DEKPROJEKT s.r.o.

DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha
+420 234 054 284
+420 735 768 100
info@atelier-dek.cz

Hlavní obrázek
Společnost DEKPROJEKT s.r.o. je součástí značky ATELIER DEK a nabízí na trhu v České i Slovenské republice vysoce specializované služby v oblastech:

• posudky a projektování stavebních izolací (hydroizolace, tepelné a akustické izolace)
• stavební fyzika (akustika, osvětlení, oslunění, tepelná technika)
• energetika
• diagnostika staveb (blowerdoor test, termografie, akustická měření a měření osvětlení)
• požární bezpečnost staveb
• certifikace staveb (BREEAM, LEED)
• technická zařízení budov
• inspekce nemovitostí (NEMOPAS)

Řada pracovníků společnosti publikuje v odborných médiích, přednáší na konferencích, vyučuje na odborných školách a podílí se na činnosti technických normalizačních komisí. Společnost DEKPROJEKT s.r.o. je Znaleckým ústavem jmenovaným Ministerstvem spravedlnosti ČR a Akreditovanou zkušební laboratoří pro akustická měření a měření osvětlenosti a blowerdoor test.

Reference