Rekonstrukce fasády základní školy v Brně


Důsledně architektonicky i provozně symetrický soubor původně dvou škol (dívčí a chlapecké), každé s vlastním vchodem, ale se společnou tělocvičnou a jídelnou, byl postaven v letech 1950-1953 podle projektu Mojmíra Kyselky a Jaroslava Klímy z roku 1949.

Téměř 70 let po otevření školy, která patří mezi výrazné stavby městské části Brno-Žabovřesky, vypsal zřizovatel školy veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo zateplení fasády objektu. Úpravy měly zahrnovat mimo jiné zateplení budovy, při kterém dojde k navázání na stávající zateplení spodní stavby, zateplení střech nad vstupy, provedení nových šambrán výplní otvorů, nových parapet ap. Dále bylo součástí předmětu veřejné zakázky i úprava zpevněných ploch u objektu.


Architekti zachovali to nejlepší z původní fasády

"Naše projekty neumírají na papíře. Jsou ambiciózní a propracované, aby přežily i ten nejúmornější úřednický kolotoč." Přesně v duchu svého motta pracoval tým brněnského Atelieru 99 i na projektu zateplení fasády Základní školy Jana Babáka v brněnských Žabovřeskách. Jedním z důvodů pro zachování původního ducha fasády školy byla skutečnost, že okolí školy se Sídlištěm Tábor, postaveným v letech 1946–48 podle návrhu architektů Viléma Kuby, Jiřího Krohy a Josefa Poláška, patří k tomu nejlepšímu, co v tomto období u nás v rámci bytové výstavby vzniklo. V letech 2010 až 2011 prošly domy na sídlišti Tábor postupnou revitalizací, která ubrala na jejich autentičnosti. Této ztrátě autenticity se Atelier 99 chtěl v rámci zateplení objektu vyhnout.


Prvky StoDeco nahradily původní šambrány

Původní okenní šambrány musely být při zateplování odstraněny a pokud by nebylo možné je nahradit, objekt by ztratil svůj původní vzhled. Dokonalým řešením, jehož výhody přesvědčily i technický dozor investora, se ukázaly plastické minerální prostorové prvky StoDeco z Verolithu®. "Verolith® se získává z perlitu, vulkanické suroviny a nabízí tři hlavní výhody při rekonstrukcích jako byla tato: je to materiál pevný, ale současně lehký, je nehořlavý a vyznačuje se nízkou tepelnou vodivostí a minimální tepelnou roztažností. Ověřené profily StoDeco vypadají jako pravý, tažený štuk a jsou výborným řešením při zateplení fasád jak historických objektů, tak i bytových domů a jiných staveb z poloviny dvacátého století," říká Martin Kadlc ze společnosti Sto.


Cihlové obklady StoBrick jsou k nerozeznání

od původního klinkerového obkladu. Zatímco okenní šambrány z minerálních prvků StoDeco umožnily zachovat zateplené fasádě Základní školy Jana Babáka původní vzhled, nové cihlové obklady tvoří jen menší část plochy a jsou pomyslnou "třešinkou na dortu." Přesto i ony pomohly dotvořit dílo, které může být inspirací pro další rekonstrukce, při nichž se zatepluje fasáda starší budovy. Sortiment cihlových obkladů StoBrick nabízí na fasádních zateplovacích systémech obrovskou tvůrčí svobodu a tvůrce si získá i svými nekonvenčními a zároveň kombinovatelnými formáty. Architekti oceňují rozmanitost barev, různé velikosti a množství variant provedení vazby a spár.Objekt: Základní škola Brno, Jana Babáka 1
Termín realizace: 2021
Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno–Žabovřesky
Architekt: Atelier 99 s. r. o., Brno
Realizace: KALAHA a.s., Brno
Technický dozor investora: COSTI s.r.o., Brno
Kompetence Sto: zateplovací systémy StoTherm Mineral a StoTherm Cladding, StoDeco Line jako šambrány kolem oken, fasádní omítka StoSilkolit K 1,5, cihlový obklad StoBrick Glatt Uni 180
Foto: Tomáš Malý
0 komentářů
přidat komentář

Související články