SILKA – řešení pro tiché budovy

Vložil
Tisková zpráva
28.08.2007 17:45
XELLA CZ, s.r.o.

Jedním z klíčových parametrů vnitřní pohody bytových, občanských i průmyslových staveb je akustické mikroklima. Zvýšená hladinu hluku v obytných místnostech i na pracovišti je prokazatelně příčinou stresu a řady zdravotních problémů. Tématu akustické pohody je proto nutné věnovat stejnou péči jako dnes přísně sledované tepelné technice staveb.


Hlavním zdrojem zvýšené hladiny hluku v obytných stavbách (při kvalitně provedených obvodových konstrukcích) je šíření zvuku uvnitř stavby, mezi sousedními byty a místnostmi. Šíření zvuku stavebními konstrukcemi (kročejový hluk) lze řešit hlavně vhodnou skladbou podlah a kvalitním provedením klíčových stavebních detailů. „Prosté“ šíření zvuku vzduchem je pak především otázkou volby stavebních materiálů pro vnitřní mezibytové a dělicí stěny. Zajímavou novinkou na českém trhu jsou v tomto směru vápenopískové tvárnice SILKA pro nosné akustické stěny z produkce společnosti Xella CZ. Přesné tvárnice SILKA z vápna a křemičitého písku jsou tradičním zdicím materiálem, který se několik desetiletí intenzivně používá zejména v sousedním Německu, Polsku nebo Maďarsku. V České republice tato novinka optimálně doplňuje hlavní sortiment společnosti Xella CZ, kterým je ucelený pórobetonový systém YTONG. Vápenopískové tvárnice SILKA jsou určené pro zdění zvukově a zároveň staticky namáhaných stěn. Díky vysokému akustickému útlumu a nadstandardní únosnosti jsou vhodné především pro akustické a dělicí stěny v bytových, administrativních nebo komerčních a průmyslových stavbách, stejně jako pro extrémně zatížené nosné nebo ztužující konstrukce.

Stěny pro tiché budovy

Stěny z vápenopískových tvárnic SILKA nabízejí jedinečné zvukověizolační schopnosti při minimálních tloušťkách zdiva. Díky vysoké objemové hmotnosti (2 000 kg/m³) dosahuje stěna z tvárnic SILKA při tloušťce 250 mm i bez omítek indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw = 54,6 dB, což s rezervou splní například požadavky normy ČSN 73 0532 na akustický útlum mezibytových stěn. Tvárnice SILKA přitom dosahují pevnosti v tlaku minimálně 20 MPa. Díky tomu přenesou štíhlé stěny tloušťky 250 mm vyšší statická zatížení než běžné akustické zdivo tloušťky 300 nebo 370 mm se srovnatelnou zvukověizolační schopností. Mohou se tedy používat i pro nosné vnitřní stěny vícepodlažních budov.

Tvárnice SILKA převyšují jiné zdicí materiály hlavně svými zvukověizolačními schopnostmi při minimální tloušťce stěny.

Přesná rychlá stavba

Vápenopískové tvárnice SILKA jsou díky technologii výroby velmi přesné a nevykazují zaznamenatelné tvarové ani rozměrové odchylky. Tvárnice s dvojitým perem a drážkou mají rozměry 250×199×248 mm (š×v×d) a umožňují přesné zdění na tenkovrstvou maltu SILKA. Ergonomické úchopové kapsy pro ruce zedníka zjednodušují manipulaci a zdění z těchto tvárnic o hmotnosti 24,7 kg. Přesné tvary a jednoduchá technologie zdění zaručují vysokou produktivitu práce a přesnost výstavby. To se společně s malou tloušťkou stěn a výhodnou cenou tvárnic pozitivně projeví v nízké konečné ceně stěny a ve zkrácení doby výstavby. K výhodné ekonomice přispívá díky vysoké přesnosti stěn SILKA také minimální spotřeba omítek a vysoká efektivita při provádění finálních povrchových úprav stěn. Další podstatnou výhodou minimální tloušťky stěn je snížení zastavěného prostoru stavby a zisk cenné užitné plochy. V porovnání s nosnými zděnými stěnami tloušťky 370 mm může tato úspora představovat u bytového domu s 30 byty i několik desítek metrů čtverečních.

Zdravé klima přírodních materiálů

Tvárnice SILKA se vyrábějí pouze ze směsi křemičitého písku, vápna a vody. Proto společně s bílým pórobetonem patří mezi „nejčistší“ a hygienicky nejpříznivější materiály pro použití v bytových nebo občanských stavbách. Vysoká objemová hmotnost vápenopískových tvárnic zaručuje vedle vysoké zvukové izolace a pevnosti také velmi vysokou tepelnou akumulaci. Tvárnice SILKA použité pro vnitřní stěny akumulují značné množství tepla, a tím samovolně regulují rovněž tepelnou pohodu v interiéru v letním i v zimním období. Díky tomu mohou výrazně přispět také ke snížení energetické náročnosti staveb.

Vlastnosti materiálu dovolují optimální využití i pro nosné vnitřní stěny vícepodlažních budov.
Vhodné uplatnění nacházejí tvárnice SILKA v bytových nebo občanských stavbách, kde kromě zvukové izolace a pevnosti garantují i vysokou tepelnou akumulaci stavby.


> Stránka společnosti XELLA CZ s.r.o. v katalogu

Související články