Rychloběžná vrata v letištních provozech

Vložil
Tisková zpráva
08.09.2023 11:30
EFAFLEX – CZ s.r.o.

Letiště se v posledních desetiletích stala důležitými místy, kudy proudí stále se zvyšující množství cestujících a také zboží. S jejich rostoucím počtem rostou rovněž požadavky na zajištění maximální bezpečnosti a plynulosti letištního provozu. Významnou úlohu při zabezpečení hladké manipulace s nákladem a efektivním odbavení osob hrají na řadě míst i rychloběžná vrata EFAFLEX. Ta díky své variabilitě a množství nabízených typů dokážou bezpečně a spole- hlivě zajistit chod všech částí letištního provozu.

Bezpečnost lidí a zboží na prvním místě

Pro zajištění bezpečného pohybu na letišti byla vytvořena řada procesů, postupů a bezpečnostních kontrol, které je třeba všechny sladit. Na každý článek tohoto procesu jsou kladeny vysoké nároky, a namístě je tedy pečlivé plánování všech procesů pro snížení rizika zpoždění, front a přetížení. Společnost EFAFLEX vyvinula řadu rychloběžných vrat přizpůsobených specifickým potřebám letištního sektoru, která jsou navíc velmi rychlá, spolehlivá a odolávají zatížení větrem až 220 km/h.

Podklady pro architekty a snadná implementace

Pro snadnější implementaci a zavádění osvědčených a spolehlivých řešení do praxe společnost EFAFLEX připravila architektům a projektantům podrobné zadávací materiály pro všechny produkty. A to není vše – zájemcům nabízí možnost bezplatných konzultací, kde se mohou dozvědět více o všech aspektech používání rychloběžných vrat, od vhodnosti jednotlivých typů až po správné uspořádání dveřních systémů.

Vrata EFAFLEX jsou speciálně navržena pro nejvytíženější oblasti letištního provozu, kde pomáhají rychlému odbavování osob, zavazadel i zboží. Nejsou to ale jen manipulační místa, kde vrata EFAFLEX dobře slouží. Své nezastupitelné místo mají v úspoře energií v celém letištním provozu i na řadě dalších míst – například tam, kde dochází k čerpání paliv a kde jsou na vratové systémy kladeny ještě náročnější bezpečnostní požadavky.

Vrata vhodná pro letištní provozy

Na letištích je řada provozů, které se výrazně liší svou funkcí. Proto je třeba pro každý z nich vybrat takový vratový systém, který plně zabezpečí všechny požadavky na jeho fungování při maximální bezpečnosti a spolehlivosti. Která vrata se hodí kam?

Místa s vysokou frekvencí provozu
Pro tato místa jsou ideální rychloběžná spirálová vrata řady EFA-SST. Vyznačují se dokonalou izolací, dlouhou životností a spolehlivostí. Vrata jsou konstruována na vysoké zatížení (až 250 tisíc otevíracích cyklů ročně) a mají i vysokou odolnost proti větru.

Chladírenské a mrazírenské prostory
Přes letiště putuje množství zboží, které je třeba skladovat v chlazeném prostoru. Dveře v těchto prostorách musí vydržet extrémně vysoké zatížení a musí vykazovat absolutní odolnost všech komponentů vůči chladu a vlhkosti. Musí také splňovat vysoké požadavky na izolaci. Pro chladírenské prostory se hodí vrata EFA-SST ISO-60, pro mrazírenské pak EFA-SST TK-100. Oboje vrata jsou konstruována na vysoké zatížení a mohou se pyšnit skvělou izolací.

Turbovrata řady EFA-STT
Vrata, která jsou ojedinělá svým zpracováním. Díky lamelám z křišťálově čistého akrylátového skla jsou vrata řady EFA-STT z více než 70 procent průhledná. Díky tomu nabízí zvýšení bezpečnosti a předcházení nehod. Dveře jsou navíc navrženy tak, aby se lamely častým otevíráním neopotřebovávaly. Speciální navíjení lamel zaručuje, že i po letech zůstávají téměř bez opotřebení.

Vrata pro výbušná prostředí
Ideální vrata pro výbušná prostředí jsou z řady EFA-SST EX. Jsou navržena pro venkovní i vnitřní použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vyznačují se vysokou rychlostí otevírání a zavírání a optimálním těsněním dvoustěnnými hliníkovými lištami, které jsou kombinovány s transparentní lamelou. Jsou vhodná pro použití v zónách ochrany proti výbuchu 1 a 2, volitelně na vyžádání v zónách ochrany EX 21 a 22.

Místa s extrémním zatížením
Místa odbavení zavazadel patří na letištích mezi nejvytíženější prostory. Proto jsou tato místa zajištěna vraty s tím nejvyšším ročním počtem otevíracích cyklů, který je až 500 tisíc. To dokážou vrata EFA-SRT MHT, která se také vyznačují kompaktním designem s ovládacími prvky integrovanými do rámů a samonosnou konstrukcí. Díky tomu jej lze snadno integrovat i do složitých systémů, jako jsou odbavovací prostory zavazadel na letištích.
0 komentářů
přidat komentář

Související články