Koncept Task Area

Koncentrace světla

Vložil
Tisková zpráva
05.03.2008 19:00
Zumtobel Lighting

Koncept Task Area od firmy Zumtobel umožňuje novou dimenzi kancelářského osvětlení: vytváří homogenní celek z místnosti, svítidla a managementu osvětlení.


Práce v moderních kancelářích je neobyčejně rozmanitá – každý den sestává z nejrůznějších úkolů. Střídají se způsoby komunikace, tvorba dokumentů na PC, notebooku nebo na papíře, komunikace se zákazníky a výměna informací; tyto úkoly zároveň kladou nejrůznější požadavky na osvětlení. Světelná řešení budoucnosti orientovaná na potřeby takových moderních kancelářských světů zohledňují a současně využívají volného prostoru ke zvýšení pohodlí a přitažlivosti. U konceptu Task Area tvoří místnost, svítidlo a management osvětlení jeden homogenní celek. Světelná řešení se tak nesoustředí pouze na pracoviště a zde vykonávané činnosti, ale zohledňují také faktory, jako je komfort, flexibilita a hospodárnost spolu s dalšími tvůrčími aspekty.
Standardní koncept osvětlení (vlevo) obvykle vychází z rovnoměrného osvětlení celé místnosti. Koncept Task Area (vpravo) člení plochu místnosti na jednotlivé zóny a vytváří tak prostor pro kreativnější práci se světlem a úsporu provozních nákladů.

Vyšší kvalita: Task Area vychází z konkrétních požadavků na osvětlení. Tam, kde je to zapotřebí, tedy na místě pracovní činnosti, je světlo ve správném množství a v maximální možné kvalitě; světlo je přizpůsobeno pracujícím lidem, namísto místnostem.

Optimální energetická efektivita: značných úspor lze dosáhnout především optimalizací osvětlení v rozsáhlých objektech. Čím silnější je koncentrace na Task Area, tím více se snižuje střední úroveň celkového osvětlení a průměrná spotřeba energie.

Pouhé rovnoměrné osvětlení (nahoře) nebere v úvahu různorodé požadavky na osvětlení v rámci místnosti. Základem konceptu Task Area je proto zacílení nejkvalitnějšího osvětlení na pracovní místo. Po obvodu místnosti je následně možno pracovat s atraktivním osvětlením (dole). Vzniká tak velmi příjemně osvětlené pracovní prostředí.

Koncept Task Area je více, než jen pouhá odpověď na aktuální potřeby při navrhování kancelářských prostor. Manifestuje nové trendy a nabízí inovační způsoby realizace. Nové systémy zvyšují flexibilitu konstrukčních modulů budovy, což výrazně usnadňuje případné dodatečné přestaveby kanceláří nebo celých podlaží. Možnosti jsou stejně rozmanité jako potřeby, sahají od samostatných buňkových kanceláří až po velkoprostorovou modulární strukturu. Za tímto účelem nabízí firma Zumtobel ideální koncepty svítidel šité na míru:
  • LIGHT FIELDS poskytuje díky optice s mikropyramidální strukturou (MPO) optimální osvětlení vynikajícím neoslňujícím světlem nejen na konkrétním místě, ale umožňuje situovat pracoviště kdekoliv a libovolně uspořádat místnost dle různorodých požadavků. Díky svému uměřenému minimalistickému designu nepoutá svítidlo LIGHT FIELDS přílišnou pozornost a je přitom velmi efektivní.
  • Stojanová svítidla s možností flexibilního nastavení, jejichž individuální světlo poskytuje uživateli flexibilitu a současně díky optice s mikropyramidální strukturou (MPO) zajišťuje celkovou ochranu proti oslnění.
  • Nepřímá-přímá závěsná svítidla FREELINE umístěna přímo nad pracovištěm a orientující se podle os místnosti zvyšují stupeň provozní účinnosti svítidla a zároveň nabízejí nízkou spotřebu energie.
  • Plachta světelných stropů LDS, která neobsahuje jen světelně technické, ale v případě potřeby také akustické funkce a možnost integrace klimatizačních prvků. Modul nainstalovaný přímo nad pracovní oblast překrývá až tři osy budovy.
Koncept Task Area doplňuje kombinace těchto inteligentních systémů svítidel s managementem osvětlení orientovaným na konkrétní potřeby. Pro zachování flexibility a možnosti změny na pracovišti, stejně jako v okolních prostorách, jsou podporovány koncepty DALI, přispívající k  minimalizaci nákladů na projektování a instalaci. Tato flexibilita se projevuje během celého životního cyklu zařízení: je k dispozici cenově výhodný systém LUXMATE Flexis, jehož pomocí je možné bez zásahu do instalace sdružovat svítidla s možností libovolného nastavení do oblasti pracovních míst nebo oblastí místností.


Chcete se dozvědět více o svítidlech Task Area?
Navštivte stránku produktu Task Area.


> Stránka společnosti Zumtobel v katalogu