Prostorová akustika? Často opomíjená část projektu

Vložil
Tisková zpráva
21.11.2018 07:00
DEKPROJEKT s.r.o.

Restaurace Mlýnec na Novotného lávce v Praze

Všichni z každodenního života víme, jak nám nadměrný hluk dokáže ovlivnit chvíle pobytu v restauraci, nákupním centru nebo ve sportovní hale. Problémy se špatnou akustikou a nadměrným hlukem vznikají často také v moderních obytných stavbách, administrativních budovách nebo coworkingových centrech. Neřešená prostorová akustika ovlivňuje naše pracovní výkony a také kvalitu chvil našeho odpočinku, proto není dobré na ni při zpracování projektu zapomínat.

Výše zmíněné typy vnitřních prostorů mají jedno společné. Česká legislativa na tyto prostory z hlediska požadavků na prostorovou akustiku nepamatuje a stanovené požadavky na dobu dozvuku dle ČSN jsou pro tyto prostory nezávazné (závazné jsou v současnosti požadavky pouze pro prostory sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých).
 
Z naší praxe však víme, že právě vnitřní prostorová akustika je jedním z důležitých aspektů spokojenosti investora a uživatelů s dokončenou stavbou. Proto vždy doporučujeme pracovat s koncepcí prostorové akustiky již v projekční fázi, jelikož dodatečné instalace zvukopohltivých materiálů jsou problematické a často mnohem nákladnější, než kdyby byly tyto úpravy realizovány v průběhu stavby. S vícenáklady na tato opatření není v rozpočtu většinou počítáno a často také dodatečné úpravy mění původní záměry architekta.

Při zpracování akustických studií vždy hledáme individuální řešení, pro které využíváme široké spektrum materiálů od různých výrobců. Využíváme také zvukopohltivé prvky šité na míru danému interiéru a požadavkům architekta. Individuálním řešením s využitím atypických řešení je často dosahováno lepší kvality výsledného řešení z hlediska vyváženosti prostorové akustiky v celém frekvenčním spektru a také nižší pořizovací ceny, než při použití standardní výrobkové produkce. Vždy se při návrhu snažíme interiér řešit tak, aby byl akustickým řešením co nejméně ovlivněn záměr architekta. S nadsázkou lze říci, že dlouhodobě se snažíme najít "neviditelné" řešení vnitřní akustiky, které se pak stává přirozenou součástí interiéru.

Návrhy a posouzení vnitřní prostorové akustiky provádíme pomocí 3D modelu v programu ODEON Auditorium a při posuzování sledujeme nejen obecně známý parametr doby dozvuku, ale také například míru zřetelnosti řeči, míru jasnosti pro hudbu a celkovou úroveň hluku z definovaných zdrojů hluku v interiéru - např. mluvící osoby apod. Vyhodnocením souboru těchto parametrů vnitřní prostorové akustiky docílíme finálního návrhu. Software ODEON Auditorium nám také dává možnost podrobně vyšetřit riziko vzniku tzv. třepotavé ozvěny ("flutter echo"), která může vzniknout nevhodným rozmístěním zvukopohltivých materiálů na vnitřních plochách.
Jako pozitivní příklad realizace interiéru, kde architektem bylo na prostorovou akustiku pamatováno již v průběhu návrhu, bychom rádi uvedli restauraci Mlýnec na Novotného lávce v Praze. Návrhem zvukopohltivých desek umístěných zejména na stropě v prostoru nad dekorativním podhledem, bylo docíleno akusticky vyváženého prostředí. Na obrázcích níže bychom chtěli jednoduše demonstrovat srovnání této restaurace ve variantě s provedenými akustickými úpravami a bez nich. Je zde možné vidět hladinu hluku vznikajícího v prostoru restaurace pobytem většího množství osob a jejich hovorem. Průměrně dosažený rozdíl hladiny hluku v této restauraci s provedenými úpravami a bez nich překročil hodnotu 3 dB. To v řeči akustiků znamená, že zásluhou zvukopohltivých opatření je ve zcela zaplněné restauraci hluk na úrovni, které by bez provedení těchto opatření bylo dosaženo již při menší než poloviční obsazenosti. A to je výsledek, kterého si návštěvníci restaurace určitě všimnou.
 
Hladina hluku [dB] v prostoru restaurace Mlýnec (90% obsazenost) - bez provedených akustických úprav
Hladina hluku [dB] v prostoru restaurace Mlýnec (90% obsazenost) - po provedení akustických úprav

Tento článek si klade za cíl upozornit architekty na často opomíjenou prostorovou akustiku, zejména u občanských a bytových staveb, u kterých legislativa tyto požadavky jasně nedefinuje. 

Budeme rádi, pokud nás přizvete k řešení některého z Vašich projektů. 

Ing. Roman Pavelka

garant služby "Akustika na klíč"
tel: +420 733 168 007
mail: roman.pavelka@dek-cz.com
DEKPROJEKT s.r.o.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
shoda výpočtu s praxí
Ing. Matin Varga
27.11.18 02:14
zobrazit všechny komentáře