Prémiová okna ARTEVO v moderní architektuře

Vložil
Tisková zpráva
23.02.2024 12:45
REHAU, s.r.o.


Stavebnictví prošlo během posledních deseti let intenzivním vývojem. Změnila se architektura, technologické postupy, materiály, a hlavně požadavky zákazníků. Změnil se i význam témat. Nejdůležitější jsou dnes energetické úspory, komplexnost řešení, mnohem větší význam má design a čím dál větší slovo udržitelnost. Vedle toho narůstá tlak na individualitu, který je patrný nejen u komerčních staveb, ale stále více také mezi privátními investory. A protože okenní systémy dnes patří mezi prvky, které spoluvytváří architekturu objektů, je jim věnovaná náležitá pozornost. Zrcadlem všech těchto myšlenek je nově vyvinutý okenní profil ARTEVO německé firmy REHAU.

Argumenty pro ARTEVO®

Pravoúhlé geometrické linie, ostré hrany a subtilní design. To jsou atributy, kterými ARTEVO cílí na nejnáročnější zákazníky a architekty. ARTEVO je současným představitelem minimalismu a novým hráčem na trhu, který může bez ostychu konkurovat hliníkovým profilům, které byly mezi zákazníky vyhledávané pro své rozměrové možnosti, a také díky štíhlým proporcím. ARTEVO je ovšem velmi zdatným konkurentem a ve všech směrech drží krok. Vedle přirozené elegance nabízí navíc výborné tepelně-izolační vlastnosti, vysoký hlukový útlum, a to vše za příznivější peníze, než hliníkový konkurent. K tomuto cíli vedly dvě cesty. Kompozitní materiál RAU-FIPRO X, ze kterého jsou profily vyráběny, a nová konstrukce profilu (včetně rozmístění komor), jež přispěla mimo jiné k vylepšení torzní tuhosti a tvarové stabilitě.


Profily bez armování a maximální rozměry

Okenní profily ARTEVO sdílí společnou platformu s profily SYNEGO, což přineslo mimo jiné zjednodušení výroby. To samozřejmě koncového zákazníka nezajímá, ale co naopak ocení, je z toho vyplývající stavební hloubka 80 mm (na rozdíl od předchozí řady GENEO s 86 mm). Tloušťka zasklení u klasického provedení je max 56 mm, ale systém nabízí také druhou variantu, která se vyznačuje plošně lícujícím křídlem a tloušťkou zasklení dosahující až 72 mm. Nová konstrukce kompozitního profilu a místy zesílené komory dovolují vyrábět okna do určitých rozměrů bez nutnosti armování. Nabídka těchto prvků je nyní větší než u předchozí řady GENEO. Současně má okno nižší hmotnost, takže manipulace s ním je jednodušší. Pochopitelně vše závisí také na typu zasklení (trojsklo, dvojsklo a druh skla), které pak ovlivňuje další vlastnosti oken. Významnou roli hraje hmotnost zasklení (limity jsou větší než u GENEO), zda se jedná o barevný nebo bílý profil, a také zda je sklo vlepené či nikoliv. U vlepovaných skel jsou rozměrové možnosti okenních křídel bez armování větší, ovšem maximálních rozměrů lze dosáhnout jen kombinací lepeného zasklení a armovaného profilu. Pokud například zákazník požaduje absolutně největší velikost křídla, je možné u řady ARTEVO vyrobit rozměr až 1700 x 2700 mm. Musí ale počítat s tím, že okno bude mít statické armování, vlepené sklo kolem dokola a hmotnost skla nesmí překročit 30 kg/m2. Ale při použití balkonového profilu lze u křídla dosáhnout velikosti až 1800 × 2970 mm při dodržení stejných podmínek. Maximální hmotnost skla pro menší prvky je pak do 120 kg. Což je pro zajímavost o 15 % více než u starší řady kompozitních profilů GENEO. Z uvedeného vyplývá, že rozměrová variabilita nového systému má nyní širší mantinely, než tomu bylo dříve.


Geniální fólie místo termomodulu

Unikátní novinkou kompozitního profilu ARTEVO je speciální fólie (lépe řečeno páska) Low-E, která se vkládá do profilu místo dříve používaného polystyrenového termomodulu (profily GENEO). V čem spočívá výhoda tohoto řešení? Tato folie je vyrobena z PVC a má na povrchu pokovenou vrstvu. To znamená, že na rozdíl od polystyrenu, je folie recyklovatelná a přispívá tak k lepšímu životnímu prostředí. Folie může být vložena do profilu již při jeho výrobě, což je primárně výhodné pro výrobce oken, neboť se tím urychlí výroba a eliminují se tepelné mosty v místech svarů (při svařování prvků se polystyren v rozích částečně naruší na rozdíl od folie, která se naopak svaří). No a to nejdůležitější. Pokovená vrstva odráží (funguje jako průhledné zrcadlo) až 95 % tepelného záření a to obousměrně. Čili fólie Low-E snižuje tepelné vyřazování a konvekci v komorách profilu. Dřívější termomodul totiž fungoval jen jako izolace. Jednoduše řečeno ARTEVO s folií Low-E dosahuje v dnešní době maximální energetické účinnosti. Zákazník tuto skutečnost pocítí nižšími náklady na vytápění. Proto jsou okna s novými profily doporučena a certifikována i pro pasivní domy. Pro doplnění hodnota součinitele prostupu tepla profilem (nezaměňovat s Uw celého okna) je Uf = 0,81 W/m²K.


Předsazené a plošně lícující křídlo

Ještě se vrátíme k designu ARTEVO®. U konstrukce nového profilu si lze všimnout řady detailů, které přispívají k jeho eleganci. Jsou to například extrémně štíhlé přesahy na vnější straně rámu i křídla s malými rádiusy a nízkým úhlem sklonu. Vizuálně podobné jsou zasklívací lišty, čímž pádem celek působí harmonicky. Další novinkou je druhá alternativa v podobě plošně lícujícího křídla. Okno pak vypadá nejen štíhle ale i kompaktně. Předností profilů ARTEVO je rovněž množství barevných kombinací a designů včetně dřevodekoru. Profily lze doplnit také hliníkovými obložkami.

Prémiový okenní systém ARTEVO představuje nový standard z pohledu designu, užitkových vlastností, udržitelnosti, efektivity, variability a komfortu. Při jeho vývoji se podařilo dosáhnout dříve nemožné rovnováhy mezi energetickou bilancí, rozměrovými možnostmi a udržitelnosti. ARTEVO lze proto považovat za nový směr okenních systémů pro moderní architekturu.

Pro zájemce - nový okenní systém ARTEVO je možné si prohlédnout na tradičním veletrhu FENSTERBAU FRONTALE 2024 na stánku firmy REHAU (hala 4A, stánek 123) v době od 19. do 22. března.

www.rehau.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články