Knihovna Katolické univerzity v Ružomberku – hravé pojetí industriální architektury ukazuje směr moderního slovenského urbanismu

Vložil
Tisková zpráva
13.08.2014 08:55
XELLA CZ, s.r.o.

Autor: Stanislav Šutvaj, Ján Potoma
Země: Slovensko
Město: Ružomberok
Adresa: Hrabovská cesta 1/A, 034 01
Suma: 9 000 000.00 EUR
Datum projektu: 2009
Datum realizace: 2013
Užitná plocha: 9 265.00m2
Zastavěná plocha: 2 066.00m2
Katolická univerzita v Ružomberku vznikla v roce 2000 a jejímu založení předcházela řada diskusí, kde by mělo nové centrum vzdělávání vzniknout. Ačkoliv Trnava měla na své straně argument, že zde univerzita existovala již v 17. století a Košice mohly navázat na tradici jezuitské koleje, dostal přednost právě Ružomberok. Město bývalo významným finančním a průmyslovým centrem, v socialistických časech se však dostalo na okraj. Po stránce urbanismu a architektury se zde podepsala nejen tato éra, ale také nekoncepční řešení stavební činnosti v posledních dvaceti letech a jedním z největších nedostatků je pak absence náměstí jako ústředního prostoru života ve městě.

Univerzita pro město znamená nejen přínos školství, vědě a kultuře, ale také zde dostala příležitost soudobá estetická a funkční architektura. Kampus je postupně budován právě s ohledem na to, aby vytvářel i promyšlený urbanistický celek, jehož součástí je i  veřejný prostor, který v Ružomberku chybí.  Celkové pojetí vychází z průmyslové tradice místa a odpovídá současnému univerzitnímu komplexu. Vymanilo se z dosavadní architektonické provinčnosti a ukazuje, jakým směrem by se urbanistický vývoj města mohl rozvíjet.

Velmi zdařilou stavbou, dokončenou koncem minulého roku, je zdejší knihovna. Autoři projektu, Ing. arch. Stanislav Šutvaj (a02 ateliér) a Ing. Ján Potoma (A-Projekt) se svým návrhem zvítězili v soutěži vypsané v roce 2006 a stavební činnost započala v roce 2011. Jejich projekt účelně propojuje všechny požadované funkce – knihovna je moderní a sebevědomou stavbou, která slouží univerzitě i veřejnosti. Zapadá do konceptu již zbudovaných staveb kampusu, proporčně souvisí s jednotlivými křídly univerzity a svou konstrukcí vysunutých bloků umožňuje další provázání s budoucí výstavbou v areálu.

Výsledkem je multifunkční centrum, sloužící nejen univerzitě jako knihovna a archiv, ale konají se tu veřejné přednášky, v areálu je také kavárna a knihkupectví a probíhají zde společenské a kulturní akce. Vtáhnout veřejnost do dění byl jeden z klíčových záměrů projektu a jeho naplnění se daří – knihovnu z původních dvou set návštěvníků nyní navštěvuje devět set lidí denně.

Stavba má rozlohu 9000 m2 užitkové plochy a veřejnosti jsou určeny zhruba dvě třetiny. V archivech a volném výběru je možné umístit až 700 000 knih. Součástí budovy jsou také studovny, oddělení vzácných svazků, archiv, badatelny a galerijní prostory. Základem je půdorys ve tvaru L, otevřeného do náměstí.

Jádrem stavby je železobetonový skelet a zdivo z  Ytongu.  „Protože zde byl navržen odlehčený stropní systém a velké světlé výšky podlaží, hledali jsme pro dělicí zdivo materiál s nízkou objemovou hmotností. Ytong je ideálním řešením pro stavby s takovými požadavky. Při projektu jsme také brali ohled na rychlost a flexibilitu práce s pórobetonovými tvárnicemi. Protože investoři často tlačí na rychlé zrealizování stavby, bylo nutné použít materiál, se kterým se rychle manipuluje a snadno se tvoří drážky pro rozvody elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky. S pórobetonovými tvárnicemi je rychlejší i provedení finální povrchové úpravy, protože je zde navrženo méně vrstev než u cihlových materiálů,“ říká k použití stavebního materiálu Ing. Ján Potoma z projekční kanceláře A-projekt Ružomberok.

Venkovní plášť kombinuje zasklené plochy a metalický obklad. Prosklený exteriér dává nahlédnout do dění, čímž je zesílen dojem živého místa veřejného života a zároveň se prezentuje pohled na přehledně uspořádaný, otevřený prostor pater knihovny. Působivý je také detail barevných podlah  pater, které vrhají červený, modrý a žlutý stín a doplňují poněkud stroze vyznívající koncept hravostí a citem pro design. Přírodní materiál zde našel uplatnění ve spojení s venkovním prostorem – nástupní plató je z cedrového dřeva. Industriál je citelný i v interiéru – uplatňuje se zde pohledový beton, ocel, sklo, cementovláknité podhledy a průmyslová podlaha.

Význam a přínos knihovny vystihuje psycholog Jiří Dan, mimořádný profesor Katolické univerzity: „Vybudování univerzitní knihovny je bezpochyby významným, dlouho očekávaným okamžikem, nepřehlédnutelným mezníkem v dějinách Katolické univerzity.  Je současná a moderní nejen architektonickým řešením celkového pojetí stavby a interiéru, ale také poskytovanými službami.“
0 komentářů
přidat komentář

Související články