Inovativní 3D software Autodesk pro podporu nových trendů v oblasti designu

Iniciativní zákazníci a výkonná řešení Autodesk prezentovaná na World Press Days EMEA 2008 nabízejí odpověď na globální výzvy

Vložil
Tisková zpráva
09.04.2008 23:50
Autodesk, s.r.o.

Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu, oznámila na své regionální tiskové konferenci Autodesk World Press Days Europe 2008 nové strategie, plány a nejnovější verze svých produktů. Hlavním letošním tématem jsou výzvy, kterým musí designéři a návrháři čelit dnes s ohledem na přicházející trendy, ke kterým patří zejména digitalizace, globalizace, globální rozvoj infrastruktury a klimatické změny.

Růst nákladů a vyšší spotřeba energie je realitou – podle posledních průzkumů je potřeba do globální infrastruktury investovat celkem 40 bilionů dolarů (v současných cenách), přičemž v příštích 25 letech celosvětová spotřeba energie vzroste o 57 %. S cílem pomoci návrhářům, kteří se účastní řešení těchto problémů, sleduje společnost Autodesk makroekonomické trendy ovlivňující svět designu a hledá nové způsoby jejich softwarové podpory. Právě uváděné verze 2009 řešení Autodesk byly vyvinuty s ohledem na klíčové principy otevřené a flexibilní platformy umožňující součinnost jednotlivých uživatelů, na jednoduchost použití dovolující zkrátit dobu adaptace, a na poskytnutí podpory technickým návrhářům tak, aby byli schopni se vypořádat se zmíněnými výzvami.

Návrháři a inženýři hrají klíčovou roli při řešení aktuálních globálních výzev. Jednou z nich je bezesporu rostoucí vliv digitalizace. Aby byly společnosti konkurenceschopné, musejí zavádět digitální workflow, které umožňuje spolupracovat kdekoliv a kdykoliv. Globalizace dovoluje konkurovat komukoliv na světě, přičemž nabízí přístup na globální trhy a ke globálním znalostem, ale také znamená vyšší konkurenci. Globální rozvoj infrastruktury, který představuje příležitost o hodnotě 40 bilionů dolarů, zahrnuje výstavbu nové infrastruktury, přestavbu a opravy existující infrastruktury, a růst rozvíjejících se ekonomik. V neposlední řadě jsme svědky klimatických změn v souvislosti s tím, jak se zvyšuje spotřeba energie, která během 25 let vzroste o 57 %.

Výzvy a příležitosti nyní stojí před každou zemí a jsou impulsem k hledání nových, originálních přístupů. Před 25 lety AutoCAD změnil svět navrhování. Dnes společnost Autodesk mění svět znovu – tentokrát s komplexním portfoliem řešení pro široké spektrum odvětví.

„Příležitosti pro profesionály v oblasti navrhování nebyly nikdy větší, ale stejně je tomu i s jejich výzvami a odpovědností. Autodesk poskytuje těmto profesionálům technologické nástroje, které potřebují k překonání těchto výzev prostřednictvím inovačního navrhování,“ řekl David Palas, Country Sales Manager pro region střední a jihovýchodní Evropy ve společnosti Autodesk.

Autodesk chce všem, kdo působí ve světě designu, pomoci pracovat snáze, efektivněji a produktivněji s využitím nových, výkonných nástrojů, které poskytují svobodu nalézat a rozvíjet kreativní nápady. „Pouze Autodesk má k dispozici komplexní spektrum technologií pro oblasti vizualizace, simulace a analýzy postavených na softwarových nástrojích, jež umožňují využívat digitálních modelů ke zlepšování svých projektů ještě před vlastní realizací,“ dodal David Palas.

Aby uspěly v globální ekonomice, potřebují společnosti vytvářet působivější design a efektivněji navrhovat. Tomu napomáhají inovativní technologie, které umožňují vytvářet digitální modely a využívat digitální spolupráce s cílem co nejlépe otestovat vzhled a funkci. Díky novým technologiím mohou návrháři hledat různé alternativy, vylepšovat a zhmotňovat nové nápady rychleji a s nižšími náklady. Zákazníci společnosti Autodesk využívají její software k tomu, aby došli ke svému cíli efektivněji.

Globální trendy a výzvy v sobě skrývají rostoucí komplexnost, která vyžaduje sofistikovanější techniky. S tím, jak se zvyšuje náročnost, je důležité mít schopnost sdílet digitální modely napříč odvětvími, mezi jednotlivými profesemi a ve všech fázích projektu. Autodesk považuje tyto schopnosti za klíčovou charakteristiku moderních technologií.

Nové verze řešení Autodesk byly vyvinuty na základě následujících principů:
  1. Poskytují otevřenou a flexibilní platformu umožňující hladkou spolupráci.
  2. Řešení jsou uživatelsky přívětivá, aby pomohla společnostem adoptovat novou technologii rychle a s minimálním zaškolováním.

AutoCAD 2009

Nejnovější verze světově nejvyužívanější aplikace pro konceptuální design, skicování a rozkreslování s vylepšeným uživatelským rozhraním v nové verzi pomáhající zákazníkům na všech úrovních produktivněji vytvářet konkurenceschopné návrhářské nápady a přesvědčivé prezentace. Došlo rovněž k rozšíření specifických funkcí pro oblasti architektury, infrastruktury, strojírenství, elektrotechniky a instalatérství.

Platforma Revit 2009

Revit je platforma založená na informačním modelu budovy (BIM), která umožňuje využívat koordinované, spolehlivé informace o projektu ve všech fázích navrhování, výstavby a provozu budov. Nasazením řešení BIM mohou architekti, inženýři, stavební dodavatelé a investoři snadno vytvářet koordinované digitální návrhové informace a dokumentaci, používat tyto informace k přesné predikci výkonu, vzhledu a nákladů a spolehlivě realizovat projekty rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. Verze 2009 zahrnuje nové funkcionality pro vizualizaci, modelování a analýzy.

Autodesk Inventor 2009

Verze 2009 je zaměřena na vyšší produktivitu, která otevírá cesty k větším inovacím, detailnějšímu navrhování a lepší součinnosti. Nová verze řešení Inventor vkládá digitální prototypování přímo do rukou výrobců – poskytuje schopnost virtuálně navrhnout kompletní produkt a simulovat jeho funkci ve skutečných podmínkách ještě předtím, než je vyroben.

AutoCAD Map 3D, MapGuide Enterprise a Raster Design 2009

Geografická softwarová řešení Autodesk poskytují uživatelům v distribučních a telekomunikačních organizacích a státních úřadech výkonnou, cenově dostupnou a flexibilní geografickou platformu. Verze 2009 zahrnují významná vylepšení uživatelského rozhraní, lepší implementační možnosti Map 3D do prostředí Citrix Presentation Server a vylepšenou technologii FOD (Feature Data Object) dovolující uživatelům pracovat s preferovanými datovými formáty a konzistentním přístupem k datům bez ohledu na zdroj či fyzické úložiště.


O společnosti Autodesk
Autodesk je světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 vyvinul Autodesk nejširší portfolio špičkových řešení digitálního prototypování, která pomáhají zákazníkům prakticky zkoušet nápady ještě před jejich realizací. Společnosti žebříčku Fortune 1000 využívají nástroje Autodesku k vizualizaci, simulaci a analýze reálného fungování svých návrhů už v počátečních stádiích vývoje, což jim pomáhá šetřit čas a peníze, zvyšovat kvalitu a podporovat inovace. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webových stránkách www.autodesk.com nebo www.autodesk.cz.