

"Téma soutěže "Světlo zítřka“ se přímo dotýká mého vlastního výzkumu v oblasti fenomenologie a vnímání světla. Navrhovat muzeum fotografie znamená vytvářet optimální podmínky pro pozorování. Nejde jen o prohlížení fotografií, ale zároveň o to, aby si návštěvník uvědomil, co si prohlíží a za jakých podmínek," prohlašuje Louise Groenlundová o svém projektu.

Druhá a třetí cena pro Španělsko a Velkou Británii

Druhá cena připadla Gonzalo Pardo Diazovi (26) z Madridu, držiteli několika mezinárodních i národních architektonických cen. Jeho projekt „Místo ke čtení“ představuje trojrozměrnou síť – nikoli klasickou stavbu, ale prostor, skládající se z jednotlivých útržků, jež se neustále mění - pracovní stůl, prostor ve výstavbě, dorůstající les.

Třetí cenu získala Anastasia Karandinou (25), která pochází z Atén, nyní ale studuje ve Skotsku a svým projektem „Lehké neviditelné mosty“ reprezentuje Velkou Británii. Téma soutěže přivedlo Anastasii ke spojení teoretických znalostí o vlastnostech světla s jejím praktickým výzkumem prováděným v Šanghaji.

Kromě těchto vítězů udělila porota 17 čestných uznání studentům z devíti zemí.

Světlo zítřka v globální perspektivě

Členové poroty se před vyhlášením vítězů poprvé sešli k vyhodnocení všech přihlášených projektů letos v červnu. Hodnoceno bylo zejména experimentální myšlení a ideová koncepce jednotlivých prací. Porota byla příjemně překvapena širokým spektrem myšlenek a přístupů, které byly v 557 přihlášených projektech z 225 škol z 53 zemích zastoupeny. Dvacítka vyhlášených vítězů reprezentuje Evropu, Oceánii, Asii a Severní i Jižní Ameriku, přičemž seznamu dominuje s jedním vítězem a třemi čestnými uznáními Španělsko.

Předseda poroty Per Olaf Fjeld k všestrannému zpracování světla v jednotlivých projektech poznamenal: "Síla této soutěže spočívá v tom, že se jí účastní tolik soutěžících z celého světa a že samotné světlo nemá hranice. Existuje sice všude, ale architektonické podmínky související se světlem se místo od místa liší. To lze velmi dobře pozorovat i v různosti přihlášených projektů."

Podpora diskuse o denním světle

Již od svého založení se společnost VELUX snaží podpořit význam svých výrobků v architektuře tím, že vyvolává diskuse o přirozeném denním osvětlení a čerstvém vzduchu. Zástupce společnosti VELUX v porotě, pan Massimo Buccilli, vysvětluje: "Soutěž International VELUX Award je důležitým prvkem v pokračujícím dialogu s architektonickou veřejností – dialogu, o který usilujeme od založení společnosti VELUX. Naše mezinárodní podnikání v oboru výroby střešních oken a souvisejících produktů úzce souvisí se stavebním designem specificky zaměřeným na denní světlo a čerstvý vzduch. Rádi bychom zúčastněným studentům, jejich pedagogům a školám poděkovali za zapojení do soutěže i za účast v odborné porotě."

Soutěž International VELUX Award pro studenty architektury se koná každé dva roky, další ročník se tedy uskuteční v roce 2008.

Fotografie vítězů jsou od úterý 24.10.2008 vystaveny na www.velux.com/A.
0 komentářů
přidat komentář

Související články