PREFALZ na Lučním domě v Krkonoších

Vložil
Tisková zpráva
15.09.2015 06:30
Luční dům včera a dnes
Moderní budova rezidenčního projektu Luční dům je situována na jedinečném a hodnotném pozemku blízko centra Špindlerova Mlýna. Na tomto přitažlivém a strategickém místě s historií stál od roku 1876 hotel Wiesenhaus – Luční dům, podnikatele Hollmana. Měl podobu honosné, několikapatrové budovy se secesními prvky na fasádě a dřevěnými ornamenty, s úchvatným interiérem, jehož luxus umocňovaly dřevěné kazetové obklady stěn a stropů, vysoká kachlová kamna, překrásné secesní lustry a nábytek dodaný firmou Thonet. Hotel potom vystřídalo ubytovací zařízení podniku Aero, ale i to už je minulostí. Současná podoba Lučního domu reprezentuje komfortní horské bydlení na naprosto exkluzivním místě, které má svého ducha i neobyčejnou historii. Značná pozornost byla při projektování věnována provedení společných prostor, které evokují hotelový standard a pocit útulnosti, který halám a chodbám bytových domů zpravidla citelně chybí. Celkově novostavba bytového domu nabídne 47 moderních, logicky a účelně řešených bytových jednotek s úchvatnými výhledy do okolní krajiny.Luční dům leží v nadmořské výšce 770 m. n. m. Plocha střechy složená z různě skloněných rovin a pospojovaná více než 70 metry úžlabí dosahuje 1532 m². Jako materiál střešní krytiny byla použita lakovaná hliníková drážkovaná krytina Prefalz s dvouvrstvě vypalovaným lakem P.10 (se zárukou 40 let na jakost materiálu i stálobarevnost) a v odstínu světle šedá. Spotřeba materiálu překročila, vzhledem k množství šárů a lemování, celkově 2000 m². Při hmotnosti svitkového plechu Prefalz cca 1,89 kg/m2 však ani přesto hmotnost střešní krytiny na bytovém domě nepřesáhla 4 tuny. Pokládka byla realizována na plný záklop prostřednictvím skrytého kotvení (nerezové příponky ve stojaté drážce). Nosnost krytiny Prefalz dosahuje max. 800 kg/m² a je proto vyhovující i z hlediska sněhového zatížení v dané lokalitě.

Sklony střešních rovin od 10° do 19°

Objekt nové budovy Lučního domu se nachází ve výšce 770 m n. mořem, je orientován na jihozápad a vyniká svojí rozlehlostí. Hrubý půdorys má rozměr 53 x 33 m, nadzemní část budovy má však tvar rozšířeného písmene „U“, jehož tvar kopíruje i střecha. Ta je tvořena třemi na sebe navazujícími celky, na kterých se díky řadě pultových a sedlových vikýřů nachází několik různě skloněných rovin. Hlavní trakt budovy má pultovou střechu se sklonem 19°, na které z čelní a zadní strany vystupuje celkem 6 sedlových vikýřů s velmi mírným sklonem 10°. Boční střešní roviny jsou po téměř celé šíři okapní hrany tvořeny naopak velkými sedlovými vikýři se stejným sklonem jako hlavní pultová střecha. Na tyto mohutné vikýře navazují na severní i jižní straně další sedlové vikýře (se sklonem 17,5°), které sice opticky navazují na hlavní trakt, ale výškově jsou již v úrovni bočních traktů, jehož jsou i součástí. Celistvost zbývající části sedlových střech bočních traktů (jižní mají sklon 17,5° a severní 17,0°) je téměř dokonale a po celé ploše rozbita dalšími 8 sedlovými vikýři s velmi mírným 10° sklonem.

Výrazné členění střešní plochy je patrné pouze při pohledu z horních pater směrem do vnitřního nádvoří anebo přímo ze střechy. Pohled z uliční úrovně pro výšku stavby neumožňuje spatřit výraznou složitost střešního pláště a běžnému kolemjdoucímu je tak utajena.

Skladba střešního pláště

Konstrukce střešního pláště objektu je provedena jako zateplená dvouplášťová. Nasávací otvory jsou umístěny průběžně podél všech okapních hran, odvod vzduchu pak po celé délce hřebene. Střešní plášť je tvořen nosnou železobetonovou deskou, parozábranou (těžký asfaltový pás s hliníkovou vložkou), systémem vlašských a běžných krokví (80x120 mm) s vyplněním tepelnou izolací, pojistnou difúzní fólií, větranou vzduchovou mezerou 80 mm z kontralatí 40x80mm, plným bedněním z hoblovaných prken tl. 24 mm a maximální šířky 160 mm, separační vrstvou a finální lehkou krytinou z hliníkového plechu.

Střecha nad částí garáže 1. PP tvořící nádvoří je navržena jako plochá jednoplášťová střecha. Střešní plášť je tvořen nosnou železobetonovou deskou, parozábranou (těžký asfaltový pás s hliníkovou vložkou), tepelnou izolací z polystyrenu tvořící spádové klíny, hydroizolační fólií typu mPVC z obou stran opatřenou separační vrstvou z geotextilie. Stabilizace střešního souvrství proti větrnému vztlaku je zajištěna přitížením kamenivem frakce 16-32mm. Po obvodu atria na šířku 2 m je místo kameniva navržena armovaná dilatovaná betonová deska kvůli ochraně souvrství před těžkým padajícím sněhem a ledem ze střech.

Střešní krytina jako základ

Vzhledem k nízkým sklonům, náročným horským podmínkám a sněhovému zatížení byl pro pokládku střešní krytiny vybrán hliníkový svitkový plech Prefalz tl. 0,7 mm společnosti Prefa Aluminiumprodukte v hladkém provedení. Pásy drážkované krytiny rozvinuté šíře 500 mm jsou spojené na dvojitou stojatou drážku a do plného záklopu připevněné pomocí pohyblivých a pevných nerezových příponek (podle požadavků ČSN 73 3610), které zajistí jednak dostatečnou ochranu proti povětrnostním a klimatickým podmínkám Špindlerova Mlýna a také možnost dilatace materiálu při velkých teplotních změnách. Stejné provedení má boční lemování pultových vikýřů i několik předsazených částí fasády, kde je maloplošně realizována provětrávaná fasáda z drážkované krytiny Prefalz. Kromě velké plochy střechy (přes 1500 m2) je zajímavostí na dané realizaci množství rozdílně skloněných a samostatných střešních rovin. Nejvýraznější jsou velké pultové vikýře s plochou střechy vždy přes 20, resp. 30 m2. Těch je na Lučním domě celkem 14, s podprůměrným sklonem 10°. Optickou rafinovanost a složitost doplňují další 3 sedlové a jeden kombinovaný vikýř, které vytváří celkem 7 úžlabí (z toho 2 vyhřívaná) a 4 nároží. V úžlabí byl použit systémový prvek bezpečného úžlabí PREFA v celkové délce 70 bm. Jako sněhové zábrany byly použity jednoduché trubkové sněholamy na všech větších rovinách se sklonem vyšším než 10° a vyjma ploch směrujících do vnitroblokového nádvoří. Mezi další standardní klempířské detaily patří okenní lemování, skryté kotlíky pro svod dešťové vody, hřebenové odvětrání střechy nebo prostupy pro revizní kotevní body.

Otázky na vedoucího technického oddělení spol. Prefa Aluminiumprodukte, Romana Vaňka

Jaké jsou přednosti plechu Prefalz?

Prefalz je svitkový plech ve vynikající falcovací kvalitě (H 41). Je předurčen k individuálnímu a kreativnímu řešení střech a fasád. Díky své ohebnosti se dá tvarovat snadněji než většina srovnatelných materiálů a nabízí proto projektantům a architektům téměř neomezené možnosti. Další výhodou je jednotnost, nebo lépe řečeno systémovost. Všechny použité střešní elementy jsou totiž z jednoho materiálu ve stejné barvě a falcovací kvalitě, včetně svodů, lemování, atd. Působí a fungují proto jako jeden celek po celou dobu životnosti střechy.

Proč byl na Lučním domě použit právě Prefalz?

Prefalz má oproti těžkým skládaným krytinám nespornou výhodu v tom, že se dá pokládat od minimálního sklonu střechy 3°. Střecha na Lučním domě má sice minimální sklony od 10°, musíme si ale uvědomit členitost střešního pláště a náročné klimatické podmínky, které ve Špindlerově Mlýně panují. Namáhání střechy je enormní. V zimě zde napadnou tuny sněhu, které následně střechy zatěžují, v létě nejsou výjimkou vichřice nebo prudké bouře s krupobitím. Je jasné, že do těchto podmínek se nehodí žádná těžká skládaná krytina. Zde je potřeba plánovat odolnou a spolehlivou krytinu, na kterou se může investor spolehnout, aniž by v několika dalších desetiletích střechu musel znovu řešit. Samozřejmostí u hliníkového plechu Prefalz jsou vlastnosti jako rezuvzdornost, pevnost, nerozbitnost, stálobarevnost, odolnost vůči vichřicím a další. Navíc umožňuje bezproblémovou a hospodárnou pokládku. V tomto případě by zde neobstály ani plechové maloformátové krytiny. Luční dům je typickou ukázkou pro použití toho nejspolehlivějšího materiálu.

Vidíte v členitosti střechy na Lučním domě potencionální riziko z pohledu funkčnosti?
Potencionální riziko nesprávné funkce střešních plášťů bývá zpravidla ve složitosti jednotlivých střešních detailů. Je samozřejmě logické, že i při větším množství na sebe navazujících standardizovaných prvků a pracovních postupů může vzniknout riziko nesprávné funkčnosti. Je to podobné jako v jiných oborech. Jedině správný pracovní postup ve všech krocích realizace, jako je napojení různě skloněných ploch, důsledné přichycení krytiny, správné použití bezpečného úžlabí, olemování, dodržení dilatačních pravidel nebo precizní zafalcování jsou předpokladem pro 100% odolnost vůči všem silám, které mohou na střechu v průběhu roku působit. Napadá mě k tomu metafora, že každý celek je jen tak silný, jak silná je jeho nejslabší část. Pokud jsou ale dodržena všechna základní pravidla pro klempířské práce, odměnou je v případě svitkového plechu Prefalz spolehlivý celek, který bude funkční mnoho desítek let, Luční dům nevyjímaje

Použitý materiál PREFALZ – svitkový plech:
Stručný popis: barvený hliníkový svitkový plech je díky vynikající falcovací kvalitě a povrchové úpravě předurčen pro individuální a kreativní řešení střech a fasád
Výhody produktu: široký výběr PREFA příslušenství (odvodňovací systémy, upevňovací materiál, protisněhové zábrany,…); univerzální použití (od obloukových střech po členité střešní nástavby až po klenuté střechy); stálá kvalita; nízká hmotnost (cca 1,89 kg/m2); dlouhá životnost; recyklovatelnost; rezuvzdornost; na přání k dodání i s ochrannou fólií
Barvy: 16 standardních barev skladem, povrchová úprava hladká nebo stucco, záruka na barevnou stálost a kvalitu 40 let
Teplotní odolnost: od -50 °C do +80 °C
Čištění: tlakovou vodou, houbou nebo kartáčem
Zpracování: jednoduše a lehce zpracovatelný i při nízkých venkovních teplotách pod 0 stupňů
Pokládka a připevnění: na plné bednění (24 mm) se separační vrstvou, připevnění nerezovými příponkami
0 komentářů
přidat komentář

Související články