Společnost Schüco představila designově oceňované novinky v oblasti fotovoltaiky a solární termiky pro rok 2011

Vložil
Tisková zpráva
19.04.2011 15:20
Schüco CZ s.r.o.

V návaznosti na představení novinek v  oblasti solární termiky a fotovoltaiky na mezi- národním veletrhu ISH, který se v polovině března uskutečnil v německém Frankfurtu nad Mohanem a přinesl nové výzvy a trendy mj. i v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie, uspořádala společnost Schüco pro své obchodní partnery v  České republice třídenní produktové školení. Představení novinek v  oblasti fotovoltaiky a solární termiky proběhlo ve dnech 22. až 24. března 2011 v konferenčních prostorách hotelů TOPhotel v Praze a PARKhotel v Brně. Více než sedmdesáti novým i stávajícím zákazníkům byly prezentovány přednosti nových tenkovrstvých fotovoltaických panelů ProSol TF, řady amorfních a mikromorfních panelů s rychlým montážním systémem vhodným pro ploché střechy MSE 100 východ/západ či nového hydraulického modulu, součásti solárně-regenerativního topného systému Schüco, která bude uvedena na trh na podzim letošního roku.
Prezentaci, která se konala za účasti obchodních zástupců Schüco, pana Martina Háka, Josefa Svobody a Viléma Měrky, ředitele divize Schüco Solar pro ČR, vedli odborníci z technické podpory pan Martin Grygar a Petr Kunc. „Nový montážní systém MSE 100 východ/západ, určený pro instalaci tenkovrstvých amorfních a mikromorfních panelů na ploché střechy, přináší výhodu v možnosti snadné instalace v úhlu 10° s použitím pouhých 4 montážních komponent a bez nutnosti dalšího kotvení, díky čemuž je eliminováno riziko zatékání vody do střechy,“ přibližuje jednu z novinek Petr Kunc z technické divize Schüco Solar ČR.

Výhoda tenkovrstvých modulů spočívá kromě lepšího výkonu také ve vyšší svobodě při instalaci, amorfní panely totiž nevyžadují doporučovaný sklon 40° ani přímé sluneční záření z jihu. Právě těchto vlastností bylo využito i při vývoji tenkovrstvých panelů ProSol TF, určených pro studené i teplé fasádní konstrukce. Oproti původním fotovoltaickým systémům, založených na krystalické bázi, nabízejí amorfní panely ProSol TF výborné celoroční konzistentní výkony i za difuzního světla (během oblačnosti a za soumraku), působícího na vertikální rovinu fasády či šikmou rovinu střešních světlíků a prosklených atrií s orientací na všechny světové strany. Mezi další přednosti patří unikátní přirozený vzhled, homogenní struktura, nejrůznější tvary a rozměry skel i různé stupně transparentnosti. Panely najdou své využití na průmyslových budovách, veřejných i bytových objektech.

Podnětnou diskusi vyvolala i novinka v podobě hydraulického modulu. Hydraulický modul, jeden z hlavních prvků uceleného solárně-regenerativního topného systému Schüco, je kompatibilní s kondenzačním kotlem, tepelným čerpadlem, solárním systémem i dalšími zdroji tepla. K tomu napomáhá zabudována interaktivní regulační jednotka ITE (Intelligence Thermal Energy), která je vybavena důmyslným softwarem a přináší tak výhody v podobě rychlejšího uvedení topného systému do provozu instalační firmou i snazšího ovládání koncovým uživatelem. „Hydraulický modul lze v individuálně nakonfigurovaných systémech použít v nových i stávajících objektech rodinného bydlení. Jeho velkou předností je schopnost řídit jednotlivé zdroje dle tepelných potřeb objektu bez nutnosti změny tepelného systému,“ dodává Petr Kunc.

Výběr z novinek prezentovaných na veletrhu ISH ve Frankfurtu nad Mohanem a oceněných cenou „Design Plus powered by ISH“

1. Modulární a solárně-regenerativní topný systém Schüco
Solárně-regenerativní topný systém společnosti Schüco je vůbec prvním systémem vytápění, který kombinuje solární termiku s tepelnými čerpadly a kondenzační technologií. Skládá se z pěti hlavních komponentů: solárních termických kolektorů, kombinovaného termického zásobníku, nového tepelného čerpadla vzduch/voda se split jednotkou, plynového kondenzačního kotle a hydraulického modulu, který představuje srdce celého systému. Díky kompatibilitě nového hydraulického modulu s ostatními produkty a různými tepelnými zdroji ho lze využít hned v několika odlišně (v závislosti na konkrétních podmínkách dané domácnosti) nakonfigurovaných systémech, určených jak pro existující stavby, tak pro nové objekty rodinného bydlení. Mezi hlavní výhody systému patří: Vysoká flexibilita použití dle individuálních požadavků jednotlivých domácností a efektivní výkon s optimálním využitím solární energie a nízkými náklady na provoz.

2. Regulační jednotky ITE (Intelligence Thermal Energy)
Na samotné portfolio produktů solárně-regenerativního topného systému úzce navazuje i nová generace kontrolních/regulačních jednotek ITE (Intelligence Thermal Energy) s uceleným kontrolním systémem i panelem na ovládání. Předností regulačních jednotek Schüco ITE je především snadné ovládání instalační firmou i koncovými uživateli. K tomu napomáhá barevný LCD display s grafy a ukazateli. Interaktivní kontrolní panel je vybaven softwarem s jednoduchým textovým menu a asistencí při uvádění systému do provozu i při následném ovládání. Kontrolní systém lze prostřednictvím internetu ovládat i přes PC a chytré telefony. Regulační jednotky ITE tak přinášejí jednotný provozní a kontrolní koncept s řadou funkcí pro ovládání celého produktového portfolia solárně-regenerativního topného systému. Centrální regulační panel ITE se primárně ovládá na hydraulickém modulu, do kterého je zabudovaný, operativně lze hodnoty/režimy nastavovat a celý systém ovládat prostřednictvím v rámci objektu přenositelné kontrolní jednotky.

3. Montážní systém na ploché střechy MSE 100 východ/západ
Pokrok a kontinuální zlepšování předvedla firma Schüco i v oblasti fotovoltaických systémů. Úspěch vychází z tenkovrstvé technologie fotovoltaických panelů, založené především na amorfní a mikromorfní bázi. Výhoda tenkovrstvých modulů spočívá kromě lepšího výkonu také ve vyšší svobodě při instalaci, amorfní panely totiž nevyžadují doporučovaný sklon 40° ani přímé sluneční záření z jihu. Díky novému montážnímu systému Schüco MSE 100 východ/západ je lze optimálně využít na prostorách plochých střech. Systém umožňuje montáž fotovoltaických modulů na střechy do sklonu 10° bez nutnosti dalšího kotvení, díky čemuž se na trhu stává jedinečným. Další výhodou systému je snadná instalace s použitím pouhých čtyř různých montážních komponent. Ukázku montáže si můžete prohlédnout zde.

> další informace naleznete na www.schueco.cz

Související články