Komoru architektů povede Jan Kasl

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
23.04.2024 18:40

Představenstvo České komory architektů (ČKA) na svém prvním zasedání po volbách, konaných 20. dubna na valné hromadě, zvolilo jako svého předsedu architekta Jana Kasla, který tak potvrdil mandát a pokračuje ve funkci zastávané od dubna 2019. První místopředsedkyní se stává Markéta Zdebská, druhým místopředsedou byl zvolen Petr Lešek.


Programové priority ČKA na rok 2024

Valná hromada schválila na svém zasedání 20. dubna hlavní body vytyčující programové priority ČKA na následující období. Pozornost bude stejně jako v předchozích letech věnována prosazování architektonických soutěží upřednostňujících kvalitní návrh před nejnižší nabídkovou cenou a propagování pozic městských a krajských architektů. Dále bude ČKA věnovat větší péči novému systému celoživotního vzdělávání architektů zaměřenému na udržitelnost a klimatickou změnu, a to i v souvislosti s iniciativou New European Bauhaus, jež v rámci politiky Green Deal propojuje architekturu a umění se světem vědy, vzdělávání a inovací. Vybrané semináře a školení budou nabízeny i mladé generaci čerstvých absolventů oborů architektury, se kterými se na začátku letošního roku podařilo navázat bližší kontakt. Jako každý rok bude ČKA prostřednictvím České ceny za architekturu či ve spolupráci s vybranými spolky a subjekty propagovat kvalitní architekturu a systematickou péči o vystavěné prostředí. V neposlední řadě bude ČKA nadále usilovat o zadávání veřejných zakázek s důrazem na kvalitu; zaměří se přitom také na nevýhodné smlouvy o dílo, které jsou architektům často předkládány ze strany veřejných zadavatelů, resp. ve spolupráci s MMR se pokusí dokončit vydání Vzorových smluv pro veřejné zadavatele. Valná hromada zároveň vyjadřuje znepokojení nad opožděnou přípravou procesu digitalizace stavebního řízení stejně jako Národního geoportálu územního plánování.

Předseda Jan Kasl

Jako předseda ČKA zastupuje architekty od dubna 2019, opřít se přitom může o své bohaté zkušenosti a vědomosti nejen z oblasti architektury a politiky. Je zároveň členem správních a akademických rad, grémií, poradních sborů a komisí; je aktivní v oblasti strategického a prostorového plánování Prahy i bytové či komerční výstavby; v poslední době se věnuje také krajinářskému a urbanistickému zasazení velkých dopravních záměrů do struktury města (dokončení Městského okruhu a další stavby). Ve svých návrzích prosazuje komplexní, holistický přístup založený na principech dlouhodobé udržitelnosti a kvality vystavěného prostředí. Obor architektura a urbanismus vystudoval v roce 1976 na Fakultě stavební ČVUT a hned po studiích se začal věnovat praxi, v současnosti vede atelier JK ARCHITEKTI. V letech 1990 až 2006 byl aktivní v komunální politice, přičemž v letech 1998 až 2002 byl pražským primátorem.

Kompletní složení orgánů ČKA

Na XXXI. valné hromadě se uskutečnily volby do všech samosprávných orgánů – představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu.

Představenstvo ČKA
Předseda: Jan Kasl
1. místopředsedkyně: Markéta Zdebská, 2. místopředseda: Petr Lešek
V představenstvu dále působí: Štěpánka Endrle, Lada Kolaříková, Pavel Martinek, David Mateásko, Ondřej Remeš, Ondřej Rys, Petr Tej, Zdeněk Trefil.

Dozorčí rada ČKA
Předseda: Miroslav Holubec
1. místopředseda: Mirko Lev, 2. místopředseda: Vít Podráský
V dozorčí radě dále působí: Michal Hadlač, Martina Havlová, Marek Janatka, Jana Janíková, Josef Patrný, a Ondřej Tuček.

Stavovský soud ČKA
Předseda: Milan Kopeček
Místopředseda: Václav Šebek
Ve Stavovském soudu dále působí: Markéta Bromová, Lukáš Janáč, Luděk Jasiok, Tomáš Novotný, Milan Nytra, Marie Římalová a Josef Vrana.
0 komentářů
přidat komentář

Související články