SPIRIT 14 - BIN – Building Information Network

Vložil
Tisková zpráva
14.06.2007 12:30
Na veletrhu IBF 2007 uvedla společnost SOFTconsult novou verzi systému SPIRIT. Tento AEC/CAD systém je vyvíjen od roku 1986. Dodáván je jak v Evropě, tak v Americe, Africe a Austrálii. SPIRIT byl plně lokalizován pro Čechy a Slovensko již v roce 1992.Česká republika má zvláštní postavení v distribuční síti, společnost SOFTconsult se výrazně podílí na směřování tohoto produktu, což dokazuje i návštěva CEO softTECHu pana Heimlicha a hlavního manažera vývoje pana Müense na veletrhu IBF.

Hlavní rysy SPIRITu

Hlavní devizou SPIRITu je možnost kombinovat různé techniky CAD návrhu. ZAK systém, objektově orientovaná technologie tvorby stavebních konstrukcí, zajistí automatickou provázanost prostorového modelu a jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Uživatel má k dispozici rovněž obecné nástroje pro 3D modelování a 2D tvorbu. Vytváření vlastních mobiliářů, katalogu detailů, situačních výkresů není tedy žádným problémem. Do SPIRITu je integrován vizualizační nástroj Fresco II jenž umožní, bez vzájemných konverzí dat, přímo vytvářet nad 3D modelem vizualizace a animace. Informace o přiřazených materiálech a mapování textur jsou součástí datového formátu SPIRITu, takže se nové vizualizace při změnách geometrie návrhu vygenerují okamžitě. Výstupy pro kalkulaci cen a podklady pro realizaci poskytuje Pronto Reporting, velmi silný a potřebný nástroj pro Building Information Network. Jednoduše získáte okamžitý přehled o ZAK stavebních prvcích a všech elementech SPIRITu, od 2D čar až po 3D tělesa. Pronto Reporting je přímo integrován do SPIRITu, běží paralelně s aktuálním výkresem a proto není nutno vyhodnocovaná data exportovat. Pronto Reporter přímo přistupuje k databázi výkresu a automaticky propočítává požadovaná množství a hodnoty (objemy, plochy…). SOFTconsult se dlouhodobě věnuje přípravě dat konkrétních výrobců pro AEC/CAD systémy, pro SPIRIT se tato základna dat rozšiřuje průběžně. Seznam výrobků značek, které jsou automaticky součástí dodávky systému: Knauf, Porotherm, Prefa Rastra, Rigips, Supertherm, Velox, Ytong, BS Klatovy, Filigran, Spiroll, Wieneberger, Sapeli, Jika, Laufen, Ravak, Roca. Na závěr přehledu hlavních rysů SPIRITu je potřeba uvést paletu jeho jednotlivých modifikací. Tato paleta umožňuje postupně růst se SPIRITem od studentských let až k plné profesionální praxi. SPIRIT student je zdarma, umožňuje pracovat s profesionálním software již v době studií. SPIRIT DC (19.800,- Kč) je modifikace, poskytující 2D stavební kreslení a 3D modelování, určen je začínajícím projektantům a menším kancelářím. SPIRIT werkplan (34.000,- Kč) obsahuje již objektově orientovaný ZAK ve 2D, doporučujeme jej na prováděcí výkresy technicky orientovaných projekčních kanceláří. SPIRIT v plné verzi (68.000,- Kč) obsahuje všechny moderní nástroje AEC/CAD tvorby. Z každé úrovně SPIRITu lze přejít na vyšší za rozdíl ceny.

ZAK – parametrické stavební objekty

Ve SPIRITu jsou provázány parametrické objekty s CADovským technickým přístupem. Pro každou fázi plánovacího procesu obsahuje ZAK systém odpovídající zobrazení stavebního komponentu. To znamená, že můžete definovat postupně odpovídající výkresová data pro úvodní návrh (studii), stejně jako pro sta vební povolení i prováděcí a detailní výkres. Je na vás, zda upřednostníte 3D informace a nebo výkazy, které jsou uloženy na pozadí, nebo využijete ZAK systém pro nakreslení sendvičových stěn jedním tahem. Nová verze ZAK systému již nepoužívá symboly, ze kterých jsou vytvořeny různé pohledy pro zobrazení na monitoru a generovány tiskové výstupy, místo toho využívá reference. Grafická reprezentace SPIRIT - ZAK výkresů je prováděna přímo ve SPIRITu. Situace, pro všechna měřítka výkresu, jsou definovány v příslušných fóliích. Tyto situace mohou být zobrazeny ve výkresu, ve kterém jsou komponenty použity přes funkci Situace. Zobrazovací měřítka (Pracovní režim) mají nové názvy: Studie, Standard, Realizace, Detail.

Výhody :
  • stavební elementy vytváříte pomocí všech funkcí SPIRITu, lze je editovat pro všechny úrovně detailu najednou
  • stavební elementy jsou samostatné výkresy, varianty se nemusí konstruovat znovu, mohou být uloženy jako nové komponenty
  • stavební elementy je možné jednoduše aktualizovat přes Internet
  • 3D komponenty, jako okna a dveře, mohou být DXF/DWG, SketchUP soubory
  • všechny typy/styly oken/dveří kreslíte ve SPIRITu, bez omezení tvaru
  • osy prodloužení umožňují používat dynamická okna
Tato filozofie se vztahuje na stěny, ostění, okna, dveře, sloupy, stropy a prostory, objekty vybavení. Komplexnost SPIRITu podtrhují parametrické nástroje na modelování terénu, střešních konstrukcí a schodišť.


Výstupy

Součástí návrhu budov je poskytování všech typů údajů dalším spolupracovníkům a partnerům. SPIRIT poskytuje přípravu výstupů technikou multi-dokumentu, která umožňuje v různých měřítcích kombinovat vektorové a rastrové výstupy. Společně na jednom dokumentu je možné mít připojené soubory různých formátů a měřítek. Výkazy výměr mají podobu legend ve výkresech, nebo výstupů z Pronto Reportingu, jako rozměrová a prostorová data pro další aplikace. Další zpracování nebo publikování návrhu ze SPIRITu poskytuje export do formátu: PDF, DWF, DWG, DXF, BMP, O2C a VRML. O2C formát s 3D návrhem se zobrazuje pomocí O2C-Vieweru (free sw). Scénu návrhu lze prezentovat i ve formátu Quick Time (MOV) a samozřejmě pomocí statických vizualizací v rastrových formátech.

BIN – moderní integrace grafických údajů

Strategie BIN – Building Information Network vznikla v roce 2003. Krokem k této vizi bylo odkoupení firem Quadric, výrobce kalkulačního software Avanti a aplikace Pronto, a poté také výrobce fotogrammetrického modulu. SPIRIT tak paletu své produkce posunul z platformy CAD k podpoře celého procesu výstavby a to od zmapování stávajícího stavu až po fakturaci. To znamená, že produkty jsou přímo provázány bez nějakých rozhraní pomocným souborem. Mezitím se konkurence rozhodla podporovat v podstatě totéž – BIM. Je zde rozdíl v přístupu. Ostatní výrobci k problému přistupují procesuálně a technologicky. Prováží produkty a tím je pro ně úloha prakticky splněna. SPIRIT ale působí i na dalších úrovních – prováže účastníky procesu a výrobce s uživatelem software. Uživatel dostane nejen produkt, ale současně i řadu informací s možností dalšího využití. SPIRIT je nástroj, který zpracovává grafické informace a uživateli umožní přiřadit specializované informace a aplikace. Komplexní integrace, která proběhla přímo v softTECHu se projevila od verze 12 a to v možnosti kalkulovat podle západních norem (Spirit – CAD, Pronto – grafický organizační model projektu, Avanti - kalkulace). Pronto umožní různé pohledy na projekt – projektantovi po patrech, funkční vazby pro investora, specifické zobrazení pro rozpočtáře. Manažer nákladů je nástroj, umožňující ověřovat v reálném čase cenu navrhovaného projektu na základě technologických předpokladů projektu. Další významnou novinkou je nativní podpora formátu DWG bez konverzí, a možnost provádět reference k souborům DWG, což je důležité pro spolupráci mezi firmami. SPIRIT je propojen, od verze 11, na SketchUp pro předprojekční návrhovou fázi. Přímo ve SketchUpu můžete zadávat kvalitu povrchů a vlastnosti textur, a ty poté načítat do SPIRITu - vizualizačního modulu Fresco. K rozšíření nabídky dostupných rozhraní ještě uveďme skriptovací jazyk Ruby a VBA, umožňující využívání údajů pro další aplikace napojené na SPIRIT.

Verze SPIRITu 14 představuje ve vývoji důležitý zlom. Nastoupila nová filozofie technologických přístupů.


> Více o programu Spirit 14 naleznete na www.Spirit3D.cz

Společnost SOFTconsult spol s r. o. podniká v oboru zavádění informačních technologií, především v oblasti stavebnictví a architektury. Zkušenosti v těchto oblastech zahrnují jak teoretickou, tak praktickou stránku, včetně publikačních aktivit.
Realizace těchto cílů je podpořena distributorstvím několika softwarových systémů - především CAAD systému SPIRIT, programu pro vizuální architekturu ArCon a manažera projektů PowerProject. Průběžně se věnuje školící a konzultační činnosti, a dále spolupracuje se školstvím na podpoře výuky ve výše zmíněných oblastech. Dlouhodobější aktivity společnosti reprezentuje zejména účast na datových projektech, které se zaměřují na informace ve stavebnictví.

SOFTconsult spol. s r.o.
Pražská 1279/18
102 00 Praha

telefon: +420 271 750 510
mobil: +420 602 975 003

e-mail: info@softconsult.eu
www.softconsult.eu