Nové podlahové prvky fermacell prokázaly svou vysokou kvalitu

Vložil
Tisková zpráva
23.04.2013 23:05
James Hardie Europe GmbH, o.s. Praha

Zkušebna CSI ve Zlíně před nedávnem potvrdila vysokou vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost nového produktu fermacell Silentio. Laicky to znamená, že s materiály fermacell Silentio jsou stropy dřevostaveb téměř bezhlučné.  

Výsledky zkoušky jsou pozitivní zprávou pro všechny, kteří uvažují  o dřevostavbě, pro výrobce dřevostaveb i pro ty, kteří se chystají rekonstruovat dřevěné trámové stropy. Materiály fermacell dosahují vynikajících parametrů, díky kterým se chůze nejen v rodinných, ale zvláště v bytových domech stává neslyšitelnou. Tento fakt výrazně zvyšuje atraktivitu dřevostaveb a přímo je předurčuje k častějšímu využívání při stavbě bytových domů, ve kterých bývá právě slyšitelná chůze velkým problémem.

Na základě testování byly prokázány výsledky, které výrazně převyšují hodnoty dosud běžně používaných materiálů. Jen pro zajímavost, naměřené hodnoty kročejové neprůzvučnosti dosahovaly hodnot pouze 40 dB, přičemž norma v případě rodinných domů činí 63 dB a u bytových domů 55 dB. Je tak zcela zřejmé, že se jedná o hodnoty, které dokazují, že materiály fermacell stojí na špici stavebních materiálů určených pro dřevostavby.

Během testů prošlo zkouškami EN ISO 717-1 Vzduchová neprůzvučnost a EN ISO 717-1 Kročejová neprůzvučnost celkem 8 vzorků materiálů fermacell. Při měření byly využity nové systémové produkty fermacell, konkrétně: nový podlahový prvek fermacell 2 E 16 (skládá z 2 x 10 mm silné sádrovláknité desky fermacell a 9 mm silné vrstvy filcu), dále deska fermacell Silentio o tloušťce 20 a 15 mm, nový akustický profil fermacell a sádrovláknité desky fermacell TB s profilovanou hranou. Zkoušky jednoznačně prokázaly vynikající vlastnosti všech testovaných systémů fermacell. Konkrétní výsledky jsou v přiložené tabulce.

Nový systém fermacell Silentio posunuje kvalitu dřevostaveb opět o stupeň výš. Jeho kvality ocení zvláště výrobci prefabrikovaných dřevěných trámových stropů a zhotovitelé dřevěných trámových stropů na stavbě. Systém je navíc velice dobře využitelný i pro běžné rekonstrukce dřevěných trámových stropů.
0 komentářů
přidat komentář

Související články