Lepší veřejné prostory v srdci Prahy

Zdroj
Městská část Praha 1
Vložil
Tisková zpráva
01.12.2009 10:50
Ve výstavní síni Akademie věd na Národní třídě skončila v pátek 27. listopadu pětidenní výstava „Budoucnost a přítomnost Prahy 1“, kterou Městská část Praha 1 pořádala pro obyvatele Prahy i její návštěvníky již potřinácté. Výstava představila nejnovější studie, průzkumy a vize do budoucnosti týkající se regenerace veřejných prostranství v srdci Prahy, kterými chce MČP1 přispět ke zklidnění pražského centra, omezení automobilového provozu a k vytvoření příjemných zákoutí se zelení a s místy k odpočinku. Letošní expozice navíc představila deset nejúspěšnějších návrhů soutěže „O nejlepší projekt venkovního otevřeného pánského pisoáru“, která přinesla zajímavé podněty pro doplnění městského mobiliáře v centru Prahy. Návštěvníci se vyjadřovali ke studiím úprav i k projektům pánských pisoárů ve veřejné anketě, jež probíhala po celu dobu výstavy a poskytla celou řadu námětů pro další zkvalitňování veřejných prostranství.

Ze studií uprav „Programu regenerace“ vyvolala u návštěvníků největší zájem studie úprav ulice Opletalova (Projekční ateliér ing. ak. arch. Hany Zachové). Opletalova ulice je zde navržena jako elegantní velkoměstská třída se smíšenou funkcí, využívaná chodci převážně ve směru k významným cílům: Hlavnímu nádraží, Václavskému náměstí a Masarykovu nádraží. Cílem studie je zlepšit pohodlí a bezpečnost chůze (mj. zpřehlednit křižovatky), snížit počty parkujících aut i rychlost průjezdu ulice. Vzhledem k řadě parkovacích ploch v bezprostředním okolí se nabízí možnost přesunu části placených stání např. do dnes méně využívaných prostor pod magistrálou. Za zdařilou považují návštěvníci výstavy také studii úprav ulic Pařížská-Maiselova-Břehová (Znamení čtyř architekti s.r.o.), která navrhuje novou, „pobytovější“ úpravu parčíku u Staronové synagogy, s nízkou zelení a vodním prvkem. Stromořadí na východní straně je v návrhu protaženo až k ulici 17. listopadu. V anketě Pražané také uvítali úpravu ulice Na Poříčí a pokračování revitalizace parku Kampa.

S kladnou odezvou se u většiny návštěvníků výstavy setkala soutěž „O nejlepší projekt venkovního otevřeného pánského pisoáru“. Ti nejlépe hodnotili projekt pánského pisoáru navržený ing. arch. Milenou Ulčovou z Prahy 8, který zároveň jako vítězný již dříve ocenili také zástupci radnice MČP1 a nezávislí architekti. MČP1 po skončení soutěže zadala ověřovací studii, jejímž cílem je nyní vytipovat vhodná místa v centru Prahy pro umístění pisoáru s technickým řešením podle vítězného návrhu.

Mgr. Karel Fischer, předseda Komise územního rozvoje a životního prostředí MČP1, k výstavě dodal: „Letošní ročník se konal pod mottem ´Program regenerace – projekt pro budoucnost´. Městská část Praha 1 v uplynulých letech zrealizovala 27 úprav veřejných prostranství od drobných uliček po celá náměstí. V systematické regeneraci městského prostředí v srdci Prahy chceme nadále pokračovat. Těší nás, že Program regenerace má odezvu u odborné i široké veřejnosti, jak potvrdila i letošní výstava. Tradice této akce bude mít své pokračování: 14. ročník výstavy plánujeme uspořádat na podzim 2010 v nově otevřené Malostranské besedě a rádi na ní opět přivítáme všechny obyvatele, kteří se zajímají o současnost i budoucnost centra Prahy.“
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Soutěže
Martin Rosa
01.12.09 11:55
zobrazit všechny komentáře