Materiály FERMACELL v největším školském zařízení z modulárního systému Algeco v Dolních Břežanech

Vložil
Tisková zpráva
19.09.2010 00:10
Fermacell GmbH, organizační složka Praha

Největší školské zařízení v České republice postavené z modulár- ního stavebního systému firmy Algeco, s.r.o. vyrostlo v Dolních Břežanech u Prahy. Nový dvoupodlažní objekt byl úspěšně předán 15. července 2010 a 1. září 2010 byl úspěšně zahájen nový školní rok. Nová mateřská a základní škola v Dolních Břežanech s rozlohou 800 m² pojme až 100 dětí.

V roce 2009  obec Dolní Břežany uspěla s dvěma projekty v získání podpory z EU fondů. Výsledkem byla realizace dostavby dvou tříd pro žáky základní školy a dvou tříd mateřské školy z modulárního stavebnicového modulárního systému, firmy Algeco, s.r.o. Realizace projektu proběhla ve druhém čtvrtletí roku 2010. Celkový objem zakázky dosáhl 894 tisíc eur včetně DPH.

 "Dolní Břežany jsou naším, v pořadí třetím a doposud největším projektem firmy Algeco, s.r.o. realizovaným stavebnicovým modulárním systémem na území České republiky. Poptávka po tomto rychlém a cenově přijatelném způsobu výstavby neustále roste," uvedl Róbert Bordás, generální ředitel společnosti Algeco s.r.o.

Hlavním dodavatelem stavebnicového modulárního systému přístavby a současně koordinátorem a organizátorem sekundárních prací (se subdodavateli) byla firma Algeco, s.r.o. Objekt je realizován ze 44 jednotlivých modulů (800 m²) a budova je koncipována do dvou pater. V přízemí jsou situovány dvě třídy mateřské školy, současně s celým servisním zázemím pro tuto věkovou kategorii potřebným jako jsou speciálně vybavené toalety, kuchyně, resp. přípravna jídla a zázemí pro učitelky. V druhém nadzemním podlaží nového objektu jsou zrcadlově proti sobě umístěny dvě třídy pro žáky základní školy a kompletní obslužný servis pro žáky a pedagogický sbor v podobě sociálního zařízení, sboroven, úklidových místností a šaten. Společnost Algeco, s.r.o. současně realizovala i úpravy bezprostředního okolí školky včetně nového dětského hřiště.

Veškeré činnosti spojené s přípravou a realizací stavby a i parametry veškerých použitých materiálů splňují striktní normy a nařízení České republiky na zdravotní a hygienickou nezávadnost staveb a materiálů a požární bezpečnost a jsou ve vzájemném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady ES 852/2004 a č. 89/106/EHS o hygieně potravin. Ke splnění nejpřísnějších bezpečnostních norem v oblasti požární ochrany přispělo použití sádrovláknitých desek FERMACELL, které byly využity k bezpečnostnímu obložení stěn a stropů v celkové ploše 6.000 m² v tloušťce 10, 12,5 a 15 mm. V souladu s požadavky na vysokou požární odolnost jsou na stěnách použity ověřené a certifikované typové konstrukce z 1-2 vrstev desek FERMACELL, na stropech pak 2 až 3 vrstvy těchto desek. Sádrovláknité desky FERMACELL jsou v tloušťkách od 10 do 18 mm, včetně odpovídajícího zpracování povrchu, považovány podle ETA-03/0050 za nehořlavé stavební materiály s třídou reakce na oheň A2-s1 d0, podle ČSN EN 13 501-1.

Podle Miloše Kincela, ředitele společnosti Fermacell GmbH, o.s., která materiály FERMACELL na tuzemském trhu dodává, se modulová výstavba uplatňuje díky výhodám jako jsou výstavba na klíč během krátké doby v dohodnutém termínu za výhodnou pevnou cenu, individuálnímu řešení a využití ověřených a certifikovaných materiálů. "Těmto kritériím materiály FERMACELL plně vyhovují. Hlavní přednosti našich materiálů jsou navíc nízká hmotnost konstrukcí, vysoká pevnost a odolnost, tepelný komfort, vynikající požární odolnost a v neposlední řadě i výborná akustická pohoda. S dodávkou desek FERMACELL pro tuzemské výrobce modulárních systémů máme bohaté zkušenosti, naši dodavatelé mají navíc řadu výborných referencí v zahraničí."

Podle demografických studií bude nutné v roce 2011 rozšířit kapacity - konkrétně v mateřských školkách - o dalších cca sedmnáct tisíc míst. To otevírá poměrně velký prostor pro výstavbu nových či rozšiřování současných školských zařízení prostřednictvím modulárního stavebnicového systému, který je ve srovnání s jinými variantami výrazně rychlejší, levnější a efektivnější. Nespornou výhodou tohoto systému je - kromě příznivé cenové dostupnosti a rychlosti výstavby - především značná variabilita. Každá budova či objekt je sestaven z jednotlivých modulů - montáž může laikovi připomínat skládání stavebnice lego a objekt lze podobně rozebírat, přestavovat, přistavovat či upravovat. Jednotlivé stěny se mohou skládat z vyměnitelných segmentových panelů, což opět zvyšuje variabilitu systému. Jednotlivé moduly i celé sestavené objekty lze pronajmout (v současné době pronájemní park firmy Algeco v ČR tvoří 2900 kusů modulů) či odkoupit nově vyrobené moduly přesně podle zákazníkových představ.

Související články